среда, 27. август 2014.

СРПСКА ПОСЛА ПО КО ТЕ ПИТА КОЈИ ПУТ...


СКЕНИРАНО ПА ОКАЧЕНО!


          ''Да нама нас нема никога ми не бисмо имали!'' – афоризам, аутор  Раша Папеш

        Збрка и галиматијас око Стевана и Исидоре се наставља, нема ту више трте-мрте него документи скенирани и ево их ту пред нама па ти сад види шта ту све нема...

        Ова електронска пошта је чудо једно, ево опет мејла све са прилозима....

From: Zoran Štulić
To: Mirko Vraneš
Today at 3:02 PM

        Поштовани господине Вранеш,

        Општина Апатин би требала да корача у Будућност, међутим она нас из садашњости тера у прошлост. Ми смо oпштина без будућности, нисам ни први ни последњи који је дошао до тог закључка. Мада знамо ми то сви, само се правимо да не знамо, и продајемо се за џак брашна ил кромпира пред изборе. Уместо да се бавим својим пословима, ја треба да се враћам у прошлост у 1994. годину да би сазнао која је моја права кућна адреса. Шта ли ће бити у будућности кад ово треба да радим у садашњости. И када сам мало прочепркао по општинским папирима из прошлости, има шта и да видим, све фалцификат до фалцификата. И да видимо ту 1994. годину и како је мојој улици дато име.

        Ево Општинске Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године        Позивам овим путем све правнике да дају свој коментар на образложење општиснке Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године.


        Ја који нисам правник могу  изјавити следеће. Какво је то образложење Одлуке које је на посебном папиру без печата без потписа без права Жалбе. Устав РС члан  36, свако има право на Жалбу или друго правно средство против одлуке са којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу. Правници боље знају када се побија неки докуменат побија се образложење, како да побијаш образложење Општинске одлуке Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године, када је оно на посебном папиру а није саставни докуменат те одлуке. Како да побијаш неки докуменат који није ни печатом ни потписом оверен. Ја то нисам знао, па сам се сам пријавио Полицији а сходно Закону о личној карти да ме казне ако утврде да сам им дао погрешну адресу у личној карти. Нисам добио 30 дана затвора како то пише у Закону али сам од Полиције добио 10 дана затвора. Мада ћемо и о тој бруци и срамоти касније. Наравно од тих 10 дана затвора нема ништа, мало су се залетели.
        Да видимо сада те саставне документе који се помињу у том Образложењу. Пре тога погледајте још једном прву страну Општинске Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године и видећете потпис особе која је то 20.09.1994. године архивирала, односно то је особа која је прецтравала свој потпис да се несазна њена брука и срамота, а касније и цепала ту одлуку, ПРЕД ОЧИМА СВОГ ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ НАЧЕЛНИКА ГОСПОДИНА НЕРЛОВИЋА.

        Препис записника ЈСП-Апатин 329/94 од 27.04.1994. године
         

        Нема печата нема потписа.
       
        Закључак месне Заједнице 18/2-94 од 09.05.1994.године наравно ни овде нема печета.

        Као што сам раније изјавио да Месна заједница Апатин има времеплов ево и доказа, види се јасно горе да је то факсом из Месне заједнице послато Нерловићу у Општину. Још једном да поновим Нерловић ми је изјавио да је лично због мене претурао по архиви да ми нађе те документе. Значи Месна заједница је 1994. године знала да ћу ја у 2012. години доћи код Нерловића, па је Месна заједница у 1994. години села у времеплов пошто 1994. године нису имали факс и отишла у 2012. годину и то послала Нерловићу.
        Сви ови документи још нису доказ да је парцела 1846/27 Стевана Сремца а парцела 1846/26 Исидоре Секулић. Да би се доказало да је то истина Општина Апатин треба да да на увид Сагласност надлежног Министарства, а сходно члану 34 тачка 10 Службени Лист Општине Апатин 10/91 и члану 8 Закона о Територијалној организацији Републике Србије и Локалне самоуправе Службени Гласник РС 47/91.
        Шта каже Општина Апатин, односно господин Нерловић, треба ли или не треба Сагласност.

        Као прво овде господин Нерловић изврће моје речи па Сагласност назива Решењем, па спомиње Министарство за Локалну самоуправу и сличне глупости. Углавном овде он наводи да ДЕТАЉНИМ УВИДОМ У ЗАКОНСКУ И ПОДЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ није била потрбна Сагласност надлежног Министарства. Ово је било 25.05.2012. године. Да видимо какво је његово мишљење мало касније то јест 31.05.2012. године.        За 6 дана господин Нерловић мења своје мишљење и признаје да је потребна Сагласност Надлежног Министарства. Међутим та се Сагласност не даје на увид. Значи ни допис Министарства Правде ни Председника РС не могу натерати Општину Апатин да да на увид поменуту сагласнот. Те дописе Министарства Правде ћу доставити касније, када се буде причало у бруци и срамоти наших Министарстава који се међусобно као мала деца препиру шта је у чијој надлежности.А сви се редом огласише ненадлежним. Дакле Општина Апатин нема доказа да је парцела 1846/27 Стевана Сремца а парцела 1846/26 Исидоре Секулић. Да би то доказала потребно је да да на увид Сагласност Надлежног Министарства. Дакле господин Нерловић потписује да нема Сагласности Надлежног Министарства, за мене је то крај провере. Општинска Одлука 011-38/94-I од 16.09.1994. године није правно ваљан докуменат и сходно ЗОП члан 253 став 3, прво се мора ПОНИШТИТИ важећа па тек онда донета нова одлука и решити бруку и срамоту из 1994. године. Поставља се питање ако нема Сагласности Надлежног Министарства онда је КО-Апатин злоупотребио свој положај и без одговарајућих исправа увео право власништва Општини Апатин над парцелом 1846/27 и 1846/26.
        Да се подсетимо још једном, по Општинској Одлуци 011-38/94-I од 16.09.1994. године працела 1846/27 је добила име Стевана Сремца.Да видимо како је КО-Апатин увео ту парцелу.


        Ко би поверовао у предпоставку да је КО-Апатин увео право власништва Општини Апатин над парцелама 1846/26 и 1846/27 без одговарајућих исправа. Ја у то не верујем. Односно КО-Апатин је 1994. године увео обе парцеле 1846/26 и 1846/27 под именом Исидоре Секулић. А да би се то доказало потребно је да КО-Апатин да на увид Захтев Општине Апатин из 1994. године са којим Општина Апатин тражи упис права над парцелама 1846/26 и 1846/27 и Решење КО-Апатин са којим се тај упис одобрава. Али то се не доставља. И није ни чудо што се господа из Министарстава праве луди и сад се сва Министарства перу и изјављују да то није у њиховој надлежности. И да се подсетимо најбитнијег Министарства то јест Министарства Грађевине и Урбанизма које и даље упорно ћути, маца појела језик. То Министарство врши надзор над РГЗ-Београд. И из свега тога испада боли брига КО-Апатин шта каже Министарство Правде, брани нас Министарство Грађевине и Урбанизма. Из свега се јасно види да је са неком ранијом Општинском Одлуком дато име парцелама 1846/26 и 1846/27 и то на име ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ.
        Онда је Општина Апатин у тајности променула име парцели 1846/27 у Стевана Сремца и наредила ЈСП-Апатин и Месној заједници да то покрију папирима, а који како се виде нити су потписани нити печатом оверени. Ето шта раде људи из тих установа који живе са нама у нашем граду. Можда је неко од њих и добио некакву награду за свој рад па се сматра заслужним грађанином, ко зна, углавном ти људи нису вредни да се спомињу.
        КО-Апатин је исправно поступио када је обе парцеле увео под именом Исидоре Секулић. Онда је вероватно дошло до сукоба између Општине Апатин и КО-Апатин па су се и једни и други забункерисали у свој ров, а нас становнике под парцелом 1846/26 пустили низ воду. Значи 19 година су знали шта су урадили и цело време су ћутали. А да видимо како су то покушали решити у 2012. години да се то исправи. Послали су Милицију на нас. Комшија је преписао кућу на ћерку и она пошто се доселила из Сонте мора да промени адресу у личној карти.У милицији неће ни да чују за адресу Стевана Сремца 28 него је терају да се пријави на Исидоре Секулић 8. Значи нико нови се неће моће пријавити на адресу Стевана Сремца а ове што су уписани давићемо једно по једно. Сила бога немоли,али ни бог силу неволи. И све би то још можда човек разумео да су те адресе на Исидоре Секулић исправне то јест на основу Закона утврђене, али ни те адресе ни кућни бројеви како тврди КО-Апатин нису Законски донешене. О томе у следећем наставку.
        И као што сам недавно дао изјаву да се у фалцификату од Записника Комисије који је господин Нерловић са својим фалсификаторским неспособностима саставио спомиње Трг Николе Тесле односно набавка 3 табле које ће се поставити на трг. Морам да се извинем свим читаоцима, изјавио сам да се ради о једној табли, ево кад поново погледам тај докуменат лепо пише 3 табле. Наравно и о овом документу то јест фалсификату много више ће бити речи у једном од следећих наставака. Само да подсетим ко је особа која је изјавила да су становници улице Стевана Сремца будале и да су сами себи дали адресу и кућни број. Господин геометар В. Р., који све се чини има проблема са видом. То је једина особа на свету која на празном плацу да не кажем ливади види кућу и на тој кући број. А и то ћемо наравно  доказати.
Аутор блога: Мирко С. Вранеш

уторак, 26. август 2014.

СРПСКА ПОСЛА ПО ТРЕЋИ ПУТ...СЕКУЛИЋОИСИДОРИСАЊЕ!


        ''Сви смо ми шака каменчића разбацана по сеоском путу.'' – Исидора Секулић

        Шта све човек може да доживи од сујетних а пре свега неодговорних и неспособних службеника и функционера у Србији, по томе смо вероватно светски прваци и то без премца. Ево оно замешаније око назива улица подигло баш онако подобру прашину, заинатио се грађанин, са пуним правом, и решио да истера ствар до краја и да покаже и да докаже да нико не сме да се игра са правима грађана.
        Ево нас са трећим делом овог замешетељства, трилогија, а има још тока како најављује господин Зоран Штулић, данас добих мејл па да га окачимо на блог...

From: Zoran Štulić
To: Mirko Vraneš
Today at 2:56 PM

        Поштовани господине Вранеш,

        Овим путем вас обавештавам да ћу гледати да у што краћем року скенирам одређене документе па ћу вам их доставити. Ти документи ће се хронолошким редом поставити и где ће се све видети црно на бело.
        Укратко све почиње од општинске Одлуке 011-38/94-I од 16.09.1994. године са пратећом документацијом где ће се јасно видети да се ради о флацификату, односно да је пре те одлуке постојала предходна одлука којом су дати називи улица на парцелама 1846/26 и 1846/27, међутим ту одлуку тадашњи општински моћници и челници су решили да сакрију (Kо зна зашто и из ког разлога?) и да је не објаве у Службеном листу СО Апатин тако да је она заувек остала у мраку. Верујем да је нанета непотребна штета нестручним и несавесним радом нашој књижевници Исидори Секулић, јер са том одлуком обе парцеле су добиле назив по њој, дакле две улице са истим нативом. Онда је Општина Апатин тајно уз помоћ ЈСП-Апатин и Месне Заједнице Апатин фалцификовала ту изворну одлуку и на крајње неморалан начин променула парцели 1846/27 име са Исидоре Секулић на Стевана Сремца, а могли су све да ураде у складу са законом и признају грешку, па нормално је да онај ко ради да и греши али сујета је чудо и покушали су од нас становника у овим улицама да направе карикатуре а не уважене суграђане.
        Наравно видеће се и ко је изазвао ову збрку са називима улица и својом нестручношћу направио пометњу и збрку.

        Зоран Штулић

Аутор блога: Мирко С. Вранеш

СРПСКА ПОСЛА ПО ДРУГИ ПУТ...


СТЕВАНОСРЕМЦИЈАДА!


       
           ''Благо ономе ко може ћутати.'' – Стеван Сремац

        Објавих ја јуче ону заврзламу око Стевана Сремца и Исидоре Секулић, 'оћу рећи око уличица које су у Апатину, ваљда, по њима имена добиле, кад оно мејл са наставком приче...

From: Zoran Štulić
To: Mirko Vraneš
Today at 3:49 PM

        Поштовани господине Вранеш,

        Захваљујем вам на оглашавању мог текста на вашем блогу. Све што сам навео је тачно, и за сваку моју реч постоји доказ.

        Ево доказ како је Катастар увео парцелу 1846/27        Да се поиграмо неверних Тома који могу изјавити, данас се у фотошопу и колердрајву на компјутеру може буквално све урадити. У прилогу вам шаљем фајл у пдф формату план детаљне реконструкције аутобуске станице Апатин.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
У АПАТИНУ

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПРЕДЛОЖЕНЕ ПЛАНОМ

        У граници обухвата, предложеној Планом детаљне регулације комплекса аутобуске станице у Апатину, налазе се целе парцеле бр. 1846/25 и 1846/29, к.о. Апатин, као и делови парцела:
парцела број 4998/1 к.о. Апатин, улица Пригревачка
парцела број 1846/27 к.о. Апатин, улица Стевана Сремца
парцела број 4996 к.о. Апатин, улица Димитрија Туцовића

Укупна површина обухвата предложеног Планом је cca 1,49 ha.

1.2. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.2.1. Јавно грађевинско земљиште

        Јавно грађевинско земљиште у граници обухвата предложеној Планом детаљне регулације комплекса аутобуске станице у Апатину чине делови парцела бр. 4998/1 (улица Пригревачка), 1846/27 (улица Стевана Сремца) и 4996 (улица Димитрија Туцовића), к.о. Апатин (постојеће јавно грађевинско земљиште) и кат. Парцела бр. 1846/29, к.о. Апатин (планирано јавно грађевинско земљиште).


        Прегледајте то пажљиво и видећете како Општина Назива парцелу 1846/27 а како је ту пацелу увео катастар.

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности
5e5dad84-56b3-425f-b498-16ee6259e0e3


Матични број општине: 
80047
Општина: 
АПАТИН
Матични број катастарске општине: 
803812
Катастарска општина: 
АПАТИН
Датум ажурности: 
25.10.2012
Служба: 
АПАТИН1. Подаци о парцели


Потес / Улица: 
СТЕВАНА СРЕМЦА
Број парцеле: 
1846
Подброј парцеле: 
27
Површина m²: 
11191
Врста земљишта: 
ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Бонитет: 

Број листа непокретности: 
2501
Број плана: 
9

Подаци о делу парцеле

Број дела: 
1
Култура: 
ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМИмаоци права на парцели
Назив:
ОПШТИНА АПАТИН
Адреса:
АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29
Матични број:
*
Врста права:
СВОЈИНА
Облик својине:
ЈАВНА СВОЈИНА
Обим права:
ЦЕЛО ПРАВО
Удео:
1/1

Терети на парцели

*** Нема терета ***
Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима


Назив улице: 
СТЕВАНА СРЕМЦА
Кућни број 

Кућни под број 

Површина m²: 
11191
Начин коришћења: 
УЛИЦА
Статус објекта: 
ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

Имаоци права на објекту
Назив:
ОПШТИНА АПАТИН
Адреса:
АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29
Матични број:
*
Врста права:
КОРИСНИК
Облик својине:
ДРЖАВНА РС
Обим права:
ЦЕЛО ПРАВО
Удео:
1/1

Терети на објекту

*** Нема терета ***
Забележба објекта

*** Нема забележбе ***

        Овде можете видети како се РГЗ-Београд брзо залето да сад парцелу 1846/27 прогласи као Стевана Сремца. То је резултат Управног поступка по службеној дужности који је у тајности вођен између Општине Апатин и КО-Апатин. Међутим и ту су се залетили.
Члан 137 Закона о државном премеру и катастру каже:
Члан 1. Грешке се могу исправљати у року од 3 године од дана уписа.
(Парцеле 1846/26 и 1846/27 су добиле име и уписане у 1994. години,дакле прошло 3 године.)
Члан 2. Грешке се могу исправљати у року од 3 године од дана оснивања Катастра Непокретности.


        Види се да је КО-Апатин основан 13.07.2004. године, кад додамо 3 године имали су форе до 2008. године да исправе грешку, наравно ако је има, а види се да нема. И да се подсетимо како КО-Апатин наводи да је Записник о примопредаји извршен у фебруару месецу, а овде се види да су тек у 7 месецу основани, ако лаже коза нелаже рог. Сачекаће њих Графологија, променуо се Министар Унутрашњих Послова. Да не испадне да сам ја за Напредњаке. Никад нисам био члан партије нити једне странке нити ћу икад бити.

            Дакле све је то скувао РГЗ-Београд уз прећутну сагласност Министарства Грађевине. Да се није уложила жалба на решење катастра општине Апатин,након 15 дана то јест након истека Жалбеног рока, највероватније и по мојој процени Министарство Грађевине би поништило решење Катастра Општине Апатин. И ето шта је сврха Управног поступка који је вођен нама иза леђа.
        Па чак и да ја нисам у праву, да моја предпоставка није тачна, види се да министарство грађевине ћути. Ако ја нисам у праву, што непотврде Решење Катастра. Ето какав је план имала Општина Апатин и КО-Апатин. Сви би они у глас ми смо ето хтели ето Министарство неда па би нам се после слатко смејали да извинеш на изразу, јебеш будале ал' смо их зајебали.
        Од најновијих информација има да је Београд натерао Суд Сомбор да се изјасни. Суд Сомбор се огласио ненадлежним и на моје питање Суду Сомбор и Министарству Правде ко је надлежан речено ми је да се обратим органу ко је донео одлуку, то јест СО-Апатин. Пошто је доказано да се до њих неможе доћи доставио сам допис Председнику Општине па нека га он проследи СО-Апатин а такође Министарству Правде да и они проследе допис СО-Апатин. Недавно сам добио допис од Секретара СО господина Растовића, који наводи свашта а у преводу ништа небили ме само убедили да одустанем од својих намера и да то све не иде пред Одборнике СО-Апатин

        Ево мој Одговор...

Зоран Штулић
Стевана Сремца 28
25260 Апатин
25.08.2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
СЕКРЕТАР СО-АПАТИН
ДАМИР РАСТОВИЋ
Бр.07-5/2014-I

ПРЕДМЕТ: Одговор на ваш допис 07-5/2014-I од 21.08.2014. године.

        Поштовани господине Растовићу,
        Поводом вашег дописа 07-5/2014-I од 21.08.2014. године, сматрам за потребно да вам одговорим следеће.
        Све то што наводите и чињенице на које се позивате и сматрате да је Општинска Одлука 015-2/2012-I од 21.09.2012. године Законски исправна, образложите СО-Апатин па нека се она изјасни. Сходно Закону о Локалној Самоуправи СЛ-Гласник РС 129/2007 чланом 40. јер регулисана надлежност Секретара СО а чланом 32. надлежност СО.
        Ја сам у свом допису од 03.12.2012. године јасно навео на основу којих Закона и којих чланова сматрам да Општинска Одлука 015-2/2012-I од 21.09.2012. године није правно ваљан докуменат. Такође сам 11.06.2012. године поднео Захтев СО-Апатин да се Општинска Одлука 011-38/94-I од 16.09.1994. године поништи и да се донесе нова. Ви се уопште нисте огласили ни на један мој допис иако сте били то дужни сходно члану 40. Закону о Локалној Самоуправи СЛ-Гласник РС 129/2007, тако да немата никаква права да се сад оглашавате.
        Поштовани господине Растовићу, ја сам се са својим дописом обратио Председнику Општине Апатин 31.07.2014. године, дакле стекли су се сви услови а сходно члану 34. Закона о Локалној Самоуправи да Председник СО-Апатин закаже седницу у року од 7 дана од дана подношења Захтева. Тај рок је већ прошао, тако да вас молим немојте причати о Закону када га се не придржавате. О овоме ће бити обавештено Министарство Правде.

            Штулић Зоран

        Једна мала анегдота са недавно одржане расправе поводом кривичне пријаве Нерловићу... Нерловић збуњен не зна где је ни шта прича нити ко му шта говори. Једино тражи да му ја платим одштету за таблете које пије. Пије неке таблете за смирење (А лепо сам му рекао Нерловићу не гурај свој нос где му није место, не гурај главу тамо где нико ногу неће, ти гледаш себе и своје дупе да се неби замерио газдама и болите брига шта ће бити нама станарима, пази да непопијеш кривичну пријаву.)
        Питам га – Да ли је готов трг Николе Тесле.
        А он каже – Још није готов.
        Ја га опет питам - Па како сте ви онда на седници комисије за доделу назива улица под тачком разно могли да донесете одлуку да се одобравају средства за набавку и постављање Табле са називом трга. Тај фалцификат од записника је био у 2012. години. Значи ми смо једина општина која прво постави таблу па онда гради трг. А наравно Табле ни дана данас нема.

Аутор блога: Мирко С. Вранеш