среда, 29. јануар 2014.

KO TO TAMO KOČI?REFORMATORI
ILI NEŠTO DRUGO?


''Poštovani građani! – započe političar govor i nastavi da laže.'' aforizam, autor Veljko Rajković

Onomad je prvi podpredsednik Vlade Srbije a mnogi kažu da je prvi čovek u nas dovodeći nestranačke ličnosti na čela ministarstava obrazložio ovaj potez da su bitne stručne i ljudske iznad političkih sposobnosti te da će stati o odbranu ovih dovedenih ako uh bilo ko politički napadne, jer kako isti reče ovi isti u tome nemaju iskustva... kad ono napadoše ministra privrede Sašu Radulovića a prvi čovek, po mnogima samo prvi, Srbije ni A da izusti i stane iza čoveka koga su proglasili za reformatora godine... šta reći nego pogledati onaj gore citirani aforizam u crvenoj varbi.


''Rešio sam da kupim diplomu fakulteta. Po cenu da budem ministar!'' - aforizam, autor Rade Jovanović

Najmoćnijoj stranci, naprednoj, ujedno i trenutno najpopularnijoj u nas sumanutih Srba jedan od postulata je po svaku cenu doći do diplome i pokazati svima kako je njihovo članstvo pismeno, akadamsko, verifikovano… sad kako se do tih istih diploma dolazilo, e to je već posebna priča, evo da uzmemo za primer našeg diplomiranog master predsednika države… ne nabrajam više dosta je on kao prvi među njima… šta reći nego pogledati onaj gore citirani aforizam u crvenoj varbi. Nastane problem u njihovim ''naprednim i akademskim'' redovima kada se pojavi neko stvarno pismen, verifikovan, dokazan akademski građanin pa počne  da se ponaša shodno svom iskustvu i obrazovanju zanemarujući prvi naprednjački postulat  da je tu kako bi samo slušao ove napredne što ga postaviše, tu ti nastane problem pa brže bolje organizuj sve moguće resurse od čankolizačkih medija preko repomašućih sindikata do samoproklamovanih analitičara… nabacaju svi onako po koju lopatu govana po onome ko bi pošteno i stručno da radi svoj posao i zna se onako akademsko naprednjački ogoljeni do suštine i rastavljenih prstiju neoblizujući napućene usnice im dreknu – Marš napolje iz institucija! Tada ovi najmoćniji zauzmu pozicije svetaca i zaštitnika svega i svačega onako populistički kako ih je pater familijas vojvoda od zarđale kašike naučio, i raspišu izbore pa ti sad vidi za koga će glasati onih blizu milionče iz javnog sektora i onih drugih milionče penzionera i onih milionče… kojima je onaj što rekao istinu stao na žulj i hteo da ih ''uništi''?


''Izbori su bili regularni. Svi su krali glasove u granicama svojih mogućnosti!'' - aforizam, autor Zoran T. Popović

Imam već podosta leta, jeseni, zima i proleća iza sebe ali do sada nikada nisam pročitao bolje obrazloženje nekoga ko je podneo ostavku ili bolje reći nateran da je podnese nego ovo što ga napisa Saša Radulović, pogledajte i sami pa prosudite ali ne naprednjačkim, ne kvaziakademskim ... već svojim ličnim mozgom.Obrazloženje ostavke Saše Radulovića na mesto Ministra privrede u Vladi Republike Srbije

28.01.2014.

PREDSEDNIKU VLADE
REPUBLIKE SRBIJE


Na osnovu člana 133. stav 1. Ustava Republike Srbije i člana 23. stav 1. Zakona o Vladi podnosim ostavku na mesto Ministra privrede u Vladi Republike Srbije.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Odredbom člana 133. stav 1. Ustava Republike Srbije i člana 23. stav 1. Zakona o Vladi regulisano je da ministar može podneti ostavku predsedniku Vlade, koju predsednik Vlade prosleđuje predsedniku Skupštine.

Razlozi ostavke

U postupku rekonstrukcije Vlade, imenovan sam 02. septembra 2013. godine za ministra privrede. Ekonomski deo ekspozea predsednika Vlade koji sam pisao sa ministrom finansija, i koji je predstavljao i osnov za ekonomsku politiku Vlade, sadrži plan neophodnih i više decenija odgađanih reformi koje su podeljene u pet ključnih tačaka. One treba da omoguće  privredni rast, zapošljavanje i rast životnog standarda građana:
1. Regulatorna reforma - stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta – izmene Zakona o stečaju, Zakona o privatizaciji, Zakona o radu i Zakona o planiranju i izgradnji
2. Smanjenje nameta na rad – kao ključna mera podsticanja privrede i glavna pretpostavka za borbu protiv sive ekonomije, zapošljavanja na crno i crnog tržišta
3. Završetak decenijskog restrukturiranja 153 preduzeća u restrukturiranju koje po studiji Svetske banke koštaju državu preko 750 miliona dolara godišnje
4. Uvođenje reda u javni sektor, posebno javna preduzeća, korporativno upravljanje, smanjenje državnog učešća u privredi, oslanjanje na privatni sektor, zdrava država
5. Sređivanje bankarskog sektora koji je opterećen posledicama katastrofalno sprovedene privatizacije, neodgovornošću novih vlasnika-menadžera, kao i samih banaka, što je sve dovelo do visokog nivoa NPL-a i visokih kamatnih stopa kredita za privredu

Nijedna od ovih reformi nije sprovedena. Najviše se odmaklo u pripremi zakona o stečaju i privatizaciji, izradi ličnih karata preduzeća i pripremi finansijskog restrukturiranja za preostala 153 preduzeća. Na kraju je i ova reforma zaustavljena.

Paket mera ekonomske stabilizacije je potpuno promašen. U njegovoj izradi nije učestvovala ni Vlada kao kolektivno telo, ni Ministarstvo privrede. Na njemu je radilo Ministarstvo finansija i kabinet Prvog potpredsednika. Ministar privrede iz protesta nije bio prisutan na javnoj sednici Vlade na kojoj je predstavljan ovaj paket javnosti.

Doneti budžet za 2014. godinu je neodrživ, u delovima neozbiljan i ni približan onome što je Srbiji potrebno. Da pomenem samo jednu stvar: bez ikakvog pisanog dokumenta, samo na osnovu usmenih informacija iz treće ruke, očekujemo 3 milijarde evra od UAE.

Smanjenje nameta na rad i uvođenje progresivnog oporezivanja kao ključna mera podsticanja privrede i suzbijanje sive ekonomije je napušteno bez ozbiljne rasprave ne samo kao deo budžeta za 2014. godinu već i u 2015. i 2016. godini. Politika povećanja poreza i smanjenja potrošnje bez smanjenja nameta na rad je ekonomski neodrživa. Na samom početku mandata ove Vlade 2012. godine, donet je paket za fiskalnu konsolidaciju koji je povećao poreze i smanjio potrošnju. Kao rezultat imamo povećanje duga za 4 milijarde evra, povećanje deficita, smanjenje poreskih prihoda i pad ekonomske aktivnosti. Nakon rekonstrukcije, pokušavamo isto očekujući drugačiji rezultat. 

Partijsko zapošljavanje i nametanje stranačkih ličnosti bez ozbira na stručnost je očigledno zvanična politika Vlade i po mišljenju Ministra privrede neprihvatljiv deo koalicionog sporazuma. Odbijanje prihvatanja ovakve politike je dovelo Ministarstvo privrede u ozbiljan konflikt sa kabinetom Prvog potpredsednika. Gotovo tri meseca je trajala borba sa kabinetom oko postavljenja direktora agencija u nadležnosti ovog ministarstva. Umesto podrške ministru i reformama, podrška je data postojećim direktorima agencija koji su na sve moguće načine podrivale politiku Ministarstva privrede. Zbog ovoga nisam mesec dana dolazio na Vladu kao jedini metod pritiska koji sam imao u tom trenutku da otkočim reforme. Tu bitku smo dobili tek krajem novembra meseca.

Prethodni ministar finansija i privrede je ostao deo Vlade i aktivan deo kabineta Prvog potpredsednika Vlade. Borba za zaustavljanje propalih projekata subvencionisanja, javašluka i kriminala u SIEPA, ALSU, Fondu za razvoj i Agenciji za privatizaciju, štetnih privatizacija Vršačkih vinograda i Prve petoletke je trajala od samog početka do današnjeg dana. Ljudi iz kabineta Prvog potpredsednika su direktno učestvovali u fijasku oko Vršačkih vinograda i to i sa strane prodavca, države, i sa strane kupca preko povezanih rodbinskih veza i njihovih firmi. Direktno iz kabineta i bez znanja Ministarstva privrede su išli nalozi direktorki Fonda za razvoj da skida blokade za pojedine tajkunske firme.

Nepoštovanje institucija sistema, Ministarstva privrede i agencija u njegovoj nadležnosti, je očigledno deo ekonomske strategije raznih kabineta i političkih stranaka. Puno poverenje u arapska, kineska, ruska, beloruska i druga čuda, netransparentne ugovore, subvencije, i sve ostale propale politike prethodnog ministra su izgleda jedina politika na koju se zaista i iskreno računa.

Nadležnosti ovog ministarstva pokušali su i dalje pokušavaju da obavljaju predstavnici kabineta Prvog potpredsednika bez ikakve procedure, bez javnosti i bez ekonomske analize da li su ti poslovi korisni ili štetni za Republiku Srbiju. Svi žele da budu deo nekakvog dila koji će se napraviti. Svi ovi vaninstitucionalni projekti su uspešno zaustavljeni od strane Ministarstva privrede, ali je potrošena velika energija uz veliki gubitak vremena. Primeri su svi ''arapski poslovi'', posao sa Etihadom, Al Dahra, poslovi vezani za Fijat, poslovi obećavanja i dodeljivanja subvencija, stvaranja zajedničkog preduzeća sa Gorenjem.

Štetan tajni ugovor Republike Srbije, JAT-a i Etihada, a posebno njegova vanstitucionalna implementacija je najbolji primer ovakvog delovanja. Kabinet Prvog potpredsednika je mesecima sprečavao Ministarstvo privrede da dobije ličnu kartu JAT-a, procenu vrednosti imovine i spreči sprovođenje finansijskog restrukturiranja. Poruke koje su dobijali neodgovorni direktori o tome kako politika Ministarstva privrede ne uživa podršku Vlade direktno su se odrazile na nivo njihove saradnje. Pošto je Ministarstvo privrede odbijalo da Vladi predlaže štetne ugovore po Republiku Srbiju, tu ulogu predlagača je suprotno Zakonu o ministarstvima, preuzeo kabinet Prvog potpredsednika. Kada je Ministarstvo privrede davalo negativno mišljenje na zaključke Vlade kojim se odobravaju ti poslovi, recimo unošenje JAT Keteringa u JAT, takva mišljenja nisu dolazila na dnevni red a zaključci su se usvajali.

Posebno je otežan rad Ministarstva privrede kada je predložilo ukidanje fiskalnih subvencija u budžetu 2014. godine. Pri tome su se više uzbunili predstavnici vlasti, kabineti i političke stranke nego strani investitori. Usvojen je budžet u kome nema više subvencija i po kome je predviđeno ukidanje SIEPA, a sa druge strane je nastavljeno slanje poruka kako javnosti tako i nekim stranim investitorima direktno, kako treba nastaviti subvencije i kako će one u stvari biti nastavljene.

Vlada za svo ovo vreme nije nikada radila kao tim. Dnevni red za sednice Vlade poznat je pet minuta pred samu sednicu Vlade. Na Vladi se ništa ne diskutuje. Osetan je strah članova Vlade. I drugi članovi Vlade imaju slične probleme, ali se ne usuđuju da o njima javno govore.

Medijski linč kojem sam izložen preko tabloidnih medija je prešao sve granice. Od priča kako sam špijun, lažnih priča o vozačima, laži o tome koliko sam novca zaradio, do poslednjeg provlačenja lažnih vesti o mojoj deci na naslovnoj strani tabloida. Medijski linč je deo medijskog mraka koji seje strah. Samocenzura je na neverovatnom nivou. Od gušenja vesti do mentalnog razgibavanja, ovo je značajan deo blata u kome propadamo.

Današnji naručeni protest sindikata preduzeća u restrukturiranju protiv donošenja zakona o privatizaciji i stečaju i jučerašnji štrajkovi, ali i sve dosadašnje sindikalne aktivnosti, poput demonstrativnog napuštanja radne grupe i bojkotovanja javne rasprave povodom izrade Nacrta zakona o radu, direktno su instruisani od strane političkih partija, u cilju zaustavljanja započetih reformi, koje žele da zadrže propalu ekonomsku politiku vođenu poslednjih deset godina, da zadrže i partijske i sindikalne privilegije u javnom sektoru, a sve na štetu građana Srbije. U tome ih podržavaju i neodgovorna rukovodstva preduzeća u ovom sektoru.

Protivljenje reformama od strane kabineta Prvog potpredsednika Vlade je najozbiljnije počelo početkom decembra kada je Ministarstvo privrede, nakon sprovedene javne rasprave, uputilo predloge Zakona o privatizaciji i izmena Zakona o stečaju Vladi Srbije na usvajanje. Ovo odustajanje od reformi je jasno ukazivalo da se planiraju izbori. Krajem decembra, očigledno pod pritiskom međunarodnih institucija zakoni su prošli Vladu i poslati u skupštinu, ali Vlada tokom januara, i pored više pisanih urgencija Ministarstva privrede koji su ukazivali na katastrofalne posledice neusvajanja zakona pre izbora, nije zakazala vanrednu sednicu skupštine na kojoj bi se raspravljalo o zakonima. Time su praktično i zakočene reforme.

Najava konačnog odustajanja od reformi i izlaska na izbore bio je ničim izazvan neformalni sastanak održan u ponedeljak 20. januara 2014. godine, u obliku ''kolegijuma Socijalno ekonomskog saveta'', koji ne poznaje niti Zakon o Socijalno ekonomskom savetu, niti Poslovnik o radu ovog tela. Farsom sa tim naručenim sastankom i naručenim protestima sidikata, želi se stvoriti privid širokog protivljenja reformama.

Istog dana kada je održan pomenuti sastanak, Ministarstvo rada bilo je spremno da tekst Nacrta zakona o radu, posle svih pristiglih predloga i sugestija nakon završetka javne rasprave, uputi ministarstvima na mišljenje. U toku su bili i pregovori sa ostalim sindikatima oko usaglašavanja stavova i nazirala se i očekivala saglasnost svih strana do kraja ove nedelje. Svi ovi napori su bez ikakvog povoda, najave i obrazloženja obesmišljeni u ponedeljak. Sve se ovo desilo bez bilo kakvih konsultacija sa Ministarstvom privrede.

Na tom sastanku je, u senci otpora Nacrtu zakona o radu, najavljeno i povlačenje predloga zakona o privatizaciji i stečaju i dva prateća zakona, koji su u skupštinskoj proceduri i koje je Vlada jednoglasno usvojila 30. decembra 2013. godine. Očigledno ja da nam kao društvu nije dosta Vršačkih vinograda, neodgovornih direktora i neodgovornih državnih službenika koji ne rade u interesu društva.

Više je nego jasno da usiljeni sindikalni protesti male grupe sindikalnih i partijskih aktivista ne mogu biti razlog za neusvajanje zakona, već samo izgovor i paravan za prikrivanje nedostatka političke volje i želja za održavanje blata u kome kao društvo propadamo.

U dosadašnjem toku rada, predsednik Vlade nije bio prepreka reformskim aktivnostima. Sa druge strane, nije bio ni podrška. Premijer, koji deluje kao da je takođe pod velikim pritiskom svakodnevnih napada preko žute štampe, do sada nije pokazivao veliki interes, niti se bavio ekonomskim aktivnostima Vlade. Glavni kočničar svih reformi je bio i ostao kabinet Prvog potpredsednika.
Odustajanjem od usvajanja zakona o privatizaciji, stečaju i još dva prateća zakona, vladajuća koalicija je pokazala veliku neodgovornost. Da su umesto opstrukcije zakoni bili usvojeni u decembru mesecu, Agencija za privatizaciju bi u skladu sa planovima u januaru podnela plan finansijskog restrukturiranja za 10 preduzeća i ne samo ispunila obaveze prema Svetskoj banci za kredit od 250 miliona $, već bi i te prve firme mogle da uspešno završe finansijsko restrukturiranje u februaru, dobiju obrtna sredstva od Fonda za razvoj i počnu normalno da funkcionišu na zdravim tržišnim osnovama. Ni da se zakoni usvoje u januaru nije bilo kasno. Umesto toga, ove urušene društvene firme su osuđene na dalje propadanje, a zaposleni ostavljeni u daljoj neizvesnosti. Trošak za budžet je veliki.

Ovi zakoni zajedno sa budžetom su predvideli i isplatu svih zaostalih zarada na nivou minimalca i povezivanje radnog staža za sve radnike, kao i konverziju potraživanja radnika iznad minimalca u vlasništvo nad kompanijama u restrukturiranju. Finansijsko restrukturiranje je i konačno rešenje pitanja zdravstvenih knjižica za sve zaposlene. Bez ovih zakona ne može ni da se sprovodi budžet u delu Garantnog fonda i stvaranja Venture Capital industrije za inovatore.

Smatram da ovo nije odgovorno ponašanje. Usvajanje ovih zakona i postavljanje preduzeća u restrukturiranju na zdrave noge je razlog zbog koga sam pristao da budem deo ove vlade, da kao član tima prihvatim odluku Vlade o lošim merama fiskalne konsolidacije, podizanju poreza, nedostatku čak i planova reformi poreske politike, poreske uprave, penzionog sistema, zdravstva, obrazovanja, sistema socijalne zaštite, tolerišem sve opstrukcije i neodgovornost javnih preduzeća. Tog razloga više nema. Ovim je obesmišljen moj svaki dalji ostanak u ovakvoj Vladi.

Za Srbiju postoje dva puta – jedan je propala ekonomska politika subvencionisanja, korupcije, partijskog zapošljavanja, samovolje pojedinaca, pljačkaške privatizacije, parazita koji žive na leđima društva i drugi, mnogo teži, put odgovornosti, napornog rada, domaćinskog ponašanja, pristojnosti, institucija sistema. Dosta je bilo.


U Beogradu, 24.01.2014. god.

Ministar privrede
Saša Radulović

Autor bloga: Mirko S. Vraneš

понедељак, 13. јануар 2014.

STIPENDIJE


PO KOJIM KRITERIJUMIMA
I GDE JE LISTA STIPENDISTA?


''Često idem na Tržište rada. Volim da upoznajem nove ljude.'' aforizam, autor Slobodan Simić

Teško je pisati o temi i iznositi svoje mišljenje i govoriti istinu ako će to da uvredi neke koji imaju ''koristi'', i koji radi teškog materijalnog stanja, rezigniranosti i ogorčenosti ne mogu ni čuti suprotno mišljenje pa makar ono bilo i istinito jer najčešće (čast izuzecima) nemaju više to bogom dano osećanje solidarnosti, pravdoljubivisti, pravičnosti... a oni drugi koji su lošeg moralnog stanja i od lošeg materijala o njima ne vredi ni slovo potrošiti… Jedne i druge je nakaradni sistem koji već godinama promoviše lažne vrednosti među kojima: laž, samobitnost, sitnosopstvenički interes… učinio baš takvim kakvi su ''sistemu'' i potrebni.
Elem, tema je studentske stipendije, tragom dobijenog mejla pokušao sam doći do informacija i istine, evo ga mejl (adresa pošiljaoca poznata ali da je/ga ne dovedem u nezgodnu situaciju ostaće naša mala tajna):

Jan 3

Postovani,

bilo bi veoma zanimljivo da objavite clanak o stipendijama za studente, npr. rang listu studenata sa bodovima, posto to nigde ne mozemo da vidimo. Nije objavljena na zvanicnom sajtu opstine Apatin, kriju ga kao zmija noge.

Srdacan pozdrav!

p.s. sajt Vam je odlican, samo napred!!!

Šta da vam kažem, nego da je mlada ruka koja je mejl poslala sasvim u pravu, stvarno sve oko ovoga lokalci iz koalicione vlasti KURTA&MURTA kriju k'o zmija noge, sve nešto tajnovito i strogo poverljivo, niko iz visokog zdanja u Srpskih Vladara 29 ni zuc na ovu temu. Dobro znajući kako to sve u Apatinu funkcioniše, predosećam a i znam, da su kriterijumi poraženi u sukobu sa: sitnosopstveničkim interesima, nepotizmom, rođačkim i ostalim vezama; a pogotovo sve je palo pod pritiskom i težinom stranačke pripadnosti roditelja i studenata... Srbija je to, i to je izgleda postalo normalno a ne bi trebalo da bude.


Lokalni mediji objaviše o događaju i dodeli stipendija, tri različita izvora a sve u slovo i zarez identično, k'o da je pisano u vreme INFORM biroa, ko je tu koga prepisiv'o a ko je izvoran valjalo bi ih pitati, evo pa se i sami uverite:


Потписани уговори за 95 нових стипендиста


Општина Апатин једна је од ретких у Србији која одржава традицију доделе стипендија. По броју стипендиста који су својим радом и просеком изразили жељу да наставе школовање и високо се образују општина Апатин је у самом врху локалних самоуправа.
Доделом стипендија и бригом о младима локална самоуправа потврђује да високо образовање младих важно за њену успешну будућност, али и будућност државе.
Данас су у општини потписани уговори о стипендијама између председника општине др Живорада Смиљанића и студената који су добили стипендије. Председник је студенте поздравио и пожелео им да на време заврше студије, а општина ће, уколико буде могла, помоћи им и да дођу до запослења.
Уговоре је потписало 95 студената или њихових родитеља, односно, старатеља. За стипендије захтеве поднело 149 студената, а право жалбе они који их нису добили имају у року од 8 дана.
Са студентима који су стипендије добили претходних година, у школској 2013/2014 стипеније апатинске општине добија укупно 278 студената.
Стипендије у износу од 7.000 динара веома много значе како студентима тако и родитељима.


Ove godine dodeljeno 95 stipendija

Četvrtak, 09. januar 2014 god.

Opština Apatin jedna je od retkih u Srbiji koja održava tradiciju dodele stipendija. Po broju stipendista koji su svojim radom i prosekom izrazili želju da nastave školovanje i visoko se obrazuju opština Apatin je u samom vrhu lokalnih samouprava.
Dodelom stipendija i brigom o mladima lokalna samouprava potvrđuje da visoko obrazovanje mladih važno za njenu uspešnu budućnost, ali i budućnost države.
Danas su u opštini potpisani ugovori o stipendijama između predsednika opštine dr Živorada Smiljanića i studenata koji su dobili stipendije. Predsednik je studente pozdravio i poželeo im da na vreme završe studije, a opština će, ukoliko bude mogla, pomoći im i da dođu do zaposlenja.
Ugovore je potpisalo 95 studenata ili njihovih roditelja, odnosno, staratelja. Za stipendije zahteve podnelo 149 studenata, a pravo žalbe oni koji ih nisu dobili imaju u roku od 8 dana.
Sa studentima koji su stipendije dobili prethodnih godina, u školskoj 2013/2014 stipenije apatinske opštine dobija ukupno 278 studenata.
Stipendije u iznosu od 7.000 dinara veoma mnogo znače kako studentima tako i roditeljima.Datum kreiranja 03 januar 2014

Opština Apatin jedna je od retkih u Srbiji koja održava tradiciju dodele stipendija. Po broju stipendista koji su svojim radom i prosekom izrazili želju da nastave školovanje i visoko se obrazuju opština Apatin je u samom vrhu lokalnih samouprava.
Dodelom stipendija i brigom o mladima lokalna samouprava potvrđuje da visoko obrazovanje mladih važno za njenu uspešnu budućnost, ali i budućnost države.
Danas su u opštini potpisani ugovori o stipendijama između predsednika opštine dr Živorada Smiljanića i studenata koji su dobili stipendije.Predsednik je studente pozdravio i poželeo im da na vreme završe studije, a opština će, ukoliko bude mogla, pomoći im i da dođu do zaposlenja.
Ugovore je potpisalo 95 studenata ili njihovih roditelja, odnosno, staratelja. Za stipendije zahteve podnelo 149 studenata, a pravo žalbe oni koji ih nisu dobili imaju u roku od 8 dana.
Sa studentima koji su stipendije dobili prethodnih godina, u školskoj 2013/2014 stipenije apatinske opštine dobija ukupno 278 studenata.
Stipendije u iznosu od 7.000 dinara veoma mnogo znače kako studentima tako i roditeljima.


Na YouTube ''zakačen '' i video uradak:

          Gde spikerka između ostalog reče: '' ...svakako da najveću zaslugu što 95 budućih studenata prima stipendiju uovoj školskoj godini ima doktor Živorad Smiljanić predsednik opštine, čija je ovo bila inicijativa u  gotovo jednu deceniju...''. Nisu sad tu nešto bitne zasluge, ali mora se ljubiti ruka koja medije hrani, treba mlade ljude pomagati kad se god i ko god može ali istina je sledeća:

Objavljeno u Apatinskim hronikama u utorak, 24. aprila 2012. godine:

13. део – ЊИХОВА ДЕЛА НАЈВИШЕ ГОВОРЕ О ЊИМА !
ОПОМЕНА ИЛИ ПОТЕРНИЦА ИЛИ ОГЛАС ИЛИ ... ?
  

        ''Код нас млади таленти добијају шансу – да побегну главом без обзира.'' – афоризам из књиге ''Говњива мотка'', аутор Бобан Милетић Бапси

        Примети прво перо апатинског новинарства Софија Пуалић-Шперо да списак стипендиста Општине Апатин 2004. - 2012. године (која случајност, или није, период власти коалиције СПС-СРС) у Новом Гласу комуне личи на потерницу, неки помислили да је оглас, а ја знам да је у питању опомена свим онима који су на списку да им је знати за кога сад за Ђурђевдан требају гласати, јер ти што списак објавише у ''Резервисаном простору'' (самим тим и плаћеном) НГК на, веровали или не, четири странице су ипак ''добротвори'' који су од својих уста одвајали и имања продавали да би млади људи могли стипендије добити... Дакле поштована младости ви што сте још преостали у Општини Апатину знате шта вам је радити за Ђурђевдан треба Газда Свињи фон Апатинском руку целивати и њега на листићу заокружити, иначе нико више никада неће стипендије добити... требало би о трошку буџета Општине Апатин организовати долазак на гласање свих младих људи који су побегли из Општине ''будућности'' главом без обзира све презадовољни послом који им је понуђен и на који су за рукав вучени, ипак се тамо негде у белом свету лакше ''излежавати'' него овде у општини ''будућности'' ''радити''. Овај списак је дискриминацијски чин према свима, а посебно према девојкама и младићима који се на њему нађоше све са именима, и презименима, и адресама, и...
        Зна се Газда Свиња фон Апатински хвалити како он све направи, и покрену, и... само заборави да се те исте, сада у предизборне сврхе комерцијализоване, стипендије нису додељивале све до доласка, њему за све кривог, ДОС-а на позицију локалне власти где сам се чудом чудио како једна јадна и бедна Општина Бач има могућности да стипендира младе људе а пребогата Општина Апатин то никада није успевала, одговор једноставан па ти који су до тада водили општину, а на нашу несрећу и данас је воде, они су своју децу школовали из стипендија предузећа и донатора а за остале их није било брига и зашто би неко и ишао на факултет а да им није род и да са њим нису некаквој вези... тако да све ово око стипендија они искључиво сматрају као маркетинг и све се ките заслугама за народ. Елем по стабилизацији општинског буџета и по враћању већине дугова који је затечен у каси општине Апатин  на 10-тој седници СО Апатин одржаној 28.12.2001. године донета је Одлука о:

        Ево га и ПОРЕТНИЦА, ОГЛАС, ОПОМЕНА:

Покретач иницијативе за стипендирање студената у општини Апатин, доносиоц (лично главом и брадом) текста о стипендијама из Бача, предлагач одлуке о увођењу стипендија, никад никога не опоменувши и подсетивши да сам му паре за стипендију дао (општински буџет није прћија појединца већ јавно добро свих грађана општине) и аутор блога: Мирко С. Вранеш


Mirko S. Vraneš

недеља, 12. јануар 2014.

IGRANKA B(R)EZ PRESTANKA!Stara ili nova? Pa ti sada biraj...

"I niko ne uliva novo vino u stare mešine. Inače će novo vino proderati mešine pa će se i ono proliti i mešine će propasti. Nego, novo vino neka se uleva u nove mešine! I niko pijuć staro, ne zaželi novoga. Ta veli se: 'Valja staro!'" – zapis iz Biblije

Depeche Mode – It's No Good


I'm going to take my time
I have all the time in the world
To make you mine
It is written in the stars above
The gods decree
You'll be right here by my side
Right next to me
You can run but you cannot hide

Don't say you want me
Don't say you need me
Don't say you love me
It's understood
Don't say you're happy
Out there without me
I know you can't be
'Cause it's no good

I'll be fine
I'll be waiting patiently
Till you see the signs
And come running to my open arms
When will you realize
Do we have to wait 'till our worlds collide
Open up your eyes
You can't turn back the tide

ref...

I'm going to take my time
I have all the time in the world
To make you mine
It is written in the stars above

ref...

Songwriters: Gore, Martin
It's No Good © EMI Music Publishing
Hoću da postanem kalif umesto kalifa!'' sve obećavajući pred Novu starokalendarsku 2014.-tu godinu NOVE LjUDE???

''Car je mrtav. Živeo car uz litru crnog vina.''

        Kako će se u ovoj zavrzlami snaći DS-ovci iz Apatina? Koliko će korisno biti hvalisanje prvog čoveka lokalnog DS-a da mu je Tadić tu onomad dosađivao u ''Plavoj Ruži'' i moljakao ga da istog podrži da se smeni Đilas a on ga iskulirao i jedva dočekao da ode kući na spavanje... zli jezici kažu da ako se kojim slučajem BoTa reinkarnira na položaju prvog do stotog čoveka (u njih odavno nema drugog do devedesetdevetog, sve to radi PRVI) u DS-u da se sprema svilen gajtan za Žikinog demokratu kako mu predsednik opštine Apatin iz milošte tepa... Poznavajući ''političko'',goluboprevrtačko, ponašanje istog tog PŽD (Prvog Žikinog Demokrate) u Apatinu ako još ko podrži BoTinu reinkarnaciju, kako je inače i krenulo po Srbistanu i Vojvodstvu, evo njega sve sa bedžom pomenutog u reveru na apatinskom korzu... a svakako već tu negde za prvi nastupajući praznik i novu čestitku sa tekstom o ''putu koji osvetljava Boris Tadić'', sad da li će put biti ponosan k'o u onoj poslanici o novokalendarskoj Novoj godini treba sačekati SMS. Džaba će mu biti i jato menjati jer je BoTa ortodoksni primerak škole nezaboravljača.
"Novi ljudi za dobar rezultat DS-a"

Valjevo -- Boris Tadić izjavio kako su demokrate ponovo spremne da preuzmu rizik nastupa na sledećim izborima u situaciji kada se od DS ne očekuje dobar rezultat.

"Treba da napravimo, potpuno neočekivano, dobar rezultat. Da bi se to desilo potrebno je aktivirati nove ljude, potrebno je lansirati u našu javnost nove, vrlo sveže, održive ideje i kreirati viziju Srbije u novim okolnostima", rekao je počasni predsednik DS-a sinoć na tradicionalnom novogodišnjem koktelu valjevskih demokrata. Tadić je ukazao i na to da je neophodno definisanje uloge DS-a u okviru te vizije uz novi pristup politici jer za ostvarivanje rezultata period od 2008. do 2012. nije dovoljan.
"Nemušte reči, reči koje nisu pravi odgovori na izazove vremena, reči koje se menjaju svakih nekoliko meseci su reči iza kojih ne stoje ni oni ljudi koji ih menjaju svaki čas. Reči, koje govore da su neki bili dobri do pre par meseci, a sada su loši - ne vode nas ka izbornim rezultatima", poručio je Tadić.

Počasni predsednik DS-a je rekao kako je "svima koji se bave politikom" jasno da će izbora (vanrednih parlamentarnih) biti. Pri tom je ocenio da politički protivnici demokrata, mada nastavljaju politiku DS-a, nisu u stanju da taj program pretvore u stvarnost.
"U Srbiji danas imamo ljude koji ne znaju da rade taj posao jer su učili sasvim drugačiju retoriku, oni su na drugačiji način učili politiku, oni nisu razumeli kritične trenutke u razvoju evropskog društva, uključujući i srpsko društvo. Zbog toga nisu pripremljeni za taj posao", ocenio je Tadić.
 "Oni taj program nisu u stanju da pretvore u stvarnost. Zbog toga DS mora da postigne dobar izborni rezultat. U suprotnom, ljudi koji to ne znaju sprovodiće naš program, što znači da će naš program doživeti krah", dodao je Tadić…


NO COMMENT!
 
