среда, 28. септембар 2011.

20. deo - BILO JEDNOM JEDNO BRODOGRADILIŠTE ...

ZAKUKULJENO I ZAMUMULJENO ?


          ''Istorija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se saznale nove istorijske činjenice, već zato što su se promenila gledišta istoričara.''Fransoa Morijak

        Apatinsko brodogradilište i dešavanja oko njega postaju onako baš obimno štivo, evo serija cela sve sa epizodama, i glavnim i epizodnim ulogama i statistima (bivšim radnicima nekad bilo brodogradilišta) … dopisnik Press – a iz Apatina J. M. poznatija kao ŽDN/ 9. obavesti javnost o: 


Apatin 28. 09. 2011
PRESS VOJVODINA 

Prigovor... Odložena prodaja iz stečaja nekadašnjeg apatinskog giganta

Kole čeka dozvolu za ‘'Brodogradilište'’

        Ugovor o prodaji apatinskog „Brodogradilišta" „MK komercu", vlasnika Miodraga Kostića, još nije potpisan iako je rok za taj čin bio pet dana. Razlog je prigovor Vojvođanske banke, jednog od najvećih poverilaca preduzeća, na postupak prodaje.


        Odbor poverilaca je 19. septembra dao saglasnost da stečajni upravnik „Brodogradilišta" proda preduzeće jedinom ponuđaču koji se odazvao pozivu za neposrednu pogodbu, a to je „MK komerc", sa ponudom od 150 miliona dinara.
- Dva dana kasnije uputio sam pismo „MK komercu", u kome sam ih zvanično obavestio o ovoj odluci Odbora poverilaca, nakon čega je bio rok od pet dana da se potpiše i ugovor o prodaji, a u roku od 15 dana i isplati razlika novca od uplaćenog depozita do pune cene. Međutim, na osnovu prigovora Vojvođanske banke na postupak prodaje, sudija je odložio potpisivanje ugovora do rešenja Trgovinskog suda - izjavio je za Press Predrag Ljubović, stečajni upravnik „Brodogradilišta". Ljubović nije želeo da govori o detaljima prigovora Vojvođanske banke dok sud ne završi postupak.

        Nezvanično, saznajemo da je zapelo kod Odbora poverilaca. Naime, nakon što je još u avgustu ustanovljeno da predstavnik Agencije za osiguranje depozita, po mišljenju Privrednog suda u Somboru, ne može da bude legitiman član Odbora poverilaca, morala je da se održi Skupština poverilaca koja bi odredila novog, petog člana Odbora.

        Skupština poverilaca je zasedala u ponedeljak, 19. septembra, i za novog člana Odbora izabrala predstavnika „Di Audit" d.o.o. iz Beograda, koje takođe potražuje značajna sredstva od „Brodogradilišta". Takav, novoformirani odbor je nakon dva sata od održavanja Skupštine i doneo odluku o prodaji neposrednom pogodbom.

Bez odgovora Vojvođanske banke

 

        Do zaključenja ovog broja nismo dobili precizan odgovor od rukovodstva Vojvođanske banke na šta je tačno uložen prigovor i zašto je to učinjeno tek nakon odluke o prodaji „Brodogradilišta" neposrednom pogodbom „MK komercu".

- Vojvođanska banka je stavila prigovor na postupak prodaje navodno zbog toga što je za odluku o objavljivanju oglasa za prodaju „Brodogradilišta" neposrednom pogodbom prvi put glasao i sporni član Odbora poverilaca iz Agencije za osiguranje depozita, a za kog je kasnije utvrđeno da nema legitimitet. Po njima, onda ni doneta odluka o prodaji neposrednom pogodbom nije validna - navodi naš izvor iz krugova bliskih Odboru poverilaca, u kojem se, pored novog člana iz firme „Di Audit", nalaze i Vojvođanska banka, PIMA iz Beograda, TIM iz Sremske Mitrovice i „Dunav osiguranje".

        U prvom krugu, kada je za prodaju glasao i sporni član Odbora poverilaca, na oglas su se javili „MK komerc" i holandska firma „Peters šipjards", koja nije uplatila predviđeni depozit, pa njena ponuda nije ni razmatrana. Zato je i doneta odluka o prodaji preduzeća neposrednom pogodbom. Vrednost imovine „Brodogradilišta" u bankrotu je procenjena na 584.279.000 dinara, dok potraživanja poverilaca iznose 1,185 milijardi dinara.

J. Miljuš

                                  Autor bloga: Mirko S. Vraneš – ŽDN/3.

2. deo - PRAVO JAVNOSTI DA ZNA …

I JA ZNAM. A VI?
I ja znam ! ... Olovka, papir ... i evo g je krivična k'o kuća.
        ''Reci mi šta čitaš pa ću ti reći ko si. - Тačna je izjava, ali ja bih te znao još bolje ako mi kažeš šta čitaš uvek iznova.'' – Fransoa Morijak

            Čitaju ljudi svega i svačega ali ima i onih što neprekidno čitaju telefonski imenik pa se nakalate na telefon, naravno tuđi koji oni ne plaćaju, pa zovu li zovu i tetku u Australiji, i burazera u Norveškoj,  i ... a ima onih što zovu i seksi uslugu preko telefona, e za takve se presavije tabak pa se kresne krivična prijava nadležnim organima, ako isti ti kao  nisu nadležni valjda će oni znati reći ko je za ovaj slučaj seksualnog napastvovanja jedne sirote telefonske slušalice nadležan. Upravo je tako presavio tabak i napisao, seo u auto i odneo u Sombor, krivičnu prijavu protiv dokazanog seksualnog izgrednika mladi drug i predsednik OO Pokret socijalista Apatin Marko Knežević u širim narodnim masama poznatiji kao Drug Crni.

        Evo skenirana i ''okačena'' krivična prijava protiv onoga na koga ukazuju svi dokazi i izjave koje je provela bivša načelnica opštinske uprave Apatin ... ko zna možda je radi toga i bivša, razrešena žena dužnosti na pravdi Boga, dirala ono što je nedodirljivo ... elem, evo je krivičnaaa:        Evo primera i ostalima koji nešto primete, znaju, pa još i dokaze imaju ... lepo da presaviju tabak i tup krivična prijava, može i potpisana a može i anonimna kako inače naš zakon i dozvoljava.

                                                              Mirko S. Vraneš
1. deo - PRAVO JAVNOSTI DA ZNA …

JA ZNAM. A VI ?


        ''Da biste birali između dobra i zla, morate da isprobate oba.''Fransoa Morijak

        Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 2002. godine, a formalno obeležavanje počelo je nakon godinu dana.

        Pravo javnosti da zna kako organi koji su birani na izborima vrše vlast i kako se troši novac poreskih obaveznika ne može biti ograničavano samovoljom pojedinih nosilaca vlasti.

        U Apatinu prethodnih godina od kada vlast čini koalicija SPS – SRS – NS ne postoji pravo javnosti da zna šta i kako se radi, i za šta i kako se troše sredstva iz budžeta opštine Apatin, posebno je skrivan podatak i bio nedostupan javnosti kako i zašta se troše sredstva prikupljena putem samodoprinosa, paravan za skrivanje zloupotreba u trošenju sredstava samodoprinosa se nalazi u Odluci o uvođenju samodoprinosa, donetoj na 16. sednici SO Apatin održanoj 20. decembra 2010. godine, objavljene u ''Službenom listu opštine Apatin'' broj 7/2010, gde se u 33. tačke navodi (svega i svačega) za čega će sredstva biti trošena, a, vrhunac je tačka 34. gde se kaže: ''Finansiranje i drugih nespiciranih aktivnosti po odlukama saveta MZ'', (gde ovo NESPICIRANI  verovatno znači nespecificiranih) … upravo predlaganjem i donošenjem ovakve odluke ukazuje se na šta su sredstva korišćena i činjene zloupotrebe u nenamenskom trošenju sredstava, iako su ista strogo namenska (moraju biti trošena samo za ono zašđta su namenjena) i u predhodnom periodu kada je odlukom bilo definisano članom 3. sledeće '' ... za izgradnju završne faze fekalne kanalizacije 55% (prikupljenih sredstava), za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica i atmosferske kanalizacije 10%, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih pešačkih i biciklističkih staza 15%, ostali komunalni i drugi objekti od opšteg značaja 5%, sufinansiranje sportista i sportskih klubova u apatinu 10% i troškovi uvođenja i realizacije samodoprinosa 5%, u ukupnom iznosu od 100%'' ... znajući da u Savetu MZ većinu ima vladajuća koalicija SPS – SRS i da su članovi ove iste koalicije instrument u rukama jednog čoveka, čija želja a i volja moraju bezuslovno biti ispoštovane jer on je neprikosnoveni gospodar Apatina (pre svega budžeta), tako da opština Apatin sve skupa sa Mesnim zajednicama i javnim preduzećima i institucijama čiji je osnivač opština funkcioniše kao feudalni posed a ne kao sredina u kojoj vlada parlamentarizam, demokratičnost i pre svega pravo javnosti da zna.

        Na osnovu primećenih zloupotreba u pre svega u  neprebacivanju sredstava samodoprinosa sa budžetskog računa opštine Apatin na račune Mesnih zajednica u periodu 2008. do 2010. godina sačinjena je krivična prijava i podneta Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

         Postavlja se jednostavno pitanje ko je sve znao za ove zloupotrebe, odgovor je jednostavan gotovo svi odbornici Skupštine opštine Apatin i članovi Saveta Mesnih zajednica. Zašto se nije reagovalo ranije ? To je pitanje za predstavnike političkih opcija koje imaju predstavnike u telima Skupštine opštine i Mesnih zajednicaa posebno za one koje slove za opozicione jer oni bi trebali biti korektivni faktor vlasti i podnosioci prijava za primećene zloupotrebe.

        Zar je moguće da je jedan jedini čovek, moja malenkost, uzeo svima dostupna dokumenta objavljena u Službenim listovima opštine Apatin uporedio odluke, završne račune, inicirao odborničko pitanje sve u smislu koliko je novca koje godine ušlo u budžet -  prikupljeno po osnovu samodoprinosa i evo ga objavljene i tabele i sve što treba u desetina natpisa u ''Apatinskim hronikama'' i dnevnoj visoko tiražnoj štampi, ali opet nije bilo snage od političkih činioca, čiji je zadatak da reaguju na sve primećene anomalije i uočene zloupotrebe i nepoštovaje zakona i zakonitosti ... sad je jedino pitanje: da li postoji opozicija u Apatinu i ako i postoji za koga i čiji interes ona radi? Svakako ne radi u interesu birača i ne radi na pravu javnosti da zna.

        Elem, evo krivične prijave za primećeno nenamensko trošenje sredstava iz samodoprinosa, u delu neprebacivanja sredstava sa budžetskog računa opštine Apatin na račune Mesnih zajednica i za koje su potrebe po odlukama  sredstva bila namenjena:


Vraneš Mirko  iz Apatina, Branka Ćopića 20 , kao gradjanin i poreski obveznik, a u skladu sa Zakonom o Krivičnom postupku,


VIŠEM  JAVNOM TUŽILAŠTVU U SOMBORU

podnosi sledeću:


K R I V I Č N U      P R I J A V U


protiv:


Živorada Smiljanića, rođen u Zaječaru 06.02.1942. godine, sa stanom u Apatinu ulica Ribarska broj bb, zaposlen u SO Apatin na mestu predsednika opštine Apatin

 Miodraga Bakića, rođen u Velikom Gaju 07.07.1946. godine, sa stanom u Apatinu ulica Đure jakšića broj 12, zaposlen u SO Apatin na mesto zamenika predsednika opštine Apatin

Sonje Tepavac, rođena u Apatinu 16.09.1952. godine, sa stanom u Apatinu ulica Dimitrija Tucovića broj 60, zaposlena u SO Apatin na mesto rukovodioca odelenja za privredu i finansije opštine Apatin

što su: u stanju uračunjljivosti zbog čega su mogli da shvate značaj svoga dela i upravljaju svojim postupcima, svesni značaja svoga dela i hteli njegovo izvršenje

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Apatin u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebacili na račune Mesne zajednice Apatin i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  18.711.672,17 dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od  43.858.564,83 dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od  30.173.163,06 dinara

iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotne članu 3 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama i članu 16 i 18 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Apatin u iznosu od 92.743.300,06 dinara, te u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Apatin u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Apatin i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  4.793.937,67   dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od 16.397.634,29  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od 10.605.461,49  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrčene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin broj  011-14/03-I od 26.februara 2003. godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 12 i 13 Prfedloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Apatin, čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Apatin u iznosu od 31.796.033,55 dinara.

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Prigrevica u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Prigrevica i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  1.241.237,68  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od   6.622.022,06 dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotne članu 11 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Prigrevica, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama i članu 15 i 17 Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Apatin, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Prigrevica u iznosu od 7.863.259,74 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Prigrevica prebačeno je 1.939.131,02 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin, a zatim u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Prigrevicu  u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Prigrevica i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  474.752,90   dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od1.921.020,61  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od   102.736,04  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrčene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Prigrevica, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin broj  011-39/03-I od 26.decembra 2003. godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 2, 12 i 13 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Prigrevica , čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Prigrevica u iznosu od 2.498.509,51 dinara.


- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Sonta u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Sonta i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   796.576,77  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od 4.321.704,95 dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Sonta, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Sonta u iznosu od 5.118.281,72 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Sonta prebačeno je 1.705.168,44 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin,
a zatim u istom periodu prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za Sontu  u iznosu od 1%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice Sonta i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od  279.330,82  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od1.333.684,92  dinara

iako se radi o sredstvima predvidjene namene utvrdjene članom 2 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseljeno mesto Sonta, koja je proglašena Odlukom Skupštine opštine Apatin tokom 2003 godine, već su sredstva utrošena surpotno navedenim odlukama i odredbama člana 2, 12 i 13 Predloga odluke o uvodjenju samodoprinosa za naseleno mesto Sonta , čime su uskraćena novčana sredstva mesnoj zajednici Sonta u iznosu od 1.613.015,74 dinara. a tokom 2010. godine u korist Mesne zajednice Sonta prebačeno je 476.275,14 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od ovog samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin.

- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Kupusina u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice  Kupusina  i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   153.635,15  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od   124.278,22  dinara

    iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Kupusina, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Kupusina  u iznosu od 277.913,37 dinara, a tokom 2010. godine, u korist Mesne zajednice Kupusina prebačeno je 124.394,39 dinara više nego što je prikupljeno sredstva od samodoprinosa, čime je u ovom iznosu oštećen Budžet opštine Apatin,


- u periodu od 01. januara 2008. godine pa do 31. januara 2010. godine, prikupljena novčana sredstva od Mesnog samodoprinosa za naseljeno mesto Svilojevo u iznosu od 3%, sa Budžeta opštine Apatin nisu prebačena na račune Mesne zajednice  Svilojevo  i to:

·        za 2008. godinu u iznosu od   243.113,08  dinara
·        za 2009. godinu u iznosu od     17.198,51  dinara
·        za 2010. godinu u iznosu od      91.753,65 dinara

 iako se radi o strogo namenskim sredstvima prema članu 97 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, već su ova sredstva utrošena za namene suprotno Odluke o uvodjenju samodoprinosa za područije Mesne zajednice Svilojevo, pa su navedena lica postupila suprotno navedenim odredbama Zakona i odredbama navedene odluke, čime su uskraćena sredstva Mesnoj zajednici Svilojveo  u iznosu od 352.065,24 dinara,

čime bi: učinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359  stav 1 KZ RS,
pa
predlaže:
           
-                              da se ispitaju prijavljeni po svim navodima krivične prijave
-                              da se službenim putem od Opštine Apatin pribave Odluke o uvodjenju samodoprinosa od 3%, za područija naseljenih mesta Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo, kao i Predlozi odluka o uvodjenju samodoprinosa od 1% za naseljena mesta Apatin, Prigrevica i Sonta, te Odluke o potvrdjivanju Odluka o uvodjenju samodoprinosa od 1% za naseljena mesta Apatin, Prigrevica i Sonta
-                              da se službenim putem pribave i izvrše uvidi u Odluke o Završnom računu Budžeta za 2008, 2009 i 2010. godinu.
-                              da se službenim putem pribavi odgovor na odborničko pitanje odbornika Rajčević Željka, vezano za realizaciju sredstva samodoprinosa, postavljeno na 17 sednici Skupštine opštine Apatin od 18. marta 2011. godine
-                              da se od Mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo pribave finansijski izveštaji o realizaciji samodoprinosa od 3% za 2008, 2009 i 2010 godinu.
-                              da se od Mesnih zajednica Apatin, Prigrevca i Sonta pribave finansijski izveštaji o realizaciji samodoprinosa od 3% za 2008, 2009 i 2010 godinu.
-                              da se u svojstvu svedoka saslušaju Sekretari Mesnih zajednica i to Lavrnić Milan za Mesnu zajednicu Apatin, Zorojević Stojan za Mesnu zajednicu Prigrevica, Renata Kuruc za Mesnu zajednicu Sonta, Hodovanj Atila za Mesnu zajednicu Kupusina i Bala Tibor za Mesnu zajednicu Svilojevo.

Predlažem da Više javno tužilaštvo u Somboru pokrene krivični postupak protiv osumnjičenih lica zbog izvršenja navedenog krivičnog dela.

Napomena: Posebno ističem da sam u posedu kopija svih odluka i akata navedsenih u krivičnoj prijavi, te sam iste spreman dati na uvid.

U Apatinu, dana 26. septembra  2011. godine                 

                                                   PODNOSILAC PRIJAVE

        Da svakako, evo i prve stranice krivične prijave protokolisane u Višem javnom tužilaštvu u Somboru:

Sve po protokolu, prijemni štambilj ... datum ...

        Nije tu kraj, sada slede krivične prijave za odgovorna lica u Mesnim zajednicama a to su svakako Sekretari MZ za primećene zloupotrebe u nenamenskom trošenju sredstava mimo važećih odluka i procentualne zastupljenosti u raspodeli prikupljenih sredstava. Svakako čudi što su sredstva za infrastrukturu nenamenski trošena ali i sredstva za sahranjivanje i opremanje prvog deteta su zloupotrebljavana, ima li kraja ovoj bahatosti i nepoštovanju zakona. Znam kad tad će svi priterani u ćošak reći da je krivac samo jedan, a, to je Gazda apatinski ... ne krivaca ima mnogo više, a, saučesnici su gotovo svi koji su za sve ovo znali i godinama ćutali ...

        Živo me interesuju reakcije aktera političkog života u Apatinu po pitanju ove krivične prijave. Znam, Srbija je ovo, da bi neki mogli i pripomoći da se ova prijava urgentno procesuira, ali isto tako znam da će neki raditi na tome da se ova krivična prijava dugo drži u fijici, ali isto tako znam i imam leka da se na nju ne skuplja prašina već da se digne prašina i to velika.

        Rado bi prepustio nekom drugom da se bavi pripremom krivičnih prijava za zloupotrebe u Mesnim zajednicama, evo dame i gospodo koja se bavite politikom i želite da dođete na vlast, evo vam prilike da nešto učinite a sve u svetlu današnjeg dana – Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

          PS: Pomenutima u krivičnoj prijavi niko ne brani da me tuže za blaćenje, naneti duševni bol, rušenje ugleda, nematerijalnu štetu ... neće im biti prvi put ... pa zato sam, između ostalog, ovu prijavu javno i obelodanio da i oni zaštite svoj integritet i ''ugled'', a i oni imaju pravo da znaju.

                                                               Mirko S. Vraneš

уторак, 27. септембар 2011.

ОБЕЋАЊЕ – ИЗВРШЕЊЕ ...

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ!

Они нама за увреду части, душевни бол ... ми њима за преко 150.000.000 динара из самодоприноса ненаменски потрошених и за напастовање једне телефонске слушалице ...

          ''Они који мисле да се новцем може учинити све, без сумње су способни да учине све за новац.'' - Франсоа Моријак

        Данас Крстовдан, у нашем народу се верује да на овај свети дан ваља ископати рупе за садњу воћки, да би се гране крстиле – то јест, воћка разгранала. Ево тако и ја решио да ''узмем ашовче'' па правац у Сомбор у госте Вишем јавном тужилаштву да ''ископам рупу и посадим апатинске воћке'' па да се крсти народ кад види каква је то сорта ''воћака'' ... Елем, обећав'о ја да ћу против одговорних за ненаменско трошење средстава самодоприноса  поднети кривичну пријаву надлежним органима (''пријавити их'' – како би наши стари знали рећи), чек'о ја да ли ће то да уради нека политичка опција из Апатина, јер сви знамо да политичке опције на правди и истини чим нешто сазнају о злоупотреби власти оно дојаве надлежним. Ови ''наши'' (они су само своји и то 100%, ту вам тврд стојим) изгледа нису ништа нашли што би мирисало на злоупотребу или неће да се замера Газди апатинском, немање муда је већ сад чињенично стање у апатинској опозицији. Да не грешим душу ево има један изузетак, из ОО Покрета социјалиста Апатин ми давно јавили да ће они поднети пријаву, и ту се ми договоримо да они гањају онога што јебав'о телефонску слушалицу, а, ако се нико други не појави да ћу ја да треснем овима кривичне што им, као, нико ништа не може.        Дакле 10:52 часова седамо у ''љуту машину'' - Југо и правац Сомбор, Марко Кнежевић – Друг Црни (пилот - возач љуте машине) носи кривичну у Јавно тужилаштво Сомбор, Мирко Вранеш – Господин Бели (копилот – сувозач и навигатор љуте машине) носи кривичну у Више јавно тужилаштво Сомбор ... метнули ашове у гепек, па Крстовдан је да ископамо неколико рупетина, понели сендвиче ко зна како ће ово све данас проћи ... испратили нас све полевају водом за нама желе нам срећу, знају људи против каквог смо се ми зла ухватили у коштац и какве то зло све везе и везице има, па ко веле да поливањем водом отерају све везе и везице и да правна држава почне да функционише па ма о коме се радило, неки се и прекрстили чак, па светац је молећу вас фино ... 10:56 часова навратили до марине и бензинске пумпе да налијемо плина да се докотрљамо до Сомбора – хвала спонзору овог путовања и за плин и за сендвиче и погачице са чварцима ону водурину смо оставили нисмо је носили, велика боца у 3ЛПМ.
       

        Сомбор 11:24,Трг цара Уроша кућна нумера 1 – Жупанија, лево крило здања, 2 спрат соба 204, Више јавно тужилаштво, писарница бум-трас печат заведена кривична (30 секунди трајао процес), е, сад нека се ... Сомбор 11:35, Венац Степе Степановића ББ – Суд, 4 спрат соба 84, Јавно тужилаштво, писарница трт-мрт нешто као па ви то против господина К., а но против кога ћемо па он јебав'о телефонску слушалицу мали милион сведока посведочио и изјаве дао, као где су вам оригинали доказни материјал против господина Ј., кући а где би били, па требају нама,  јебеш га требају и нама а вама ... добићете оверене копије ... оригинале никако ... да не добију ''крила'' к'о случајно ... трес печат доминђења (10 минута трајао процес – јеби га познају човека ''господина'' К.  све са Ј.  па нема смисла да га заприме) ...

        Ево како је то све изгледало – Фото роман:

10:40 све је ''спаковано'' и кривичне пријаве, и прилози, и докази ...

10:51 стигли сендвичи, погачице, вода ...

10:52 ''љута машина'' ...

10:56 хвала спонзорима за гориво ...
11:24 права адреса за велике злоупотребе и КП за ''велике'' људе ...
11:30 готово је, предато, заведено ...
11:46 готово и овде предато, заведено ...
    
         Сутра, уторак 28. септембар је Међународни дан права јавности да зна, е сутра ћу објавити обадве кривичне пријаве па право је јавности да зна, како оне изгледају и против кога су поднешене имаћете прилику да видите,  дакле не мало сутра већ сутра их качим на Г(б)лог па се блогирајте до миле воље а и људски је да и пријављени сазнају, шта да се муче кад их почну зивкати да нешто рекну.

                                                            Мирко С. Вранеш   

среда, 21. септембар 2011.

ČEKAJUĆI IZBOREEE ...

ŠTA GOD DA SE DESI, 
OSTAĆE PO STAROM,
I DESIĆE SE !

       
        ''Na proleće! kojima su oni iz godine u godinu obećavali da će na proleće započeti delo ujedinjenja i oslobođenja srpstva. I sad se već otpočinju puštati sumorni glasi: da nam proleće donosi buru, sudbonosne događaje. I dok na jedan naročito udešen način, način misteriozan, gospoda trube o opasnosti koja na proleće može nastupiti i svet zbunjuju ne kazujući kakva opasnost, oni se jednovremeno spremaju za prolećne izbore, koje treba izvršiti pod stvorenim jednim mučnim psihološkim stanjem birača i sa izveštačenom parolom: ''Odbrana otadžbine''.'' - deo teksta u socijaldemokratskim Radničkim novinama iz 1912. godine, gde se oni pozivaju na Jovu Jovanovića Zmaja i njegovu pesmu gde je pesnik predvideo uzvike patriota, naslov teksta  je ''Na proleće''.

Pravac i smer zu zacrtani pa ma koje boje oni bili.

        Srbija čeka izbor, čeka proleće, a, ni jesen još nije počela, ko prezimi zimu dočekaće lepše dane,  dočekaće i predizbornu kampanju u kojoj će biti svega i svačega … svi će postati demokrate, svi će priželjkivati Evropu, svi će hvaliti i Rusiju i Kinu i Ameriku, svi će najavljivati smanjenje nezaposlenosti i smanjenje socijalnih razlika, svi će mladima obećavati posao a starijima penzije, svi će biti nacionalisti i braniti srpstvo do zadnje kapi krvi nekih koji trebaju umesto njih da se negde i sa nekim bore, svi će otići na razgovor kod njegove Svetlosti Patrijarha srpskog, svi će proklamovati ljudska prava i ravnopravnost hvaliće se da u svojim redovima imaju dovoljan procenat i žena i invalida i pripadnika homoseksualne orijentacije i pripadnika svih veroispovesti, pevaće i novokomponovane i rok numere … sviraće oni svi ustvari kurcu da se domognu vlasti i materijalnih-finansijskih povlaastica koje taj položaj u Srbiji nudi … oni retki koji ne primene ovu recepturu ni cenzusa neće preći ako se sa nekim ko će biti ovakav kakvog ga ja opisa predhodno koaliciono ne spanđaju.


        Šta se može posle izbora očekivati ? Ispostavljanje računa pobednika i navalu njihovog ''vernog'' članstva na pozicije i funkcije, ko god da pobedi ili ostane pobednikom neće dirati prethodnike ... taman kad se raspreme i smeste evo nama leta pa godišnjih odmora a tu i jesen i zima pa ko po tom kijametu radi ... i tako dočekaćemo jedno novo proleće jedne tamo godine, doduše ko ga dočeka, i opet će izbori i opet sve u krug, svi će postati sve i svako i svašta, možda se čak i neki prorok pojavi jer ovaku količinu zaluđenog naroda i sleduju proroci, pretiće nam potopom i Sodomom i Gomorom, i žabe će padati sa neba, vode Dunava i Save i Drine i ... će početi, po njima, i uzvodno teći ... i tako u toj zajebanciji i političkoj klackalici gore – dole prođoše nama preko dva veka priče o modernoj Srbiji, o Srbiji ni na istoku ni na zapadu, o Srbiji sa nedefinisanim i nikada dosanjanim granicama ... rezultat jednostavan sve što vredi i dalje će bežati glavom bez obzira iz majčice Srbije, jer ko ovaku majku i očeve ima u oličenju naše političke elite bolje mu je da ih i nema.

Gde nestadoše jaja srpska ?
        Poštovani moji blogeri nije kiša i pad temparature uticalo na moje raspoloženje već posmatranje ljudi i prilika u mom okruženju koje je jednako i u Apatinu ili bilo gde drugde u Srbiji, sada da li sa Kosovom i Metohijom u njenom sastavu ili bez, i posmatranje istih tih ljudi koji su u apatiji i depresiji i opet izgleda spremni da ginu za nekoga, i taj neko će da vozi mercedes ima bazen i puši tompus da jede suši i tuca piletinu onako ravnopravno red muško - red žensko ... doduše možda ovo sve i nije ovako i možda sve neće ovako biti, ali ipak možda je sve ovo surova istina na koju nam ukazuje naša ''svetla'' prošlost.        PS Sve nešto razmišljam šta da kažem popisivačima, šta da napišu u onaj popisni formular ... ili da ih pošaljem sve u 3LPM, njih barem mogu. 

                                                             Mirko S. Vraneš 
19. DEO - BILO JEDNOM JEDNO BRODOGRADILIŠTE ...


BRODOGRADILIŠTE IMA NOVOG VLASNIKA !

DOGOVORENO I PRODATO ?


          ''Duobus ligantibus tertius gaudet.'' - Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.

        Apatin, ponedeljak 19. septembar, prostorije brodogradilišta u Apatinu, 10:00 časova zaseda Skupština poverilaca apatinskog brodogradilišta, donešena odluka i određen peti član odbora poverioca, završena Skupština odmah u nastavku sednica Odbora poverioca, 11:00 časova, Odbor prihvata ponudu kompanije MK Komerc - MK GROUP u vlasništvu Miodraga Kostića o prodaji – preuzimanju apatinskog brodogradilišta.
        Ovih dana se očekuje verifikacija od strane nadležnog suda i potpisivanje ugovora o kupoprodaji apatinskog brodogradilišta, sledi uplata razlike između depozita i ponuđene sume od nekih 34.000.000 dinara sa strane novog vlasnika i preuzimanje ''predmeta'' prodaje.
        

        Pišući na ovu temu o brodogradilištu sva moja istraživanja i kontakti su vodili ka ovom događaju - konačnici, Srbija je to i tu drukčije ne može, nadam se da će se u ''predmetu'' prodaje nekada opet proizvoditi i popravljati plovila. Puno sreće svim onima koji će naći uhlebljenje u novoj kompaniji.

                                                              Mirko S. Vraneš         

уторак, 20. септембар 2011.

18. DEO - BILO JEDNOM JEDNO BRODOGRADILIŠTE ...


BRODOGRADILIŠTE ''PRODATO'' ???

NEZVANIČNA VEST !

''Dum vivis sperare decet. '' - Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.    

        Kako su Apatinske hronike izgleda  postale najažurniji distributer vesti iz Apatina tako se i čitaoci trude da vesti o dešavanjima u Apatinu podele sa nama, noćas nekoliko poruka sve u smislu: ''Brodograsilište prodato Kostiću.'' Radimo (sa apatinskim nezavisnim i slobodnim novinarima) na proveri ove vesti i svi detalji će biti okačeni na blog.

                                                          Mirko S. Vraneš

субота, 17. септембар 2011.

PENA PARTY ... ZA SVE SU KRIVI NOVINARI ???

''NOVI GLAS'' - STARA PESMA !

Glas SVIH građana opštine Apatin ???

''Quot capita, tot sententiae.'' - Koliko glava, toliko mišljenja.

        Prošlog petka, 9. septembra, ''Novi glas Komune'' izvestio o ljudima ogorčenim pisanjem o Pena partiju, neki likovi iz MZ prozvali dopisnike dnevnih listova iz Apatina Sofiju Pualić – Špero i Jasminku Miljuš kao da nanose štetu ugledu i interesu Prigrevice ... novinarski uradak potpisala nekadašnja koleginica ovog dvojca gospoja Dušica Erdeši, po direktivi ili samoinicijativno ali neka ima ona stara – Koga ti hlebom on se na te kamenom baci. Pis'o ja o tom članku u Novom glasu – Staroj pesmi onako kako znam i umem, ni slutio nisam da je u pitanju kampanja naređena od strane Glavonje, da se ospe paljba na sve ono što i malo drugačije misli a posebno piše o situaciji u opštini ''budućnosti'', i to posebno tući po onima čije tekstove objavljuju visokotiražni listovi kao što su ''Blic'', ''Press'', ''Alo'', ... S'vatio Glavonja da se u Apatinu a i šire puno čita o Hotlajnerisanju, Penapartejisanju, nenamenskom trošenju sredstava iz samodoprinosa, ... a, taman udesio da lokalni mediji o njemu sve lepo i još lepše divane, udesio i opoziciju da je gotovo i  nema (čast svetlim malobrojnim izuzecima) ... namestio sve da svi radi besprekorno i da ga veličaju post'o Bog Sunca jeboteee, kad tamo neke žemske pišu onako kako to jeste,  ali nije njemu milo, jebiga Živorade nije baš babi milo što joj se zbilo, tako ni tebi, imaš ti neke instrumente ali ovaj put ti artiljerija zakazala, tako da i sve ovo šegebecanje po peni je samo prikrivanje i skretanje pažnje sa nekih drugih tema kao npr. nestanak love samodoprinosa, i hotlajnerisanje, i ... I zna se opet ... petak, 16. septembar, ''Novi glas Komune'' opet pena i opet gospoja Dušica Erdeši (ono Dušica mu deminutiv od Duša ili grubo kazano mala duša, đe će ti duša dušice), i opet prozivke Sofije Pualić – Špero i Jasminke Miljuš, kao stižu pisma i pozivi svetelefonski podrške MeZpenušavcima i sve protiv dopisnika ''Blic-a'' i ''Press-a'' ...  znao sam ja da je neko za sva ova sranja u Apatinu kriv ali stvarno nisam znao da su za sve krivi novinari, jeboteee evo i ja progled'o. Prepoznatljiv mi ovaj metod koji iza sebe krije zastrašivanje, poziv na linč, poziv na progon neoistomišljenika ... koriste se tu i kao nekakvi mladi ljudi koji imaju mnogo toga protiv ovih dopisnika što im kvare harmoniju u selu i narušavaju ''kulturni'' život ... vidi čuda na sastanku MZ će se uraditi i akcioni plan kako zaustaviti Sofiju i Jacu, čak se planira na MeZetisanju i obraćanje urednicima tiražnih listova da nije u redu što se na njihovim stranicama ne piše onako kako Gazda misli i kaže a MeZetlije ga vole k'o Boga ...

        Evo skenir'o ja ovaj pljuvački traktat pa čitajte:


        Na ovu temu o peni i tako tome svoj stav izneo i Jovan Banjac u ''Apatibnskim novinama'' broj 56. u E – formi ''okačen'' četvrtka, 15. septembra:

Pravi gest od naprednjaka i podrška dopisnicima medija iz Apatina.


        U ''Apatinskim novinama izneti i stavovi i onih za i onih protiv sapunice:      

        Nešto o sapunjanju na rukometnom igralištu u Prigrevici saopštili i iz OO DS Apatin:


        Nedavna organizacija „Pena party“ u Prigrevici po odluci Saveta MZ Prigrevica  i „opravdanje“ te odluke i organizacije od strane predstavnika MZ zaslužuje mnoga objašnjenja, jer je očigledno da se, na osnovu iznetih stavova, ne razume ili neće da se razume u čemu je problem.
        Od članova Saveta MZ se telefonskom putem nije tražilo da se izjasne da li su ili ne za organizaciju „Pena party“ za omladinu sela, bar od mene se to nije tražilo, već je traženo da se izjasnimo da li smo ili ne da se za „Pena party“ na rukometnom igralištu izdvoji 25.000 dinara iz sredstava MZ. Verujem da je razlika jasna!!
Tumačenje kako smo protiv „Pena party“ i omladine Prigrevice je u najmanju ruku ostrašćeno, površno, zlonamerno... da ne kažem neku težu kvalifikaciju, a takva podmetanja služe za predizbornu kampanju, bar je to jasno i nisu korektna.
        „Pena party“ je trebalo organizovati i bar delom finansirati preko „Kancelarije za mlade“ koja postoji u opštini, ima budžetska sredstva namenjena za omladinu u svim naseljenim mestima naše opštine, a izmedju ostalog je i formirana za te namene, a ne da se MZ pojavi kao glavni organizator. Čak ni razumno sponzorstvo u takvim okolnostima ne bi bilo sporno. Hitna telefonska sednica Saveta MZ po pitanju sredstava za „Pena party“ nije bila neophodna posebno zato sto se o toj organizaciji, po saznanju od članova omladine DS, priča već par meseci. Davanje saglasnosti za trošenje sredstava MZ podrazumeva odgovoran odnos, a  da li je telefonska saglasnost odgovoran odnos? Možda njima 25.000 dinara nisu neka sredstva.
        Bar se moglo proveriti kako se finansira „Pena party“u ostalim mestima gde se organizuje. Koliko je „organizacija“ „Pena party“ bila „ozbiljna“ može se zaključiti na osnovu toga što je od mene tražena saglasnost da Savet MZ izdvoji 25.000 dinara, pri čemu mi je rečeno da već imaju potrebnu većinu, a sada kažu da su potrošili 15.000 .....  pa 17.000, koliko već. Ćinjenica da ni članovi Saveta MZ iz SPS-a i SRS-e pri odlučivanju „nisu znali“ za seksi promoterke pokazuje da tu nešto nije bilo u redu!
        Jasno je da omladinu našeg sela moramo razumeti, dati podršku, njima nije bitno ko je dao pare za „Pena party“ pa i seksi promoterke, potrebna  im je zabava, dešavanja..., a da ne govorim o poslu, nadi, perspektivi u životu....  Demokratska stranka jeste i uvek će omladini našeg sela dati podršku.
        Medjutim oni koji su na vlasti, da ih podsetim ako su zaboravili, kao „oni se ne bore za vlast“  moraju znati sve bitne okolnosti kada troše pare koje nisu njihove, a ako su već „odlučili da časte omladinu“, kako kažu, onda to treba da rade sopstvenim sredstvima.
        Još samo nekoliko činjenica koje su neosporne. Ko brine o omladini Prigrevice, koliko i kako može, pokazalo se nedavno, pri organizaciji referenduma za samodoprinos i formiranju Biračkih odbora, u čiji su sastav uvršteni predstavnici političkih partija našeg sela. Predstavnici partija na vlasti u selu su u Biračke odbore uvrstili ljude koji su desetine godina članovi Biračkih odbora tih partija, da zarade dnevnice sedam dana, ili možda zato sto su postali „specijalci za sve situacije na glasanju“, a gde im je tada bila omladina da nešto zaradi? Članovi Biračkih odbora ispred Demokratske stranke su bili omladinci, sedam od osam članova DS-a bilo je mladje od 25 godina.
Da li  sportski klubovi okupljaju omladinu? Koliko je MZ u zadnja tri meseca prebacila sredstava rukometnom, fudbalskom... i ostalim klubovima i pored toga što je Savet MZ doneo odluku o finansiranju sportskih klubova... Odgovori na ova i mnoga  druga pitanja, a vezana za potrošnju sredstava, investicije, samodoprinos, kanalizaciju, “mini bager“... bili bi jako interesantni za Prigrevčane i jasno bi pokazali „brigu za omladinu“ i za sve drugo.
        Rad Saveta MZ do sada je bio korektan i kad stavovi po odredjenim pitanjima nisu bili isti, a po mnogima nisu, po stoga čudi ovakav „izgovor“ predstavnika MZ koji su uzeli sebi za pravo da tumače stavove članova Saveta MZ ispred Demokratske stranke.
        Gradjani Prigrevice će vrlo brzo na izborima oceniti rad, stavove i odluke političkih stranaka, koje su na vlasti u MZ Prigrevici ili u opoziciji, po svim pitanjima pa i po pitanju organizacije „Pena party“ sa seksi promoterkama.
        Demokratska stranka u Prigrevici je u poslednjih godinu i po dana uvećala članstvo dva i po puta pri čemu je bar polovina novih članova iz redova omladine našeg sela. To nam daje optimizam i pokazuje da će rezultati tih izbora pokazati podršku Prigrevčana stavovima Demokratske stranke!

Predsednik MO DS Prigrevica i član Saveta MZ Prigrevica,
Boro Bulat

Datum: 12.09.2011 , Autor: Bulat Boro

----------------------------------------

        Čudi samo da oko pena zajebancije ''Novi glas Komune'' diže glas i pozva na linč, što ne digoše glas oko telefonskih seksualnih egzibicijam, gde glavni akter desna ruka Glavonjina, a o ovom seks skandalu sa nedužnom telefonskom slušalicom se mnogo više piše i priča, izgleda da je dušicama iz ''Novog glasa komune'' ušla pena i u oči, i u uši, i u  3LPM... pa nemaju pojma šta se dešava, sve mi se čini da oni sapunicom skrivaju  seksualno napastovanje jedne jadne telefonske slušalice u kancelariji visokog funkcionera opštine i sva ona sranja što lokalni moćnici napraviše.


        Od svih kojima je stalo do slobode govora i slobodnog iznošenja mišljenja očekujem da podrže Sofiju i Jacu, i osude govor mržnje koji širi ''Novi glas Komune'' pevajući Stare pesme kojih smo se naslušali tamo negde krajem prošlog veka.


                                                                       Mirko S. Vraneš