недеља, 04. децембар 2016.

МЕСНОЗАЈЕДНИЧАРЕЊЕ...


НАСУШНА ПОТРЕБА 
ИЛИ 
ПОЛИТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ?


''Ми смо солидаран народ. Кад видимо да је неко на ивици провалије, сви вичу: скочи!'' – афоризам, аутор Зоран Т. Поповић

Сад у среду одржана 9. седница СО Апатин, међу 25 тачака дневног реда највеће полемике унутар локалног ''парламента'' изазвала је друга тачка дневног реда – Предлог одлуке о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. Пијачног дана, у четвртак 17. новембра одржана је 10.седница Општинског већа где је међу 19 тачака дневног реда  била и друга тачка дневног реда - Предлог одлуке о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. Општинско веће СО Апатин и Скупштина општине Апатин на својим седницама гласали су ЗА Одлуку о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. И, ево гле, ево нама референдума у Ромском насељу о томе да ли истим тим житељима Ромског насеља оће рећи Ромима, нашим апатинским Циганима, треба Месна заједница која ће обухватати територију где гетоизирано живе наши домаћи Цигани.
Елем, поставља се питање – Чему иницијатива за формирање још једне месне заједнице? Да ли је ово насушна потреба наших гетоизираних суграђана или некакав политички инжењеринг? Одговоре на ова питања даће време које је пред нама и резултати предстојећег вишедневног (23 - 27. децембра) референдума. Предлагачи, могло се чути у живом преносу седнице Скупштине општине Апатин, нису баш нешто подробно образложили потребу за оснивањем нове месне заједнице, са стране локалне власти (све више личе на властодршце и своје претходнике) чуле су се дискусије пуне демагошких фраза, није ту било никакве економске анализе колико ће то све да кошта, овде мислим на трошкове спровођења референдума и трошкове функционисања МЗ Ромског насеља. Представници садашње опозиције, бивши властодршци, исто тако демагошки су били ПРОТИВ формирања месне заједнице у Ромском насељу, посебно су изразили бригу о сахрањивању Рома – Цигана. Чуло се са обадва пола локалног парламента о ''презапослености'' и ''препензионисаности'' наших Цигана... јеботееее па њих је ''чак'' десетак запослених и четрдесетак пензионисаних, што је морамо признати незапамћени успех претходних власти... о чему ми то причамо, ко ту кога зајебава, о каквом самоодлучивању на референдуму могу одлучивати ови по свим показатељима социјалних категорија угрожености, најугроженији наши суграђани, да им није нешто рођака што рмбају у Аустрији и другим земљама ЕУ, и претурања по кантама за отпадке и контејнерима, пасли би траву по околним бентовима. Толико о бризи власти за наше Цигане, боље рећи за ''њихове'' Роме, које годинама користе као гласачку машину која ће свој ''глас'' по правилу дати ономе ко донесе више брашна и других основних живежних намирница.
Све мени ово око иницијативе и референдума за формирање месне заједнице у Ромском насељу пре личи на политички инжењеринг неко на насушну потребу Рома за самоуправљањем у апсолутно финансијски зависној будућој самоуправи од локалних политичких моћника који одлучују о средствима из локалног буџета.
Интересантно ће бити пратити убеђивање ''његових'' и ''њихових'' Рома коме ће се царству окренути, ка крал(љ)у Жики и СПС-у или новопеченим еуропејцима из СНС-а. Требаће знати одбранити референдумске кутије од ноћне трпачине, гастарбајтери ће онако бестелесно на даљински исто да дају глас некоме од горе поменутим, а и мртви ће да гласају по устаљеној пракси, одзив има да буде 150 одсто.


Него, ево шта републички закон и општински статут кажу о месној заједници као најнижем нивоу самоуправе – власти:       


ZAKON
O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
"Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014

IV MESNA SAMOUPRAVA

Član 72

Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.
Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, četvrt, rejon i sl).
Mesna zajednica može se osnivati i za dva ili više sela.

Član 73

Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.
Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 74

Aktima mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, naĉin odlučivanja i druga pitanja od znaĉaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

Član 75

Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos;
2) donacija;
3) prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Član 76

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

Član 77

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama.
Poslove iz stava 2. ovog člana, naĉin i mesto njihovog vršenja određuje predsednik opštine na predlog naĉelnika opštinske uprave, odnosno načelnika gradskih uprava.


 СТАТУТ ОПШТИНЕ АПАТИН

VI МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 64.

О оснивању и укидању месне заједнице и другог облика месне самоуправе, под условима прописаним законом и овим Статутом, Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника.
Одлуком о оснивању утврђује се подручје за које се оснива, права и дужности, органи и начин њиховог избора, начин финансирања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
Статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у складу са Статутом општине и одлуком о оснивању, утврђују се послови који врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Члан 65.

Одлуком Скупштине општине може се, свим или појединим месним заједницама или другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из изворног делокруга општине који су од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

Члан 66.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању.


''Ми наше мртве не заборављамо. Сећање на њих чувамо у бирачким списковима.'' – афоризам, аутор Зоран Т. Поповић
Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар