среда, 27. август 2014.

СРПСКА ПОСЛА ПО КО ТЕ ПИТА КОЈИ ПУТ...


СКЕНИРАНО ПА ОКАЧЕНО!


          ''Да нама нас нема никога ми не бисмо имали!'' – афоризам, аутор  Раша Папеш

        Збрка и галиматијас око Стевана и Исидоре се наставља, нема ту више трте-мрте него документи скенирани и ево их ту пред нама па ти сад види шта ту све нема...

        Ова електронска пошта је чудо једно, ево опет мејла све са прилозима....

From: Zoran Štulić
To: Mirko Vraneš
Today at 3:02 PM

        Поштовани господине Вранеш,

        Општина Апатин би требала да корача у Будућност, међутим она нас из садашњости тера у прошлост. Ми смо oпштина без будућности, нисам ни први ни последњи који је дошао до тог закључка. Мада знамо ми то сви, само се правимо да не знамо, и продајемо се за џак брашна ил кромпира пред изборе. Уместо да се бавим својим пословима, ја треба да се враћам у прошлост у 1994. годину да би сазнао која је моја права кућна адреса. Шта ли ће бити у будућности кад ово треба да радим у садашњости. И када сам мало прочепркао по општинским папирима из прошлости, има шта и да видим, све фалцификат до фалцификата. И да видимо ту 1994. годину и како је мојој улици дато име.

        Ево Општинске Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године        Позивам овим путем све правнике да дају свој коментар на образложење општиснке Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године.


        Ја који нисам правник могу  изјавити следеће. Какво је то образложење Одлуке које је на посебном папиру без печата без потписа без права Жалбе. Устав РС члан  36, свако има право на Жалбу или друго правно средство против одлуке са којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу. Правници боље знају када се побија неки докуменат побија се образложење, како да побијаш образложење Општинске одлуке Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године, када је оно на посебном папиру а није саставни докуменат те одлуке. Како да побијаш неки докуменат који није ни печатом ни потписом оверен. Ја то нисам знао, па сам се сам пријавио Полицији а сходно Закону о личној карти да ме казне ако утврде да сам им дао погрешну адресу у личној карти. Нисам добио 30 дана затвора како то пише у Закону али сам од Полиције добио 10 дана затвора. Мада ћемо и о тој бруци и срамоти касније. Наравно од тих 10 дана затвора нема ништа, мало су се залетели.
        Да видимо сада те саставне документе који се помињу у том Образложењу. Пре тога погледајте још једном прву страну Општинске Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године и видећете потпис особе која је то 20.09.1994. године архивирала, односно то је особа која је прецтравала свој потпис да се несазна њена брука и срамота, а касније и цепала ту одлуку, ПРЕД ОЧИМА СВОГ ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ НАЧЕЛНИКА ГОСПОДИНА НЕРЛОВИЋА.

        Препис записника ЈСП-Апатин 329/94 од 27.04.1994. године
         

        Нема печата нема потписа.
       
        Закључак месне Заједнице 18/2-94 од 09.05.1994.године наравно ни овде нема печета.

        Као што сам раније изјавио да Месна заједница Апатин има времеплов ево и доказа, види се јасно горе да је то факсом из Месне заједнице послато Нерловићу у Општину. Још једном да поновим Нерловић ми је изјавио да је лично због мене претурао по архиви да ми нађе те документе. Значи Месна заједница је 1994. године знала да ћу ја у 2012. години доћи код Нерловића, па је Месна заједница у 1994. години села у времеплов пошто 1994. године нису имали факс и отишла у 2012. годину и то послала Нерловићу.
        Сви ови документи још нису доказ да је парцела 1846/27 Стевана Сремца а парцела 1846/26 Исидоре Секулић. Да би се доказало да је то истина Општина Апатин треба да да на увид Сагласност надлежног Министарства, а сходно члану 34 тачка 10 Службени Лист Општине Апатин 10/91 и члану 8 Закона о Територијалној организацији Републике Србије и Локалне самоуправе Службени Гласник РС 47/91.
        Шта каже Општина Апатин, односно господин Нерловић, треба ли или не треба Сагласност.

        Као прво овде господин Нерловић изврће моје речи па Сагласност назива Решењем, па спомиње Министарство за Локалну самоуправу и сличне глупости. Углавном овде он наводи да ДЕТАЉНИМ УВИДОМ У ЗАКОНСКУ И ПОДЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ није била потрбна Сагласност надлежног Министарства. Ово је било 25.05.2012. године. Да видимо какво је његово мишљење мало касније то јест 31.05.2012. године.        За 6 дана господин Нерловић мења своје мишљење и признаје да је потребна Сагласност Надлежног Министарства. Међутим та се Сагласност не даје на увид. Значи ни допис Министарства Правде ни Председника РС не могу натерати Општину Апатин да да на увид поменуту сагласнот. Те дописе Министарства Правде ћу доставити касније, када се буде причало у бруци и срамоти наших Министарстава који се међусобно као мала деца препиру шта је у чијој надлежности.А сви се редом огласише ненадлежним. Дакле Општина Апатин нема доказа да је парцела 1846/27 Стевана Сремца а парцела 1846/26 Исидоре Секулић. Да би то доказала потребно је да да на увид Сагласност Надлежног Министарства. Дакле господин Нерловић потписује да нема Сагласности Надлежног Министарства, за мене је то крај провере. Општинска Одлука 011-38/94-I од 16.09.1994. године није правно ваљан докуменат и сходно ЗОП члан 253 став 3, прво се мора ПОНИШТИТИ важећа па тек онда донета нова одлука и решити бруку и срамоту из 1994. године. Поставља се питање ако нема Сагласности Надлежног Министарства онда је КО-Апатин злоупотребио свој положај и без одговарајућих исправа увео право власништва Општини Апатин над парцелом 1846/27 и 1846/26.
        Да се подсетимо још једном, по Општинској Одлуци 011-38/94-I од 16.09.1994. године працела 1846/27 је добила име Стевана Сремца.Да видимо како је КО-Апатин увео ту парцелу.


        Ко би поверовао у предпоставку да је КО-Апатин увео право власништва Општини Апатин над парцелама 1846/26 и 1846/27 без одговарајућих исправа. Ја у то не верујем. Односно КО-Апатин је 1994. године увео обе парцеле 1846/26 и 1846/27 под именом Исидоре Секулић. А да би се то доказало потребно је да КО-Апатин да на увид Захтев Општине Апатин из 1994. године са којим Општина Апатин тражи упис права над парцелама 1846/26 и 1846/27 и Решење КО-Апатин са којим се тај упис одобрава. Али то се не доставља. И није ни чудо што се господа из Министарстава праве луди и сад се сва Министарства перу и изјављују да то није у њиховој надлежности. И да се подсетимо најбитнијег Министарства то јест Министарства Грађевине и Урбанизма које и даље упорно ћути, маца појела језик. То Министарство врши надзор над РГЗ-Београд. И из свега тога испада боли брига КО-Апатин шта каже Министарство Правде, брани нас Министарство Грађевине и Урбанизма. Из свега се јасно види да је са неком ранијом Општинском Одлуком дато име парцелама 1846/26 и 1846/27 и то на име ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ.
        Онда је Општина Апатин у тајности променула име парцели 1846/27 у Стевана Сремца и наредила ЈСП-Апатин и Месној заједници да то покрију папирима, а који како се виде нити су потписани нити печатом оверени. Ето шта раде људи из тих установа који живе са нама у нашем граду. Можда је неко од њих и добио некакву награду за свој рад па се сматра заслужним грађанином, ко зна, углавном ти људи нису вредни да се спомињу.
        КО-Апатин је исправно поступио када је обе парцеле увео под именом Исидоре Секулић. Онда је вероватно дошло до сукоба између Општине Апатин и КО-Апатин па су се и једни и други забункерисали у свој ров, а нас становнике под парцелом 1846/26 пустили низ воду. Значи 19 година су знали шта су урадили и цело време су ћутали. А да видимо како су то покушали решити у 2012. години да се то исправи. Послали су Милицију на нас. Комшија је преписао кућу на ћерку и она пошто се доселила из Сонте мора да промени адресу у личној карти.У милицији неће ни да чују за адресу Стевана Сремца 28 него је терају да се пријави на Исидоре Секулић 8. Значи нико нови се неће моће пријавити на адресу Стевана Сремца а ове што су уписани давићемо једно по једно. Сила бога немоли,али ни бог силу неволи. И све би то још можда човек разумео да су те адресе на Исидоре Секулић исправне то јест на основу Закона утврђене, али ни те адресе ни кућни бројеви како тврди КО-Апатин нису Законски донешене. О томе у следећем наставку.
        И као што сам недавно дао изјаву да се у фалцификату од Записника Комисије који је господин Нерловић са својим фалсификаторским неспособностима саставио спомиње Трг Николе Тесле односно набавка 3 табле које ће се поставити на трг. Морам да се извинем свим читаоцима, изјавио сам да се ради о једној табли, ево кад поново погледам тај докуменат лепо пише 3 табле. Наравно и о овом документу то јест фалсификату много више ће бити речи у једном од следећих наставака. Само да подсетим ко је особа која је изјавила да су становници улице Стевана Сремца будале и да су сами себи дали адресу и кућни број. Господин геометар В. Р., који све се чини има проблема са видом. То је једина особа на свету која на празном плацу да не кажем ливади види кућу и на тој кући број. А и то ћемо наравно  доказати.
Аутор блога: Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар