понедељак, 20. јун 2016.

КО ТУ КОГА…


МЕДИЈСКА ПОМРЧИНА
И ДАЉЕ ТРАЈЕ?!

''Не може свако да ради сваки посао'' - Вергилије

        Данас, на Духовски понедељак 20. јуна 2016. године, одржана је 2. седница СО Апатин... директног радио преноса није било, председавајући ни бекн'о није на ту тему, а обавеза му била, није се ни гласало да директног преноса неће бити… кажу да Пословником о раду СО Апатин није баш све дефинисано, рекоше ми и да онај посовник окачен на Е портал није онај прави већ неки други постоји? Мора да је и њега појео мрак... која је то екипа која није у стању ни пословник да испоштује или ''прави'' да пронађе па да га ''окачи'' на званичан сајт Општине Апатин www.soapatin.org ?


        Елем, да ми поново погледамо шта пише:


ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
(ПРЕЧИШЋЕНТЕКСТ)

XI ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 118.

Рад скупштине је доступан јавности.
Јавност у раду може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом.

Члан 119.

У складу са одлуком о унутрашњем реду у скупштини и овим пословником заинтересовани грађани могу присуствовати седницама скупштине и њених радних тела.
Представници средстава јавног информисања могу присуствовати Седницама скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њеном раду.
Седнице скупштине општине могу се јавно, без ограничења, преносити директним путем посредством средстава јавног информисања.
Скупштина може већином гласова присутних одборника одлучити да се седница скупштине не преноси путем средстава јавног информисања.

Члан 120.

Редакцијама средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука,  других прописа и општих аката, као  и сав други потребан материјал.

Члан 121.

Скупштина може да издаје службено саопштење средствима јавног информисања. Текст службеног саопштења одобрава председник скупштине или лице које он овласти.

Члан 122.

Конференцију  за штампу у скупштини може да  одржи  председник скупштине, председник општине,  одборничка група и сваки одборник.Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар