понедељак, 5. септембар 2016.

ПОСЛЕДЊИ ПОТЕЗ У ОПЕРАЦИЈИ ''КВАДРАТ ПО КВАДРАТ''...


Е САД ЈЕ СВЕ ПО ЗАКОНУ!?

 ''Само се ви ослоните на мене. Јесте да не знам пут, али знам све кривине.'' – афоризам, аутор Пеко Лаличић

        Операција КВАДРАТ ПО КВАДРАТ доведена до саме завршнице, још бивши Газда и сада само један сенилни старац да кесу одреши и плати некада било општинско земљиште те да свима покаже како то ''људи'' који су на власти раде. Подсетите се шта се ту око оног узурпираног плаца, бесправно изграђене паприкашороштиљницопушницешупице,  бициклистичке стазе, космодрома... дешавало:       

        Како би то све легло и временом све покрио заборав и шаш спроведена је и законска процедура, да случајно неко не би рекао да је ту било некаквих муљачина и отимачине општинског земљишта... стара власт све са администрацијом почела, нова власт са истом оном најстаријом администрацијом аминовала... дошао предмет као једна од тачака дневног реда на заседање СО Апатин... ту и предлог решења све са образложењем... ту и предлог одлуке... ту и копија плана... ту и некаква парцелица међу кућерцима и баштама негде у улици раде кончара све у комплету са оним плацом из Рибарске улице да би се рекло ево није само Жика отуђио грађевинско земљиште него та могућност је и другима дата а и Жика је скупо платио свој плац у односу на овога из центра града ту тик код гробља... све са проценом вредности квадрата земљишта ... и на крају све у Службеном листу општине Апатин и операција КВАДРАТ ПО КВАДРАТ ''успешно'' изведена, жиле заузео плац без испаљеног метка и падобранског десанта... вуци сити и све овце на броју.
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АПАТИН, БРОЈ 10, СТРАНА 405 И 406, 08. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

176.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 99. став 13. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС, број IУз-295/2009, 98/2013-Одлука УС РС, број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 18. став 1. и члана 22. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Апатин“, број 1/2010, 3/2010, 5/2011 и 11/2013) и члана 21. став 1. тачка 5. Статута општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’, број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), а по предлогу ЈП ‘’Дирекције за изградњу’’Апатин, Скупштина општине Апатин, на 4. седници одржаној дана 08.августа 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско земљиште, катастарска парцела бр. 675/10 к.о. Апатин, површине 290м2 која је у јавној својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин у урбанистичком Блоку бр. 8 у Апатину, Живораду и Невенки Смиљанић из Апатина, ул. Рибарска бр. 57, путем јавне лицитације за износ од 436.000,00 динара.

ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско земљиште, катастарска парцела бр. 246/1 к.о. Апатин, површине 273м2 која је у јавној својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин у урбанистичком Блоку бр. 25 у Апатину, Стеви Чучиловић из Апатина, Гробљанска улица бр. 2, путем јавне лицитације за износ од 233.000,00 динара.

II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ Живорад и Невенка Смиљанић и Стево Чучиловић да у року од 30 дана од дана достављања овог решења, са ЈП ‘’Дирекција за изградњу’’ Апатин закључе појединачне уговоре о отуђењу грађевинског земљишта и то свако од именованих лица за парцелу за коју је лицитирао, а у складу са важећим прописима, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које проистичу из овог решења, под теретом губитка тог права.

III

Oво решење објавити у ‘’Службеном листу општине Апатин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-13/2016-I
Дана, 08.август 2016. године
А П А Т И Н
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.


Аутор блога: Мирко С. Вранеш

недеља, 4. септембар 2016.

''СТОЧНА ПИЈАЦА''

КАД САМ ПРИСТАНЕШ ДА СИ ПРЕДМЕТ ТРГОВИНЕ – РОБА...


       ''Једном ми један студент кукао што је чекао код лекара три сата. Ја му рекла да је то кључно политичко питање, а он се запрепастио, као – какве то има везе са политиком? Дакле људи не разумеју да је то суштина, да је политика ту да бисте направили свет у коме бисте боље живели. Овде је политика шибицарење – превеслати оног другог.'' – историчарка Дубравка Стојановић

Ономад, давно беше, кад сам клинац био и тек писати и читати учио били некакви цртани стрипови звали се ''НИКАД РОБОМ''... мајка ми објашњавала да су то приче о људима који нису хтели бити робови већ слободни људи, поистовећивала своје учешће у НОБ-у са причама оних који робљем нису хтели бити, усадило ми се у ''хард диск''- мозак да ништа није горе него бити роб, оће рећи ускраћен за слободу... Било ту прича о Старим Словенима, античким народима, фараонима и другим владарима којима је нормално било да робље имају и да тргују са истим, да га онако бесомучно троше за најтеже радове... ко зна из ког разлога у нас Срба па и код мене самог све је некако могло и бити и онако ''нормално'' јер је то тако некада давно било, и све смо ми то некако опраштали и прелазили преко тога али Турке, е, то никако нисмо могли да прескочимо и да им опростимо робовање под њима, како тада кад сам био маћи тако и дан данас... Елем, за турскога вакта а и раније на нашим теренима трговало се стоком, разним робама а богами и људима. Људима се одвајкада трговало к'о да су роба, додуше без сагласности истих тих људи што су их робљем звали. У новије време у нас у Србији тргује се људима уз њихову личну сагласност, то му дође да се прекрстиш и левом и десном и пљунеш преко левог и десног рамена против урока и нечастивог. Шта се то десило људима у 3ЛПМ који добровољно постадоше предметом трговине? Која се ту цена испостави? Ко ту трговац, ко накупац, ко посредник а ко роба? Много питања а одговор крајње једноставан, зла времена изродила још горе навике у народа те и исти ти представници народа постадоше предметом трговине. Представници народа? Да, баш ти од народа бирани, да исти тај народ представљају у демократским институцијама законодавне власти постадоше најобичнија роба, а о цени, о цени ћемо морати нешто рећи.


Ономад комплетан ДС из Апатина по изборима прешао код љутог непријатеља у коалициони суживот све зарад неколико функционерских места и још понешто... По последњим изборима за локални парламент у Апатину било као све решено коалиција СПС-СРС-ДС окупљена око Жике славила победу и већ се делили мандати, функције и о парама се дискутовало коме колико од општинског колача и провизија од разноразних извођача и добављача припада... кад види чуда, они што имадоше већину остадоше у мањини!? Кренула пијаца, куповина људи, Боже ме прости ко да су роба или стока далеко било. Коалиција око СНС-а се увећала за пар и ево гле постадоше већина... један из ДС-а и један из СРС-а утврдили пазар, ''продали'' се на пијаци... овај из СРС-а послушао диктат из БГ централе која се приклонила другој страни... онај из ДС није слуш'о никога ни из централе ни са локала већ самостално прелетио у ново ''јато'', спомињали ту његови поштење лојалност и шта већ не заборавили да су се они комплет прошли пут продали све са роговима и папцима... цена зна се, један од њих постаде директор Дома здравља у Апатину, а други видећемо шта ће и како ''пазарити''... би напредњацима мало па и оног другог из ДС-а ''привели'' виши учитељ - наставник ниже физике утврдио пазар хтео би директор основне школе у Апатину да буде, ствар готова како кажу добро информисани извори блиски власти, његови из ДС ћуте шта им се вреди гицати када их у Апатину готово више и нема сведени су на статистичку грешку... Не прође ту много па и један од онога бизгова обријане главе и воловског врата што Бетовена и Моцарта побркао са бехатон коцкама и чиколадним куглама те емирате сместио у Европу... продаде се, како кажу добро обавештени извори блиски властима, за место у Општинском већу, сад један мора ''добровољно'' да врци из већа да би овај ''јагодинац'' дупенце своје сместио... Ево гле, сад ту скоро и једна из СПС-а пристала да дигне рукицу а и ногицу ако устреба све се чини како јој то ови из СНС-а рекну, цена, ситница, посао у Новом Саду, мора да ће да ради у приватној пекари да меси бурек и савија переце код неког напредног газде... живи били па видели код ког ће газде леба зарађивати.
Трговина на велико и на мало по целој Србији све подсећа на некакву пијацу рогате стоке, парипчина и блага ситнога зуба... чуди како већина ових из Апатина који се у робу – предмет трговине вољом претворише више и високо образована, у 3ЛПМ и интелектуалци Србистана... Ако се икада гоњен неком лудошћу будем бавио политиком има да се окружим искључиво само онима са четири разреда основне школе, барем су они читали и схватили поруке из оног штива ''НИКАД РОБОМ''... јер после тога слабо су шта и читали па су остали неначитани и далеко од интелектуалне ''елите'' и чисти до коске.


Мирко С. Вранеш