среда, 16. новембар 2016.

БЕЗ ГЛАВЕ И РЕПА...


ПРАВИЛА ''ИГРЕ''!


''Кокошка је најпаметније створење. Она кокодаче тек кад снесе јаје.''Абрахам Линколн (1809-1865)

        У понедељак, 13. новембра, одржана је Осма седница Скупштине општине Апатин, ток исте заинтересовани су могли да прате на три начина, преко три медија, и три медијске куће. Елем, могао се директно (LIVE) пратити ток седнице путем: радија, телевизије и интернета... Радио Дунав је вршио директан радио пренос на фрекфенцији 98,7 MHz, 025info је вршио директан ТВ пренос и Радио Апатин је вршио директан пренос путем стрима на свом You Tube каналу. Ко је хтео могао је да чуји и види све што се дешавало на седници СО Апатин, свако је могао да бира хоће ли да слуша радио пренос, или да гледа ТВ пренос, или да преко интернета гледа видео пренос.
        Некима из одборничких клупа и то није било доста, већ се са сетом присећали када су власт били, да све треба да преноси како рекоше: ''Наш ТВ Апатин!'' Ко је ту чији, ко за кога радио и ради, то само знају они што су били власт, ови што су сада власт и власници медија... знам и ја понешто али немам времена да се замлаћујем са њиховим егзибиционистичкофинасијскоинтересним пословима.      

''Сви се људи рађају једнаки, али то је уједно и последњи пут када су једнаки.''Абрахам Линколн (1809-1865)

Све је то лепо и фино, ко хоће може да прати шта се дешава у нашем локалном ''парламенту''... били смо сведоци да се током тачке посвећене верификацији мандата новог одборника из СНС-а, наместо једног што поднео оставку а и није морао јер се подразумева да не може да буде постављено-именовано лице од стране СО Апатин и одборник у исто време (све лепо дефинисано Законом... и Статутом СО Апатин) причало свега и свачега, све је личило на кафанску или пијачну расправу пијаних гостију или расквоцалих пиљарки... Без главе и репа, иако је све што се дешава током заседања лепо дефинисано Пословником:

П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 59.

Пре претреса сваког питања, представник предлагача може дати уводно излагање.
Нико не може да говори на седници скупштине пре него што добије реч од председника скупштине.
Председник скупштине даје реч одборницима по реду пријављивања.
Одборнику који жели да говори о повреди пословника или о повреди дневног реда, председник скупштине даје реч чим је затражи. Одборник је дужан да наведе која одредба пословника је повређена. Ако и после објашњења председника скупштине говорник остаје при томе да су пословник или дневни ред повређени, председник скупштине позива скупштину да без претреса одлучи о том питању.
Говорник који жели да говори два или више пута може да добије реч тек пошто се исцрпе листа говорника који говоре први пут.
Говор сваког учесника у расправи (осим говора председника општине) може трајати најдуже пет минута.
Пријаве за реч подносе се усмено или писмено чим се претрес отвори и могу се подносити до закључења претреса.
Председнику општине и представницима предлагача председник скупштине даје реч када је затраже.
Известиоци радних тела могу да говоре и преко реда, ако то захтева потреба претреса, о чему одлучује председник скупштине.
Одборник има право да да објашњење уколико је у претходном излагању његова личност директно или индиректно поменута или су његове речи погрешно наведене (реплика). У том случају, председник скупштине му одмах даје реч, с тим да одборник не може да говори дуже од три минута.
Претрес закључује председник када утврди да више нема пријављених за учешће у претресу.

Члан 60.

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.
Нико не може прекидати говорника нити га опомињати осим председника скупштине у случајевима предвиђеним пословником.


        Били смо сведоци да за говорницу излази ко и како стигне, ту пре свега мислим на заменика и помоћника Председника општине, када су мимо Пословника и уобичајене праксе они држали беседу иако то могу само као известиоци по неком питању или по аутоматизму (заменик) када је  Председник општине одсутан. Њихове дискосије су изазвале еуфорију код владајуће већине све су пљуштали френетични аплаузи, све нешто мислим, којом лудошћу да не спомињем случајност, да се за говорницом појави њихов Господар ови напред поменути, напредњаци и сателити им,  би пишкили фирнајз, а неки би се чак и усрали од среће све уз громогласан аплауз... Председавајући је или незнањем или намерно пустио, а и у претходним заседањима је била пракса да за говорницу заскаче ко и како хоће, да се ствари контролисано ''отму'' контроли све зарад забаве широких народних маса који су овај риалити пратили.

        Када смо већ помињали неспојивост одборничког места и места именованог-постављеног, на месту је примедба представника СПС-а који су поставили питање о одборничком мандату вд директора  друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном АПАТИН Апатин.

Ево га па и сами се уверите шта пише у Статуту СО Апатин:


С Т А Т У Т  О П Ш Т И Н Е  А П А Т И Н

Члан 20.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује или поставља Скупштина општине.


2. Председник општине

Члан 32.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.
Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.
Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Помоћници председника општине

Члан 46.

За вршење одређених послова у Општинској управи постављају се помоћници Председника општине и то за:
1) инвестиције;
2) питање националних мањина;
3) одржавање и унапређивање комуналне инфраструктуре.

Помоћнике Председника општине поставља и разрешава председник општине.
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја у областима за која су постављена и врше послове утврђене Актом о организацији Општинске управе.


Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар