субота, 04. март 2017.

ЗДРАВСТВЕНОНАПРЕДЊАЧКА МУЋКАЛИЦА У АПАТИНУ

 НЕ МОЖЕ БАТO
АЛИ ЗАТО МОЖЕ СЕКА


''У политици нема одлива мозгова. To мора да се обави пре него што се у њу уђе.'' – афоризам, аутор Ненад Чорилић

        ''Паметан се учи на туђим грешкама а будала на својим.'' – Ова наша народна пословица нема своје упориште код већине у локалном парламенту општине Апатин, ови што сада владају нашом општином не уче се ни на туђим а ни на својим грешкама, сад да ли су паметни или б...ле или нешто треће ко ће их знати.
        Елем, ономад разрешили дужности директора Дома здравља Апатин др Бранислава Банета Ракетића и поставили ВД директора др Миодрага Бату Павловића, потом уклавирили да је Батo у сукобу интереса јер је и одборник локалном парламенту па не може да буде именован за ВД директора Дома здравља Апатин. Поштијући одредбе закона разрешише дужности ВД директора Дома здравља Апатин др Миодрага Бату Павловића који је остао одборник у СО Апатин и поставише ВД директора (директорку) вишу медицинску сестру (без др) Бранку Секу (ово Сека да се уклопи у причу о чоколадама Батo и Сека) Бајић. На прошлом заседању највишег локалног дома истој тој ВД директорици вишој медицинској сестри (без др) Бранки Секи Бајић не поштујући закон оснажише (читај дадоше) мандат одборника (одборнице) у СО Апатин. Јебе луд збуњеног, Бату поставили па ''скинули'' јер није могао у исто време да буде одборник у СО Апатин и главни у Дому здравља Апатин а сада постављена и оснажена Сека може и једно и друго... није нормално, лудница у 3ЛПМ.


        Сва ова заврзлама објављена и у ''Службеном листу општине Апатин'', и оснажење Бате, и скидање Банета, и постављење Бате, и скидање Бате, и постављење Секе, и оснажење Секе... ништа ту мени није јасно у овој локалној здравственонапредњачкој мућкалици...

Подсетите се на:
   
          Него ево погледајте и сами како оснажише Секу:

14. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН БРОЈ 2
СТРАНА 25

32.

На основу члана 48.став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 54/2011), члана 5. став 2. Пословника Скупштине општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' број 12/2008 – пречишћен текст и 12/2012)и члана 73. став 1.Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној 14. фебруара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

I

ОСНАЖУЈЕ СЕ избор одборника Скупштине општине Апатин и ПОТВРЂУЈЕ СЕ њихов мандат за одборнике Скупштине општине Апатин до истека мандата одборника.

II

ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборницима Скупштине општине Апатин БРАНКИ БАЈИЋ И СТЕВАНУ ЖУЖИЋУ, до истека мандата идборника.

III

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог решења.

IV

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Апатин''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-55/2017-I
Дана, 14. фебруар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
др Драган Растовић, с.р.


''Стари дворови су били заосталији од данашњих. Имали су само једну луду.'' – афоризам, аутор Милан Куриџа


Мирко с. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар