уторак, 26. август 2014.

СРПСКА ПОСЛА ПО ДРУГИ ПУТ...


СТЕВАНОСРЕМЦИЈАДА!


       
           ''Благо ономе ко може ћутати.'' – Стеван Сремац

        Објавих ја јуче ону заврзламу око Стевана Сремца и Исидоре Секулић, 'оћу рећи око уличица које су у Апатину, ваљда, по њима имена добиле, кад оно мејл са наставком приче...

From: Zoran Štulić
To: Mirko Vraneš
Today at 3:49 PM

        Поштовани господине Вранеш,

        Захваљујем вам на оглашавању мог текста на вашем блогу. Све што сам навео је тачно, и за сваку моју реч постоји доказ.

        Ево доказ како је Катастар увео парцелу 1846/27        Да се поиграмо неверних Тома који могу изјавити, данас се у фотошопу и колердрајву на компјутеру може буквално све урадити. У прилогу вам шаљем фајл у пдф формату план детаљне реконструкције аутобуске станице Апатин.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
У АПАТИНУ

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПРЕДЛОЖЕНЕ ПЛАНОМ

        У граници обухвата, предложеној Планом детаљне регулације комплекса аутобуске станице у Апатину, налазе се целе парцеле бр. 1846/25 и 1846/29, к.о. Апатин, као и делови парцела:
парцела број 4998/1 к.о. Апатин, улица Пригревачка
парцела број 1846/27 к.о. Апатин, улица Стевана Сремца
парцела број 4996 к.о. Апатин, улица Димитрија Туцовића

Укупна површина обухвата предложеног Планом је cca 1,49 ha.

1.2. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.2.1. Јавно грађевинско земљиште

        Јавно грађевинско земљиште у граници обухвата предложеној Планом детаљне регулације комплекса аутобуске станице у Апатину чине делови парцела бр. 4998/1 (улица Пригревачка), 1846/27 (улица Стевана Сремца) и 4996 (улица Димитрија Туцовића), к.о. Апатин (постојеће јавно грађевинско земљиште) и кат. Парцела бр. 1846/29, к.о. Апатин (планирано јавно грађевинско земљиште).


        Прегледајте то пажљиво и видећете како Општина Назива парцелу 1846/27 а како је ту пацелу увео катастар.

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности
5e5dad84-56b3-425f-b498-16ee6259e0e3


Матични број општине: 
80047
Општина: 
АПАТИН
Матични број катастарске општине: 
803812
Катастарска општина: 
АПАТИН
Датум ажурности: 
25.10.2012
Служба: 
АПАТИН1. Подаци о парцели


Потес / Улица: 
СТЕВАНА СРЕМЦА
Број парцеле: 
1846
Подброј парцеле: 
27
Површина m²: 
11191
Врста земљишта: 
ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Бонитет: 

Број листа непокретности: 
2501
Број плана: 
9

Подаци о делу парцеле

Број дела: 
1
Култура: 
ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМИмаоци права на парцели
Назив:
ОПШТИНА АПАТИН
Адреса:
АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29
Матични број:
*
Врста права:
СВОЈИНА
Облик својине:
ЈАВНА СВОЈИНА
Обим права:
ЦЕЛО ПРАВО
Удео:
1/1

Терети на парцели

*** Нема терета ***
Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима


Назив улице: 
СТЕВАНА СРЕМЦА
Кућни број 

Кућни под број 

Површина m²: 
11191
Начин коришћења: 
УЛИЦА
Статус објекта: 
ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

Имаоци права на објекту
Назив:
ОПШТИНА АПАТИН
Адреса:
АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29
Матични број:
*
Врста права:
КОРИСНИК
Облик својине:
ДРЖАВНА РС
Обим права:
ЦЕЛО ПРАВО
Удео:
1/1

Терети на објекту

*** Нема терета ***
Забележба објекта

*** Нема забележбе ***

        Овде можете видети како се РГЗ-Београд брзо залето да сад парцелу 1846/27 прогласи као Стевана Сремца. То је резултат Управног поступка по службеној дужности који је у тајности вођен између Општине Апатин и КО-Апатин. Међутим и ту су се залетили.
Члан 137 Закона о државном премеру и катастру каже:
Члан 1. Грешке се могу исправљати у року од 3 године од дана уписа.
(Парцеле 1846/26 и 1846/27 су добиле име и уписане у 1994. години,дакле прошло 3 године.)
Члан 2. Грешке се могу исправљати у року од 3 године од дана оснивања Катастра Непокретности.


        Види се да је КО-Апатин основан 13.07.2004. године, кад додамо 3 године имали су форе до 2008. године да исправе грешку, наравно ако је има, а види се да нема. И да се подсетимо како КО-Апатин наводи да је Записник о примопредаји извршен у фебруару месецу, а овде се види да су тек у 7 месецу основани, ако лаже коза нелаже рог. Сачекаће њих Графологија, променуо се Министар Унутрашњих Послова. Да не испадне да сам ја за Напредњаке. Никад нисам био члан партије нити једне странке нити ћу икад бити.

            Дакле све је то скувао РГЗ-Београд уз прећутну сагласност Министарства Грађевине. Да се није уложила жалба на решење катастра општине Апатин,након 15 дана то јест након истека Жалбеног рока, највероватније и по мојој процени Министарство Грађевине би поништило решење Катастра Општине Апатин. И ето шта је сврха Управног поступка који је вођен нама иза леђа.
        Па чак и да ја нисам у праву, да моја предпоставка није тачна, види се да министарство грађевине ћути. Ако ја нисам у праву, што непотврде Решење Катастра. Ето какав је план имала Општина Апатин и КО-Апатин. Сви би они у глас ми смо ето хтели ето Министарство неда па би нам се после слатко смејали да извинеш на изразу, јебеш будале ал' смо их зајебали.
        Од најновијих информација има да је Београд натерао Суд Сомбор да се изјасни. Суд Сомбор се огласио ненадлежним и на моје питање Суду Сомбор и Министарству Правде ко је надлежан речено ми је да се обратим органу ко је донео одлуку, то јест СО-Апатин. Пошто је доказано да се до њих неможе доћи доставио сам допис Председнику Општине па нека га он проследи СО-Апатин а такође Министарству Правде да и они проследе допис СО-Апатин. Недавно сам добио допис од Секретара СО господина Растовића, који наводи свашта а у преводу ништа небили ме само убедили да одустанем од својих намера и да то све не иде пред Одборнике СО-Апатин

        Ево мој Одговор...

Зоран Штулић
Стевана Сремца 28
25260 Апатин
25.08.2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
СЕКРЕТАР СО-АПАТИН
ДАМИР РАСТОВИЋ
Бр.07-5/2014-I

ПРЕДМЕТ: Одговор на ваш допис 07-5/2014-I од 21.08.2014. године.

        Поштовани господине Растовићу,
        Поводом вашег дописа 07-5/2014-I од 21.08.2014. године, сматрам за потребно да вам одговорим следеће.
        Све то што наводите и чињенице на које се позивате и сматрате да је Општинска Одлука 015-2/2012-I од 21.09.2012. године Законски исправна, образложите СО-Апатин па нека се она изјасни. Сходно Закону о Локалној Самоуправи СЛ-Гласник РС 129/2007 чланом 40. јер регулисана надлежност Секретара СО а чланом 32. надлежност СО.
        Ја сам у свом допису од 03.12.2012. године јасно навео на основу којих Закона и којих чланова сматрам да Општинска Одлука 015-2/2012-I од 21.09.2012. године није правно ваљан докуменат. Такође сам 11.06.2012. године поднео Захтев СО-Апатин да се Општинска Одлука 011-38/94-I од 16.09.1994. године поништи и да се донесе нова. Ви се уопште нисте огласили ни на један мој допис иако сте били то дужни сходно члану 40. Закону о Локалној Самоуправи СЛ-Гласник РС 129/2007, тако да немата никаква права да се сад оглашавате.
        Поштовани господине Растовићу, ја сам се са својим дописом обратио Председнику Општине Апатин 31.07.2014. године, дакле стекли су се сви услови а сходно члану 34. Закона о Локалној Самоуправи да Председник СО-Апатин закаже седницу у року од 7 дана од дана подношења Захтева. Тај рок је већ прошао, тако да вас молим немојте причати о Закону када га се не придржавате. О овоме ће бити обавештено Министарство Правде.

            Штулић Зоран

        Једна мала анегдота са недавно одржане расправе поводом кривичне пријаве Нерловићу... Нерловић збуњен не зна где је ни шта прича нити ко му шта говори. Једино тражи да му ја платим одштету за таблете које пије. Пије неке таблете за смирење (А лепо сам му рекао Нерловићу не гурај свој нос где му није место, не гурај главу тамо где нико ногу неће, ти гледаш себе и своје дупе да се неби замерио газдама и болите брига шта ће бити нама станарима, пази да непопијеш кривичну пријаву.)
        Питам га – Да ли је готов трг Николе Тесле.
        А он каже – Још није готов.
        Ја га опет питам - Па како сте ви онда на седници комисије за доделу назива улица под тачком разно могли да донесете одлуку да се одобравају средства за набавку и постављање Табле са називом трга. Тај фалцификат од записника је био у 2012. години. Значи ми смо једина општина која прво постави таблу па онда гради трг. А наравно Табле ни дана данас нема.

Аутор блога: Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар