субота, 02. новембар 2013.

SUKOB ''MOZGA'' I PRINCIPIJELNOSTIZAKON VAŽI ZA SVE!?


''Zakon je naredba, koje se drži samo narod.'' - Antun Gustav Matoš, 1873 - 1914, hrvatski pesnik, novelistа i kritičar

Sad, ove srede dobismo mi u Apatinu ''blagoš nama'' novog-starog predsednika opštine, sve neke aktivnosti zavijene u veo tajne, pa sednica lokalnog parlamenta po hitnom postupku, pa tačke dnevnog reda i ostavke bez pismenog obrazloženja kako to Poslovnik o radu SO Apatin nalaže ... izazvan diskusijom Milana Dražića odbornika GG ''Pokter za Apatin'' novi-stari predsednik izađe za govornicu i nalupeta se baš onako kako inače poslednjih leta samo on zna, izjavi tu svega i svačega samo nepomenu da zakon jednako važi  za sve pa tako i za njega ma koliko on do sada bivao iznad zakona. Evo, preslušajte Gazdin estradni nastup:

            Šta kaže zakon:

Z A K O N

O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA PRI VRŠENJU JAVNIH FUNKCIJA

Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje

Član 27.

Ako se funkcioner kome je izrečena mera nejavnog upozorenja ne povinuje ovom zakonu do isteka roka koji mu je u odluci određen, izriče mu se mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.
Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešewe izriče se i ako funkcioner protivno ovom zakonu pravno ili faktički vrši upravljačka prava u privrednom subjektu ili mimo ovog zakona vrši funkcije u javnim preduzećima, ustanovama, preduzećima ili drugim pravnim licima sa učešćem državnog kapitala ili ostalim privrednim subjektima, ako posle izrečenog nejavnog upozorenja ponovo povredi ovaj zakon ili ako nekom drugom povredom ovog zakona utiče na vršenje javne funkcije.

Mere koje se izriču samo funkcionerima izabranim na javnu funkciju

Član 28.

Ako postoje uslovi za izricanje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, funkcioneru koga je na javnu funkciju izabrao organ neposredno izabran od građana izriče se mera javnog objavljivanja preporuke da podnese ostavku, a funkcioneru koji je na javnu funkciju izabran neposredno od građana mera javnog objavljivanja odluke o postojanju povrede ovog zakona.

''Zakon se stvara za sve, ali se primjenjuje samo na siromahe.'' - Jose Hernardez, 1834 - 1886, argetinski pesnik, novinar i vojnik

        Elem, došla neka ''čudna'' vremena gde i oni nedodirljivi trebaju da se ponašaju u skladu sa zakonom, nakon ove farse u Apatinu o ostavkama pa ponovnom izboru i imenovanju desila se korist u demokratizaciji našeg okruženja, ta korist se ogledava u ''trežnjenju'' – shvatanju  građana da nema više nedodirljivih i da je normalno da neko bude razrešen funkcije ako ne poštuje zakon, a pre svega dođe dan, za koji je većina mislila da ne može nikada doći,  kada Gazdina bahatost i izdizanje sebe lično iznad svega pa i zakona doživi početak kraja. Bilo je interesantno čuti komentare, tokom pauze sednice SO Apatin, kako gotovo svi odbornici ne podržavaju ovaj gest Gazde i funkcionera koje je po sebi i svojim ličnim potrebama postavio, neki čak i primetili da se Gazda nešto ulunjio i da je neobično miran, te da mu javni nastup za govornicom izgleda k'o kapitulacija a ne trijumf kao pre. Ovako  ''nateran'' da poštuje zakon Gazda je izgubio ''ugled'' onoga kome se sve može i evo sad crva sumnje u lokalnom SPS-u kako Gazda nije svemoguć i da mu se nazire ''svilen gajtan'' ...


Mirko S. Vraneš


Нема коментара:

Постави коментар