недеља, 26. фебруар 2012.

ГДЕ НАМ ЈЕ САД НУШИЋ

СУМЊИВA ЛИЦA
 И ЈОШ СУМЊИВИЈИ ИЗВЕШТАЈИ !

Како ''заврнути славину'' ненаменском и нерационалном трошењу пара из самодоприноса ... па да и из наших славина потече вода за пиће ???

        ''Има шансе да Рокфелер остане гологуз – само треба да почне да се дружи са нашим вођама.'' – афоризам из књиге ''Говњива мотка'', аутор Бобан Милетић Бапси

        Ево га опет, опште позната ствар да је нешто сумњиво и да се нешто мућка у МЗ и СО Апатин гледе самодоприноса, неки дан напуштање седнице Савета МЗ Пригревица са стране чланова у Савету из редова ДС-а и СРС-а, сад и ''незгодна'' питања од представника опозиције све у смислу -  Где су потрошене паре и колико је потрошено ... ? Покушавамо већ годинама сви ми скупа који су ''државни непријатељи, страни плаћеници, противници развоја општине Апатин ...'' да скренемо пажњу на злоупотребе са средствима из самодоприноса, да укажемо на пропусте и да власт у Апатину почне радити ако баш никако оно бар по закону и важећим прописима, али нема ту вајде навикли Главоња и главоњини да су им прсти у меду па лижу ли га лижу (свакако овде мислим на ''мед'' са прстију) и шта сад бива, у озрачју предизборне кампање чућемо шта је све ненаменски потрошено и где су без икакве потребе и везе ''скркане'' строго наменске паре ''отете'' од осиромашених мештана/ки Апатина и насеља у општини Апатин.
        Да су нам сад савременици Нушић, Домановић, Стерија ... алај би им наша мала средина дала материјала за нове комендије и сатиру, ко зна како би ова наша позната пера назвала ''нашега'' EL COJOTE-a ???

        На седници савета била присутна новинарка и дописник Дневник-а Јелисавета Прелчец а ми остали пренесошмо њену вест ...


Сумња у извештаје о потрошњи новца


Дневник|25.02.2012. Јелисавета Прелчец

АПАТИН: Чланови МЗ Апатин прихватили су Уговор о заједничком финансирању реконструкције постојећег постројења, испоруке, уградње опреме и пуштања у рад постројења за прераду пијаће воде за потребе производног погона ЈКП „Наш дом” према којем би извођачима требало уплатити укупно 231 милион динара, од чега су обавезе ЈКП „Наш дом” око 180, а Месне заједнице 50 милиона динара. Од својих обавеза Месна заједница је лане платила 20 милиона, а како је објашењено ове године та сума ће бити знатно мања, јер се очекује да ће у финансирању учествовати и Фонд за капитална улагања Војводине.
        - Прва фаза реконстракције Фабрике воде почела је 1997. године, а данас је Фабрика воде готова и изузетно добро ради и пијемо најквалитетнију воду. Чињеница је да треба заменити још око 14 километара азбестних цеви да би цело подручје имало воду истог квалитета. Радови по поменутом Уговору су већ урађени па остаје само обавеза да се они и плате извођачу радова - истакао је директор ЈКП „Наш дом” Мирко Павловић.
        - У Фабрику воде годинама се улаже и желимо да знамо колико је укупно утрошено у њену реконструкцију и изградњу друге фазе, поготово што је речено да је сада све довршено – рекао је у име три члана Савета опозиционе Демократске странке Драган Хрњак.

        Финансијски извештај самодоприноса од три и један одсто за прошлу и финансијски план ових самодоприноса за ову годину прихваћени су већином гласова,  уз три гласа против (ДС) и једним суздржаним гласом  члана из СНС. Основна примедба чланова ДС била је да не прихватају извештаје и планове јер се у њима поново појављује уређење Трга Никола Тесла, а то по њима нису приоритетни радови у интересу грађана. Примедбе су ставили и на пребацивање средстава самодоприноса из општинског буџета на рачун Месне заједнице Апатин и осталим месним заједницама у селима, али на нерационално трошење новца.
        - Уместо да се средства одмах дозначе месним заједницама она остају у општинском буџету, а према нашој провери апатинска месна заједница остала је протеклих година без сто милиона динара - рекао је Хрњак.
Секретар МЗ Милан Лаврнић и заменик председника општине Миодраг Бакић су истакли да општински буџет не дугује тај новац него да је тај новац отишао на отплату кредита који је узет за изградњу Фабрике воде у висини од око 2,5 милиона евра, а месна заједница није могла да дигне кредит јер стране банке као кориснике кедита прихватају само општине. Образложење чланови опозиционог ДС нису прихватили и због тога нису подржали ни поменуте документе.

Једнократне помоћи
        Савет Месне заједнице Апатин једногласно је прихватио предлог да се породици Каурин, чија кућа је недавно страдала од пожара, додели 50.000 динара као и да се породици Радовановић, којој је изгорела штала и сва храна за стоку, додели 100.000 динара. Предлоге за помоћ упутио је Центар за социјални рад. Прихваћен је и предлог ОО ДС да  се за адаптацију породичне гробнице Веиндл  са које је непознати лопов однео бакарни кров, издвоји 400.000 динара.MZ APATIN – USVOJEN FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Radio Dunav |24.02.2012.

        Članovi MZ Apatin prihvatili su Ugovor o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije postojećeg postrojenja, isporuke, ugradnje opreme i puštanja u rad postrojenja za preradu pijaće vode za potrebe proizvodnog pogona JKP
''Naš dom'' prema kome izvodjačima treba uplatiti ukupno 231 milion dinara od čega su obaveze JKP ''Naš dom'' oko 180 a Mesne zajednice 50 miliona dinara. Od svojih obaveza Mesna zajednica je lane platila 20 miliona a kako je objašenjeno ove godine ta suma će biti znatno smanja jer se očekuje da će u finansiranju učestvovati i Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine.
        -Prva faza rekonstrakcije Fabrike vode počela je 1997. godine a danas je Fabrika vode gotova i izuzetno dobro radi i pijemo najkvalitetniju vodu. Činjenica je da treba zameniti još oko 14 kilometara azbestnih cevi da bi celo područje imalo vodu istog kvaliteta. Radovi po pomenutom Ugovoru su već uradjeni a ostaje samo obaveza da se oni i plate izvodjaču radova- istakao je direktor JKP ''Naš dom'' Mirko Pavlović.
        -U Fabriku vode godinama se ulaže  i želimo da znamo koliko je ukupno utrošeno u njenu rekonstrukc8iju i izgradnju druge faze, pogotovo što je rečeno da je sada sve dovršeno – rekao je u ime tri člana Saveta  opozicionog DS Dragan Hrnjak.

        Finansijski izveštaj samodoprinosa od tri  i jedan odsto za prošlu i finansijski plan ovih samodoprinosa za ovu godinu prihvaćeni su uz tri glasa opozicionog DS i jednim suzdržanim glasom  člana iz SNS prihvaćeni su većinom glasova. Osnovna primedba članova DS bila je da ne prihvataju izveštaje i planove jer se u njima ponovo pojavljuje uredjenje Trga Nikola Tesla a to po njima nisu priroritetni radovi u interesu gradjana. Primedbe su stavili i na prebacivanje sredstava samodoprinosa iz opštinskog budžeta  na račun Mesne zajednice Apatin ali i ostalim mesnim zajednicama u selima, ali i na neracionalno trošenje novca.
        -Umesto da se sredstva odmah doznače mesnim zajednicama  ona ostaju u opštinskom budžetu  a prema našoj proveri apatinska mesna zajednica ostala je proteklih godina bez sto miliona dinara - rekao je Hrnjak.

        Sekretar MZ Milan Lavrnić i zamenik predsednika opštine Miodrag Bakić su istakli da opštinski budžet ne duguje taj novac nego da je taj novac otišao na otplatu kredita koji je uzet za izgardnju Fabrike vode u visini od oko 2,5 miliona evra, a mesna zajednica nije mogla da digne kredit jer strane banke kao korisnike kedita prihvataju samo opštine.Obrazloženje članovi opozicionog DS nisu prihvatili i zbog toga nisu podržali ni pomenute dokumente.          Portal www.025info.rs preneo u celosti informaciju sa portala www.dnevnik.rs .

Пиво је закон ...

Руководилац машинских радова на реконструкцији фабрике воде 1997. године, посматрач печења бикова и мимоход њима сличних приликом свечаног отварања нових бунара и постројења са стране најлепших бркова Србије чији је власник био онај што ''пец'о'' штуке по околним барама, био председник Југославије а нико га није ј ... за ич, па ни и аутор блога који годинама пије флаширану  воду и пази када ће се окупати у нашој чесмовачи: Мирко С. Вранеш

субота, 18. фебруар 2012.

Show Dance GKUD Dunav gost Apatinskih hronika


PLES, BALET, MODERNI BALET … 
U APATINU, ŠTO DA NE !


        Evo ovaj blog i Apatinske hronike da promovišu i lepe stvari kojih ima u nas u Apatinu, za lepo i još lepše pobrinuli su se u Show Dance GKUD Dunav … neću sad o problemima koje ova grupa entuzijasta ima, pa zar bi bilo normalno da nemaju problema a da žive i deluju u Srbiji, uvek se u nas nađe pokoja ''dobra duša'' da ''pomogne'' … Evo opraštamo svima onima koji sapliću još nejake noge grupe Show Dance GKUD Dunav i pozivamo sve one koji mogu pomoći da pomognu da Apatin, što da ne, dobije i balet, i moderni balet, i  ples …


        Povod mom pisanju je mejl dobijen od jedne od osnivača Show Dance GKUD Dunav gospođe Tatjane Marin …

FROM: tatjana marin  

Friday, February 17, 2012 9:48 PM

        Poštovani,

        Prvi nastup … godina 1985. povod 40 godina kolonizacije ... znam samo da mi se čitavo vreme plakalo i da sam pogledom tražila mamu u publici ... i to je bilo to ... ljubav za čitav zivot. Nažalost svih nas, klinki a i mama, sledeće godine sekcija prestaje sa radom ... sećam se sale i ogledala u  prostoru sadašnjeg Muzeja sporta ...i duga-duga pauza, bar se meni činilo … 1990.-91. godine iz Sarajeva stiže profesor baleta, zvao se Slobodan prezimena ne mogu da se setim ... radili smo u maloj sali Doma kulture tamo gde je sada studio TV Apatina ... profesor bio mlad, lep ... mame sa proba nisi mogao da isteraš ... hahahaha, nama deci bilo smešno a neke mame se zatreskale u profu ... bile su to divne dve  godine kvalitetnog klasičnog baleta ... e, onda se taj naš lepi profa posvađao sa ženom  i razveo ... kažu da se vratio u Sarajevo. Mame vene ''sekle'' ... Negde 1994. godine u okviru Kulturnog centra počinje da radi sekcija modernog baleta ... audicija prava … puna sala devojčica, svima san da postanu balerine ... oni biraju 10 najtalentovanijih ... kakva je to trema bila ... naravno prođem audiciju ... grupa se zove PAN ART, uči nas baletu i modernom plesu Svetlana Čudić i njen momak slikar Adam Stanić Hadžalić ...i bile smo mnogo dobre ...vrlo je to bilo neobicno ... koreodrame na teške teme društvenih problema ... totalno nešto neobično za ono vreme ... mislim da je to trajalo do 1996. godine i onda se i poslednje svetlo sto ste tiče baleta ugasilo ... kasnije sam tako reci zalutala u fitnes ... u stvari kad malo bolje razmislim, fitnes su izmislile neuspele (propale) gimnastičarke ... i tako sam lutala u tom fitnesu ... nisam pronašla sebe ...i onda 2010. godine GKUD Dunav mi ukazuje poverenje i u njegovom okviru osnivam sekciju koja se bavi modernim plesom ... Za dve godine koliko sam radila kroz sekciju je prošlo preko 200 devojčica, čak i po koji dečak ... mi smo amateri i kod nas svi mogu da pokušaju da plešu i oni sa dve leve, i oni bez istančanog osećanja za ritam, i oni sa malo muzičkog sluha ... ne pravimo razliku jer amaterizam tako funkcioniše svi imaju jednake šanse da rade pa sad nekad se pokaže da upornost i svakodnevni rad nadoknade nedostatak talenta ... Žao mi je što deca naše opštine nemaju priliku da se oprobaju u klasičnom baletu ... nisu  baš sve devojčice za rukomet, odbojku, aikido, karate … neke devojčice bi htele i nečim ženstvenijim i nežnijim da se bave a balet je upravo to …

1985.-ta

        Eto toliko mi je toga  palo na pamet ... znam da će te vi to bolje napisati ... šaljem vam sliku sa mog prvog nastupa … Kolonizacija !!! Sad mi i smešno kad se setim da je to bila proslava posvećena kolonizaciji a u isto vreme i  žalosno kad znam da je Apatin napustio narod koji je i balet imao …


        PS:  Fotografije mojih devojčica imate na profilu pa izaberite neku, ja ne mogu da se odlučim, meni su sve lepe.

        S poštovanjem.

        Tatjana Marin - Show Dance GKUD Dunav


        Sad kad se nešto malo vratim kroz vreme, setim se onih silnih gondola donetih iz Trsta, gotovo je svaka kuća imala po jednu naročito kuće u kojoj je bilo ženske dece – devojčica … Venecijanska gondola i balerina koja se okreće oko svoje ose, sve uz muziku koja dopire iz gondole, zvuk tanan proizvodi doboš sa izbočinama na obodu i na čiju je osovinu na kraju pričvršćena i balerina koja stoji na jednoj nozi ruke onako visoko dignute, u čipkastoj haljinici na stopalima baletanske cipelice… sve se pokreće navijanjem mehanizma sa oprugom ključem koji viri iz gondole. Setim se i knjiga u kojima sam davno čitao o aristokratiji i višoj klasi izbegloj iz Rusije nakon Prvog svetskog rata i Oktobarske revolucije koja je našla utočište u Srbiji… ti su ljudi a pre svega dame donele balet u Srbiju… koja slučajnost i čovek izbegao iz ratnog Sarajeva u Apatin doneo balet, ali kakvi smo mi nije uspelo da se to u nas ''zametne''... verovatno deca i unučad onih koji su se bavili ili bave politikom i vode našu opštinu nisu nešto baš bila za balet, klavir... pa im do toga baš nešto nije bilo ni stalo.


        Doći će, valjda 'oće, neka vremena kada će svi imati podjednaku šansu da se bave sa onim šta vole, a ne da kao sad zavise od dobre volje i želja ''elite'' i da igraju kako oni iz ''elite'' zažele i narede.


                                                           Mirko S. Vraneš

петак, 17. фебруар 2012.

26. део – БИЛО ЈЕДНОМ ЈЕДНО БРОДОГРАДИЛИШТЕ ...

ГРЦИ КУПИЛИ БРОДОГРАДИЛИШТЕ!?


        Данас, тачно у подне, двобој к'о на филму, борба љутих противника ... представник ''МК-комерца'' извадио из футроле 130 милиона динара (мање за 20 милиона динара но прошли пут), представник Војвођанске банке машио се за корице и извади на сто у двобоју 230 милиона динара ... Секундант двобоја – стечајни управник Апатинског бродоградилишта констатовао да ни једна понуда не прелази 50% процењене вредности бродоградилишта од 584.279.000 динара (Војвођанска банка око 40%) те да су се стекли услови да Одбор поверилаца донесе одлуку на сатанку која ће понуда бити прихваћена.


        Дакле у другој продаји бродоградилишта за сада се незна будући власник, чека се одлука Одбора поверилаца али како ствари стоје нови власник је из Грчке, како је Војвођанска банка у власништву Грка ето и власник из земље која је од искона производила бродове и са њима освајала антички свет. 


            Како је Војвођанска банка највећи поверилац бродоградилишта, донели су прагматичну одлуку да купе исто па онда да га продају на парче или већ да га даду у најам некоме ко ће већ знати шта са њим треба радити, ваљда и бродове поправљати и нове правити у сваком случају вредност ће му расти а банка ће себе намирити сад шта ту бива са радницима, и традицијом, и ... показаће време. 


APATINSKO BRODOGRADILIŠTE VOJVOĐANSKOJ BANCI

            Danas je 12 sati u plavoj sali Skupstine Opstine Apatin javnim otvaranjem ponuda MK-Komerca od 130 miliona dinara i Vojvodjanske banke od 230 miliona okoncana prodaja apatinskog brodogradilista u stecaju. Stecajni upravnik Predrag Ljubovic je nakon otvaranja ponude pozvao slabijeg ponudjaca (MK Komerc) da ukoliko želi, može da koriguje ponudjenu cenu. Nakon kratkih telefonskih konsultacija  opunomocenici MK-Komerca Petar Pješić i Nikola Rajković obavestili su odbor i stečajnog upravnika da ostaju pri ponudjenom iznosu od 130 miliona dinara sa čim je automatski bolja ponudjena cena Vojvodjanske banke od 230 miliona i prihvaćena kao najviša. Upravni odbor poverilaca će tokom sledeće nedelje doneti odluku o kupoprodaji jer iznos od 230 miliona predstavlja 39.36 posto od procenjene vrednosti ovog preduzeca. Inače, ovo je druga prodaja brodogradilišta. Prva nije uspela jer je Privredni sud u Somboru, na osnovu prigovora Vojvođanske banke i odbacivanja prigovora "MK komerca", doneo odluku da se postupak prodaje vraća na početak. Od imovine koju poseduje Brodogradilište, prodaje se četvorobroda hala od blizu 5.500 kvadratnih metara, dvobroda hala od 2.700 kvadrata, sinhorni lift od 1.920 kvadrata, oprema obale na 2.400 kvadrata i druga oprema i sredstva. Niti jedna od strana nije bila raspoložena da komentariše rezultate današnjeg nadmetanja a nezvanicno saznajemo da Vojvodjanska banka ima partnera koji je spreman graditi brodove.


Војвођанска банка власник Бродоградилишта у Апатину?

17. фебруар 2012. Извор: РТВ (Софија Пуалић Шперо)

        АПАТИН - Понуда Војвођанске банке од 230 милиона динара за куповину бродоградилишта у Апатину биће, највероватније, прихваћена, изјавио је стечајни управник Предраг Љубовић.
        На данашњем отварању понуда, компанија МК Комерц из Новог Сада понудила је други по висини износ од 130 милиона динара.
        Коначну одлуку о продаји бродоградилишта донеће, ипак, Одбор поверилаца и стечајни управник, јер је цена Војвођанске банке, од 230 милиона динара, испод половине процењене вредности бродградилишта.
        Потраживања поверилаца износе 1,18 милијарди динара, а највећа има Војвођанска банка.
        Одбор поверилаца је 19. септембра дао сагласност да стечајни управник Бродоградилишта прода предузеће једином понуђачу који се одазвао позиву за непосредну погодбу, "МК комерцу", с понудом од 150 милиона динара.
        Судија је, међутим, на основу приговора "Војвођанске банке", одложио потписивање уговора до одлуке Привредног суда.


                                                          Мирко С. Вранеш

среда, 15. фебруар 2012.

25. део – БИЛО ЈЕДНОМ ЈЕДНО БРОДОГРАДИЛИШТЕ ...

БОРБА ОКО ТУЂЕ МУКЕ,
ЗНОЈА, КРВИ ...


        Србија је светско чудо, оне фирме што су некада радиле данас не раде, држава се чак утркује да неке дугогодишнње губиташе поново преузме у своје окриље, па тако од некадашњег и ничијег власништва – друштвеног долазимо до опет ничијег власништва - државног ... Кад већ нешто држава ''спашава'' од пропасти и чува социјални мир у неким фирмама што се ненаправи некаква стратегија да се створе услови да ''преживе'' производне фирме које нешто могу понудити европском и светском тржишту, као например да се заузело за инфраструктурни развој пловних путева и транспорта истим и ево ту хиљаде радних места и ево ту места и за Апатинско бродоградилиште, овако се ова некада успешна фирма повлачи од приватизације до стечаја, банкрота и ликвидације, и сада ''борба'' око овог ''мртваца'' између Војвођанске банке (највећег повериоца бродоградилишта) у власништву Грка који сами не знају шта ће са собом, гаће целој држави на просјачком штапу и тајкунског мага за транге-франге шећером и осталим продуктима ... Где нетрагом нестадоше успешне бродограђевне компаније из Холандије, Немачке ... што хтедоше оживети бродоградњу, мора да им не одговара овај криминални миље који негује државни врх, и немају сигурности да улажу у државу где се мало мало па правила игре промене ...

        Ево како о предстојећој ''утакмици'' и ''борби'' за туђу муку, зној, крв ... извести дописник Дневник-а из Апатина:


Битка Костића и Војвођанске банке
за бродоградилиште

        Битка за Апатинско бродоградилиште се наставља, и то уз још један обрт. После обарања претходног тендера, ''МК-комерц'' Миодрага Костића и Војвођанска банка директно ће одмерити снаге у покушају куповине ове компаније па ко да више – узима некадашњег апатинског привредног гиганта.

        Наиме, како ''Дневник'' сазнаје, депозит за куповину Апатинског бродоградилишта до сада су уплатила два заинтересована купца – новосадски ''МК-комерц'' и Војвођанска банка.
– То значи да ће се у петак, 17. фебруара, у 12 часова непосредном погодбом надметати ова два такмаца и главна учесника обореног тендера. После тога комисија, стечајни управник, Одбор поверилаца, и поново стечајни управник, донеће одлуку о томе коме ће се продати Бродоградилиште и по којој цени – рекао је стечајни управник Бродоградилишта Апатин Предраг Љубовић.

        Процењена вредност фирме је 584.279.000 динара, а уз понуду за куповину заинтересовани су морали да уплате и депозит од 116.855.800 динара. Од имовине коју поседује Бродоградилиште, на продаји је четворобродна хала од близу 5.500 квадратних метара, двобродна хала од 2.700 квадрата, синхрони лифт од 1.920, пескарница од близу пет, навлачилиште од 3.500, опрема обале на 2.400 квадратних метара итд. Вредност имовине Бродоградилишта у банкроту је процењена је на 584.279.000 динара, док потраживања поверилаца износе 1,185 милијарду динара, а један од највећих поверилаца је Војвођанска банка.

        Ово је друга продаја бродоградилишта, с обзиром на то да прва није успела а поступак се обнавља на основу одлуке Привредног суда у Сомбору који је одбацио приговор ''МК-комерца'', а ова група је, иначе, била једина заинтересована за куповину и понудила је 150 милиона динара.

        Приговор на продају Бродоградилишта ставила је и Војвођанска банка па уговор о продаји овог некадашњег апатинског гиганта ''МК-комерцу'' није потписан већ је цела ствар завршила на суду. Одбор поверилаца је 19. септембра дао сагласност да стечајни управник прода предузеће једином понуђачу који се одазвао позиву за непосредну погодбу ''МК-комерцу'', с понудом од 150 милиона динара. Судија је, међутим, на основу приговора Војвођанске банке одложио потписивање уговора до одлуке Привредног суда. С обзиром на одлуку Привредног суда, Одбор поверилаца је донео одлуку о поновној продаји Бродоградилишта.

На бироу 200 радника

        Бродоградилиште су током процедуре продаје обилазили и странци, али нико од њих није уплатио депозит. Незванично, долазили су представници заинтересованих из Швајцарске и Холандије, за коју је ова фирма низ година израђивала бродове. Од приватизације 2003. године у халама предузећа је израђено 33 пловила разних типова, углавном за странце. Бродорадилишту, иако је било у стечају, за годину дана јављале су се разне фирме ради ремонта бродова. Више од 200 радника, који су се од стечаја прошле године нашли на Бироу за запошљавање, нада се да ће се агонија ускоро окончати и да ће купац коначно покренути производњу или ремонт бродова.

Ј. Прелчец

                                                          Мирко С. Вранеш

понедељак, 13. фебруар 2012.

 KOMUNALNE TAKSE ...
''DRVENI ŠPORET'' I VOLEJ U MOZAK …GAZDA POVUK'O RUČNU !


        Onomad pisah o ''potencijalima, sposobnostima, vizijama …'' lokalnih lidera, nešto malo pomenuo i Opštinsko veće … nije sad vreme da vas podsećam o vrlinama inih, ali današnja Odluka odnosno Predlog izmene odluke o komunalnim taksama koji će svoj epilog imati na sledećoj sednici SO Apatin pokazuje ustvari kako ''ekipa'' radi … poslušno ručice diže u vazduh na svaki Glavonjin mig … pa sad kad je Glavonji došlo iz dupeta u glavu, a dug je to put, trebalo je celih 13 meseci i kusur dana da uklaviri da je ova odluka kritikovana od strane opozicije ali doneta voljom poslušne većine na 16. sednici SO Apatin održanoj 20. decembra neodrživa i nepodnošljiv namet za osiromašene građane opštine Apatin … trebalo je dosta vremena i pisanija i  … da bi Gazda u predizborno vreme razmislio i pragmatično ''povuk'o ručnu'' jer nije se dobro zamerati građanima, a niko neće ni da plati onaj astronomski namet …

          Evo šta danas objavi ofisijalni portal SO Apatin:

Komunalne takse Opštine Apatin za isticanje firme za 2011-tu godinu vraćene na nivo iz 2010-te godine

        Na 31. sednici Opštinskog veća Opštine Apatin, održnoj danas u Plavoj sali SO, nakon obraćanja preduzetnika Opštine Apatin SO Apatin i Skupštini Ooštine i predsedniku Opštine Apatin, izmenjena je Odluka o lokalnim komunalnim taksama u Opštini Apatin. Prihvaćen je predlog da se komunalne takse za isticanje firmi  za 2011. godinu smanje i vrate na nivo 2010. godine. Zbog tehničkih razloga predložene izmene u visini takse za isticanje firme za 2011-tu i 2012.-tu godinu ( utvrđena taksa za 2011-tu godinu ujedno predstavlja obavezu i za 2011-tu i za 2012-tu godinu) su u ovom momentu jedino moguće rešenje.


        Kako Apatinske hronike imaju i tu ulogu da podsete šta se po ovom pitanju i naknadama i taksama sve dešavalo, evo poštovani blogeri pa se podsetite:

1. уторак, 11. јануар 2011. - АПАТИНСКИ ''МАЈСТОРИ'' ЗНАЈУ ЗНАЊЕ ... УМЕСТО ЧЕСТИТКИ И ПОКЛОНА ''ИЗНЕНАЂЕЊЕ'' ...''ВАЖНО ЈЕ ДА ЗА НАС ИМА, А ЗА ВАС ОСТАЛЕ ...''

Пратећи офисијелну веб презентацију (сајт) општине Апатин може се на http://www.soapatin.org/jednavest.aspx?vest=57 доћи до:

      Na 16. sednici Skupštine opštine Apatin, održanoj u ponedeljak, 20. decembra 2010. godine, u Velikoj sali SO, … Doneto je i više odluka o novim komunalnim taksama i naknadama za rad Opštinske uprave Apatin, zaštitu i unapređenje životne sredine i korišćenje građevinskog zemiljišta.
... одлуче они ''паметни наши'' са пензионисаним мозговима и функционерским телима кад нема пара од Републике има од грађана, повећаше вишеструко накнаду за коришћење грађевинског земљишта, посебну накнаду за заштиту животне средине – Апатин, таксе за истицање фирме ... а и самодопринос у одлуци и намени у оних четрдесетак тачака наменише за буџетску ''трансфузију'' односно што више наших пара у њихове џепове ... Нисам хтео о овоме писати док се још неко не огласи по овом питању, ипак нисам само ја дежурна савест Апатина, тако да јуче у ''Блицу'' изађе:
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/228343/Apatinske-komunalne-takse-povecane-cak-za-600-procenata , написа Софија баш онако новинарски скроз добро шта се ту дешава по питању комуналних такси и осталих општинских харача.

2. среда, 28. децембар 2011. - ИЗНЕНАЂЕЊЕ ...ТАКСЕ, ПОРЕЗИ, НАКНАДЕ ...

3. среда, 28. децембар 2011. - 2. део – ИЗНЕНАЂЕЊЕ ...ЕВО ПА ТИ САД ВИДИ !

4. четвртак, 29. децембар 2011. - 3. део – ИЗНЕНАЂЕЊЕ ...ЕВО ПА ТИ САД ВИДИ  КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД !

5. петак, 06. јануар 2012. - SOFI I JACA GOSTI APATINSKIH HRONIKA ... 4. dеоIZNENAĐENJE ...TAKSAMA PO GLAVAMA STANOVNIKA !

6. субота, 14. јануар 2012. - APATIN I ''GRAĐANSKE'' INICIJATIVE ...''RADI BOLJEG (malo) SUTRA !''

Teška vremena i loša materijalna situacija svalila se i na nejaka pleća preduzetnika iz Apatina, platežna sposobnost građana svedena na egzistencijalni minimum, svi osiromašili, tako da sektor usluge u Apatinu gotovo i zamire sve više praznih lokala i odjavljivanja firmi ... pored i ovako teške situacije nerazuman je potez apatinske vlasti koja je utrostručila lokalne takse i na taj način dodatno opteretila već i ovako ''nokautiran'' preduzetnički sektor ... i pored sveprisutnog straha od odmazde lokalne vlasti (uvek čitaj - Gazda) preduzetnici smogli snage da podignu svoj glas prvo kroz uredno taksirane prigovore na rešenja o taksama-nametima, spominjalo se i nekakvo potpisivanje peticije ka Gazdi apatinskom, a sad evo i sastanak pa da vidimo šta će tu da se desi ...   ... U dolazećem predizbornom periodu treba očekivati raznorazna obećanja posebno vlasti (''Pre ću dušu no vlast ispustiti !'' - staro je Gazdino geslo), izgleda da su preduzetnici iz Apatina bili brži pa će svojim zahtevima pokušati udobrovoljiti Gazdu apatinskog (da se ne zajebavamo pa svi znamo, i svi znaju da se samo On u Apatina za sve pita a ostali su samo ukrasne biljke-mesožderke), znam ako budu složni da će takse biti vraćene na nivo po prošlim rešenjima, a, ako budu imali snage i da zagalame takse će biti oslobođeni do vremena posle izbora ...


        Elem, prošlo više od godinu dana, građani u više navrata uznemiravani vestima i rešenjima o naknadama i taksama, neki čak i firme odjavili ... i sad  bezmudo veće donelo odluku – ''Puj pike ne važi se.'' Alo papci nije ovo igranje žmurke nego odgovoran posao u vođenju lokalne samouprave, gde ostavke moralni tipovi, gde glas razuma pojedinaca iz vladajuće koalicije ... ko je odgovoran za ovaj galimatijas i gde vam odluka o umanjenju naknada za: gradsko građevinsko zemljište, montažne garaže ...

        Evo prilike opoziciji da na sledećoj sednici SO Apatin napravi ''veselo veče'' i da Glavonju, uz ''zavrtanje ušiju'' mu, priupita nešto oko ove ''sprdačine'' oko naknada, taksi ... sve u svetlu primedbi i predloga iznetih još decembra 2010. godine. A u svakom slučaju treba uputiti i ''pitanjce'' – kad i kako na osnovu čega ''brat'' mu uplati sredstva za seksualno iživljavanje na jednoj jadnoj i nedužnoj telefonskoj slušalici u kabinetu njegovog zamenimka Glavonjice, i da li je obmanjivao javnost izjavama o istragama, ko je to koristio opštinski telefon za perverzne radnje, u momentu kad je dobro znao da je hotlajner već uplatio sredstva na račun budžeta SO Apatin. Džaba si ti Glavonja povuk'o ručnu, kasno ti je, puk'o si k'o zvečka, a i red je da više odeš pa da koristiš drveni šporet za lične potrebe i sam sebi zabijaš voleje u mozak.


                                                              Mirko S. Vraneš 

недеља, 12. фебруар 2012.

APATINSKA PIJACA ...

BRUKA I SRAMOTA !!!


        Bruka i sramota svih nas koji živimo u Apatinu je izgled pijace, ako se taj prostor tako nazvati može, a odgovornost pre sveg svih onih koji vode lokalnu samoupravu.
        Ovih dana je trebalo biti narodni heroj pa otići na pijacu u Apatinu, sad da li četvrtkom ili nedeljom (kao ja danas) svejedno vam je ... mnogima će opravdanje biti sneg koji su čak, ''pametni naši'', proglasili i vanrednom situacijom za vascelu Srbiju. Na sve ovo što zovemo pijacom liči sem na pijacu, u 21. veku nismo u stanju ni uredan objekat imati a svi dobro znamo da se gotovo celokupno stanovništvo Apatina, i pored super marketa, snabdeva upravo na ovoj jadnoj i čemernoj pijaci ... Nema pijaca ni minimum uslova da to bude, počev od sanitarnih i higijenskih preko tehničkih pa sve do estetskih. Tolike godine se priča o ovoj crnoj tački koja ama baš nikome ne služi na čast, neću da nabrajam čija sve odgovornost zaslužuje da se pomene povodom ovakve bruke i sramote koju svi pijacom zovemo.

        Treba sve učiniti da se reši pitanje pijace u Apatinu, teško je verovati da će onomad svečano započeta pijaca, na mestu nekadašnjeg ''Partizan''-a, ako se nastavi ovim tempom izgradnje i uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazi glavni investitor biti skoro u funkciji ... Javno-privatna  investicija je ostvariva kad su partneri u mogućnosti da investiciju dovedu do kraja u razumnom roku, nije potrebno ulaziti u detalje ko se u kakvoj finansijskoj situacijai nalazi, i ko je kome ostao ''kratak'', već treba napraviti analizu stanja odlučno preseći agoniju i sa punom odgovornošću, ovde mislim na lokalnu samoupravu, završiti započeti objekat sa racionalnim troškovima. Lokalna samouprava mora biti garant završetka ovog objekta u roku od maksimalno šest meseci i pokušati svojim aktivnostima ohrabriti preduzetnike i prodavce na pijaci da sufinasiraju objekat uz mogućnost učešća u zajedničkom vlasništvu ili istima dati popust na avansnu kupovinu lokala ili dugogodišnji zakup prostora ... svakako se mora omogućiti i uredan saobraćaj vezan za ovu lokaciju, pored projektom predviđenih parking mesta treba uraditi sve da ulica M. Obilića bude osposobljena da primi povećani broj motornih vozila kako u prometu tako i u kapacitetu parkiranja, dovršiti projekat ulice D. Trifunovića spojiti je sa P. Drapšina, uraditi analizu mogućeg saobraćaja i usvojiti režim saobraćaja pijačnim danima, npr: delove nekih ulica pretvoriti pijačnim danima u određenom vremenu u jednosmerne, izgraditi semafornu signalizaciju na raskrsnisama P. Šandora – D. Tucovića i kod bivšeg hotela ''Vojvodine'' ... Ovo sve samo kao ideja znajući da ima dovoljno sposobnih i školovanih ljudi u Apatinu koji mogu mnogo stručnije posavetovati i poraditi na tome da postanemo uređena sredina ako ništa ono bar po pitanju pijace i saobraćaja vezanog za  poptrebe korisnika pijačnog prostora i nas kupaca naravno ...


        Nema potrebe reći da ova naša sadašnja pijaca nije samo u zimskom periodu problematična još je više izražen higijenski i sanitarni problem u letnjim mesecima kad je temperatura iznad tridesetog podeoka, samo je pitanje dana kada će ovaj prostor postati žarište neke zaraze. Bilo bi veoma interesantno izvršiti higijensku analizu prostora na pijaci, našlo bi se tu svakojakih ''kultura'' i ''koka'', u svakom slučaju mislim na bakterijske ''nasade'' koje bi i vola ubile.

        Evo prilike svim akterima političkog života da razmisle i naprave strategiju iskrenih obećanja vezano za pijacu u Apatinu u dolazećem periodu izbornih obećanja, iako će su predizborne aktivnosti biti i Prvog aprila trba se manuti šala i lažnih obećanja bar što se pijace tiče ... a postizbornoj vlasti svi trebamo u zadatak dati završetak pijace uz racionalne i javno nadzirane troškove.

                                                                 Mirko S. Vraneš