недеља, 19. децембар 2010.

TEME UVEK ISTE, U KRUG I TAKO GODINAMA...
KADA SE KOCKICE POČNU SLAGATI...SNEG = VODA = PROBLEM ?


     ''Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini, mora propasti.'' - Nikola Tesla

      Sneg pao, vazduh čist, sunce sija a sneg blješti milina jedna prošetati i nadisati se onako punim plućima... još kad ne bi bilo namćora i večitih gunđala i nezadovoljnika uvek im nešto smeta... letnje sunce, jesenje kiše, zimski sneg i proleće im smeta neznaju reći zašto al' im smeta pa to ti je... Ima jedan baš takav kad god se sretnemo a on satra više... nevalja, nije dobro... ajde pitam ga:

-         Šta ti sad smeta majke ti, čist vazduh, nije nešto baš ni hladno...
-         Šta šta mi smeta ovaj sneg.
-         Zašto sneg pobogu, u stanu si ne čistiš ga...
-         A šta kad se otopi, pa poplave, pa podzemne vode, kanali zatrpani, šahtovi začepljeni... plivaćemo svi opet, podrum mi k'o ribnjak još od letos.

      Oćutim, vidi - vidi možda je on ovaj put i u pravu ... na ovu temu o kišama, vodama... 17. novembra 2010. godine na blogu objavim tekst MOČVARE – ORANICE – MOČVARE sam podnaslov kaže sve NEMA ŽIVOTA BEZ VODE ! А, ŠTA КАDА ЈЕ VODE PREVIŠE? i tu nešto napišem o kišama, vodama, odvodima … pročitajte ako niste… kliknite na:
www.mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html

''Zajebi Mile banju, da mi spasemo predsednika i upravnika a za ostalo zabole nas.''
   
      Kako već ovih dana pišem o vremenu preuzimanja lokalne vlasti krajem dvehiljadite da malo zavirim u arhivu i otvorim fajlove o elementarnim nepogodama, poplavama, podzemnik vodama... Ovako su vam stvari stajale u to vreme, zateknemo podračun u budžetu SO Apatin broj 46310-789-0-21 namenska sredstva za otklanjanje štete od poplava i podzemnih voda, iznos na računu 346.570,76 zadnja promena 17.10.2000. godine, opa ovi radili i kad su izgubili troše li ga troše, na šta koliko se možemo setiti tih dana, nešto nije bilo kiša ove jeseni 2000. a i leto bilo suvo. Šta se to tu dešava ? Šta, šta se dešava pa ti si za to glavni reče mi Arso. Kako glavni ? Lepo po važećoj odluci predsednik Izvršnog odbora SO Apatin je ujedno i predsednik Komisije za procenu šteta od elementarnih nepogoda i zadužen je za raspolaganje i dodelu  sredstva za otklanjanje šteta od poplava i podzemnih voda. Au kud baš ja. Sazovem Komisiju zinuli ljudi od čuda nikada ih niko nije zvao. Pa kako ste donosili odluke -  pitam. Koje odluke – oni horski u jedan glas. Odluke o dodeli sredtava poplavljenim, podvodnim, podzemnopodvodnim i ostalima šta ti više znam. Odgovor – nemamo mo pojma a bivši predsednik IO SO ćuti k'o riba izgleda zaboravio govoriti. Šta to bi Milane – pitam. Ništa, ništa ja tu nisam radio sve je to Žika i Grabić mene su ovde držali... – odgovori nesretnik. Vidim neprijatno mu pocrvenio i znam da ga držali k'o fikus za ukras, pa mogli su onda neku ''ribu'' naći da ih krasi a i da je okiiite, a ne ovako čoveka samo držali, možda su ga i kiiitili šta ćeš im ga znati, čudan neki svet nije im ništa strano.

      Oformili mi Savet za budžet i finansije opštine Apatin još na konstitutivnoj skupštini (prvoj u novom sazivu), uskoro na sledećoj sednici dobiju zadatak da izvrše kontrolu budžetskih sredstava u periodu od 1997. do 2000. godine. Zasuče ekipa rukave i polovinom novembra gotova ''Bela knjiga'' – izveštaj... E, tu je bilo, što nikada bilo nije... svega i svačega da bi normalnog tužilaštva i sudstva neki bi i zatvor omirisali, onako onaj legalista kenjko i sjebo sve on i njegovi iz DSS – a... kao nije vreme... protumačiće se kao revanšizam ... jebemliga ni sam sada ne znam šta sve nisu pričali da spreče sprovođenje zakona i pravde, a sad sad je kasno kažu... Na strani 35 tog izveštaja masnim slovima naslov  Kontrola sredstava za otklanjanje šteta... sve lepo stoji kako je dolazio novac i kako i kome je odlazio novac, evo ga prepis izveštaja:

8. Kontrola sredstava za otklanjanje šteta od poplava
 i podzemnih voda
(46310-789-0-21)

      Deo doprinosa koji isplatioci ličnih primanja (zarada i dr.) uplaćuju na ime doprinosa za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa u visini od 4% na bruto zarade, odnosi se na doprinos za otklanjanje posledica od poplava i podzemnih voda. Ovajdeo iznosi 1% i deli se između Republike i Opštine, (0,5% : 0,5%).

      Izvršni odbor je formirao Komisiju za procenu šteta od poplava i podzemnih voda koja raspolaže sa sredstvima prikupljenih kroz  doprinose.

      Od početka priliva ovih sredstava (04.04.2000. godine) na žiro račun je do 24.10.2000. godine (izvod 169) ukupno prispelo 1.113.670,52 dinara.

      Iz ovih sredstava odlukom Komisije dodeljena su na ime naknade (saniranja) šteta sredstva u iznosu od 744.000,00 dinara i to:

''MLADI BORAC'' Sonta     28.06.2000.             150.000,00

''SONTA'' Sonta                 05.07.2000.             165.000,00

DP ''LUXOR''                      14.08.2000.              226.000,00

ZZ  ''PČELA''                      13.10.2000.              203.000,00
                                                                           744.000,00

      Iako ima izjava da su nekim od ovih firmi sredstva data sa obavezom vraćanja  iz odluke (priložene u dokumentaciji) to se ne vidi.

      SAVET smatra da treba razmotriti dve varijante kada se radi o ovom Fondu:

a)     Doneti odluku da se doprinos za komunalno uređenje smanji sa 4% na 3% i samim tim ukida priliv ovom ''Fondu'', ali se smanjuje i odliv sredstava u Republiku.
b)     Zadržati postojeću stopu doprinosa, ali krajnje objektivno procenjivati nastale štete i na osnovu toga donositi odluke o pomoći.

      Ova sredstva imaju konstantan priliv i ako se Skupština opredeli da se zadrže ovaj vid primene za štete od poplava i podzemnih voda, potrebno je sa istim domaćinski gazdovati, a to znači plasirati ili oročiti u solidnu banku. U svakom slučaju nedopustivo je da se ova sredstva ''krčme'' tj. da se sa njima ''gase'' požari u propalim firmama.

      SAVET se opredeljuje zapredlog da se preispitaju odluke o dodeli sredstava, da ista budu vraćena u ''Fond'' i da se slobodna sredstva plasiraju tako da se ne gubi njihova realna vrednost. Istovremeno se postavlja i pitanje objektivne odgovornosti članova Komisije.

...........................

      Tu nastade problem, zovi predstavnike firmi, razgovaraj sa članovima Komisije ... u međuvremenu nađemo u kućnom posedu (umesto u opštinskoj kasi) kod predsednika IOSO (krivični prekršaj) akceptni nalog od DP ''Luxor'' na 226.000,00 dinara ... svi vrdaju petljaju, kad krajem maja dopis od Izvršnog veća AP Vojvodine traže izveštaj o namenski trošenim sredstvima i dodeli građevinskog materijala privatnim licima, novinari pisali o zloupotrebama u nas pa se ovi iz NS setili pa puf pismo, ni luk jeo ni luk mirisao a sad si kao kriv, za šta, za to što je neko drugi sjebo. U međuvremenu promenimo odluku i ugasimo famozni ''Fond''. Presavijem ja tabak pa dopisi na adrese firmi koje su dobile ''pomoć'' i provereno upotrebile za raspodelu zarada i druge troškove, niko dinara nije utrošio za otklanjanje štete od poplava i podzemnih voda, evo ga prepis:

      
SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA


Apatin ; 30.05 2001.godine

                                                                   DP « LUXOR « APATIN

                                                                              Direktoru preduzeća

                Poštovani,

             Kontrolom trošenja sredstava za otklanjanje šteta od poplava i podzemnih voda zatekao sam nedefinisano stanje o namenskom trošenju istih, tačnije vašem preduzeću su dodeljena sredstva u iznosu od 226.000 dinara o čemu ima pisani trag i akceptni nalog izdat od vaše strane 14.08.2000. godine. U razgovoru sa bivšim predsednikom IO SO Apatin došli smo do informacije da je to bila pozajmica što dokazuje i akceptni nalog . Poznato mi je da prethodni saziv komisije nije obišao vaše preduzeće i ustanovio utrošak dodeljenih vam sredstava.
                 Na osnovu mojih dosadašnjih iskustava sa analizama zatečenog stanja aktivnosti bivših opštinskih funkcionera nameće mi se zaključak da ova dodeljena sredstva nisu namenski upotrebljena , već su iskorišćena za ''gašenje požar'', smirivanje socijalnih tenzija.
                  Nadam se da ovo pismo smatrate krajnje dobronamernim i iskrenim te Vas molim da sačinite izveštaj o utrošku strogo namenskih sredstava, jer takav isti izveštaj od nas traži Izvršno Veće AP Vojvodine .
               
                 S poštovanjem.

                                                                               Mirko S. Vraneš


      I skoro isti tekst na preostale tri adrese:


Apatin ; 06.06 2001.godine


1.    PPK «SONTA» Sonta ... 05.07.2000. dodeljeno 165.000 dinara


2.    PPP « MLADI BORAC « Sonta ... 28.06.2000. dodeljeno 150.000 dinara


3.    ZZ  «PČELA» Kupusina ... 13.10.2000. dodeljeno 203.000 dinara      Ne lezi vraže proleće 2001. i leto krenule kišurine, plivamo na sve strane, na odborničko pitanje dam odgovor, evo ga prepis:


INFORMACIJA 1/2001
Apatin;17.07.2001.godine

      Tokom prethodnih mesec dana na teritoriji opštine Apatin pale su velike količine atmosferskih padavina – kiša, pokazalo se da slivovi ne mogu prihvatiti te količine iz razloga nepostojanja, zagušenja i začepljenja (radi neodržavanja). Shodno gore navedenom potrebno je izvršiti analizu stanja i preduzeti određene mere da se sanira sadašnje loše stanje.

      Na osnovu prikupljenih informacija o stanju u Romskom naselju gde je situacija posebno kritična, potrebno je izvršiti radove na instaliranju atmosferske kanalizacije u ulicama koje su asfaltirane i nemaju istu. Kako za sve to trebaju sredstva predlažem da ista budu obezbeđena iz povraćaja  od strane:


1.    DP «LUXOR» Apatin ... 226.000 dinara,

2.    PPK «SONTA» Sonta ... u iznosu od 165.000 dinara,

3.    PPP « MLADI BORAC « Sonta ... u iznosu od 150.000 dinara i
4.    ZZ  «PČELA» Kupusina ... u iznosu od 203.000 dinara.

      Gde  su sredstva u ukupnom iznosu od 744.000 dinara nenamenski dodeljena i utrošena za isplatu plata i drugo.

      Pored ovoga potrebno je izvršiti čišćenje postojećih slivova  u naselju.


      Krenemo čistiti kanale, ovi što su dobili pare da ih sve zajedno prodaš ne mogu vratiti... počnemo odčepljivati slivove (čudi se narod – pa to nije čišćeno od kada je napravljeno), praviti akcione planove... zacevljenje kanala blok 57 i dalje do kuglane... čisti atmosferske kanale u Prigrevici, Sonti, Svilojevu i Kupusini... ideja o zacevljenje kanala između Branka Radičevića i Miloša Obilića do Kružnog nasipa... ideja o kompletnom rešavanju atmosferskih voda... nešto urađeno nešto još dan danas nije. Zašto? Pitajte nekog drugog oni su stručniji školovaniji i pametniji pa će vam lakše dati odgovor. Ovo je opština budućnosti ali za svaki slučaj kupite čamce i gumene čizme, praznite podrume i suterene, brzo će  proleće a i sneg će se otopiti. Živele žabe, Italijani nam postaju jebemliga peti–šesti stub, ili koji već, imamo više stubova nego na Akropolju,  spoljašnje politike pa da im izvozimo žabe ako ništa drugo ne proizvodimo, evo nama bizzznisa.


                                                             Mirko S. Vraneš

Нема коментара:

Постави коментар