Rezervna klupa DS-a ...

Još dva odbora protiv Đilasa, broj se popeo na 23

Ž.J. | 12. 01. 2014.

Broj odbora Demokratske stranke koji traže ostavku predsednika Dragana Đilasa i sazivanje vanredne izborne skupštine, popeo se na 23. Kako "Blic" saznaje, poslednji u nizu koji su usvojili ovakvu odluku su demokrate u Surdulici i Preševu.
Brojnije izjašnjavanje odbora DS koji traže promene na čelu stranke počelo je preksinoć. Dobar deo ovih odbora na prošloj izbornoj skupštini je glasao za imenovanje Dragana Đilasa ne mestu predsednika stranke, dok sada podržavaju počasnog predsednika DS Borisa Tadića.
        Odbori koji su na prošloj izbornoj skupštini DS podržali Dragana Đilasa, a sada traže njegovu smenu su Vračar, Zemun, Subotica, Sečanj, Srbobran, Aleksinac, Arilje, Bujanovac, Despotovac, Preševo i Ćuprija. Protiv Đilasa glasali su još i Vranjska banja, Prokuplje, Bogatić, Ćićevac, Koceljeva, Vlasotince, Svilajnac, Obilić, Leposavić, Lebane i Bojnik.
 
U DS postoji ukupno 180 odbora, ali je aktivno i sa pravom glasa oko 130.
 
Smenu Dragana Đilasa tražili su i u mesnom odboru DS u Novom Sadu "Novo naselje". Inače, najveći mesni odbor DS u Srbiji i matični odbor predsednika pokrajinskog odbora Miroslava Vasina, ogromnom većinom glasova je zatražio da gradski odbor Novog Sada zatraži ostavku Dragana Đilasa.
        Zamenik predsednika poslaničke grupe DS u skupštini Srbije Janko Veselinović rekao je juče za "Blic" da su u tri novosadska mesna odbora - "Novo naselje", Veternik i Rumenka, samo čestiri člana glasala protiv predloga za smenu Dragana Đilasa.  


NO COMMENT!

Ni prevoda a ni komentara!


VODA IZ ČESME JE I ZA PIĆE!?


VODAAA!!
!


''Šta mu vredi što je mlad, pametan i obrazovan, kad nema nikakve druge kvalifikacije!'' – aforizam, autor Zoran T. Popović
 
Kažu da je BATUT potvrdio neispravnost ove vode iz jezera Vrutci kojom se Užice snabdeva ''pijaćom'' vodom???
Nova godina, međunarodna, dočekana... na ekranima TV sa nacionalnom pokrivenošću sve vrvi od radova na vodovodu Donj Pizdinci-Užice... tu obećanja o polaganju 200 metara cevi dnevno, tu vojska RS dobi u nekakvim kartonima vruća leba i jagnjetine gotovo vruće... 


Tu i onaj što je Drugi a u stvari Prvi ''čovek'' Srbistana sve sa Prstospajalicama i Napućenousnicama (moj drugar Bapsi ga krstio – Picousti ... hahahaa... alaj ga potrevio, k'o da je mene pitao) ... tu i onaj Velja Selja i on opet nešto (K)radi ili (K)raducka, jebemli ga... Veselo veče a i po vas ceo dan, ima Užice sa okolinom da pije vodu iz česme, česmovaču, i to bez algi, pesticida, teških metala, organskih i neorganskih onečistača... sve sa gorkim ukusom politike i političara. XXI vek a mi ni vode čiste i pitke za piće nemamo u 3LPM i mi i naše liderstvo i strategije i ...Пола попиј, пола баци

Владимир Вукасовић | објављено: 12.01.2014.

Од стандарда одступа 42 одсто водовода и 45 процената појединачних узорака вода пре него што се пречисте у фабрикама за прераду, које одавно чекају модернизацију. – Од 31 басена из којих се централна Србија снабдева водом неисправно је, према неким од последњих истраживања, чак 27.


На било ком од вештачких језера направљених ради испумпавања воде за пиће већ сутра би се, зато што их лоше одржавају, могло десити исто што и у Ужицу – прекомерно загађење које ће их избацити из употребе, каже незванично директор једне од установа задужених за бригу о водама. Не мора контаминација ни бити толико висока да се с њом не може изборити савремена технологија, али наше фабрике за прераду воде су деценијама старе и питање је како би се носиле с првом озбиљнијом претњом, напомиње ''Политикин'' саговорник.
Претњи нам свакако не мањка. О стању војвођанских токова више не вреди ни трошити речи. У централној Србији, од 31 захвата из ког се вода прерађује за пиће, 2012. године исправне су биле свега четири, указују подаци Института за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут''. Већина тих вода, чак двадесет, било је неисправно и физичко-хемијски и микробиолошки. Ни један ни други критеријум није испунило око 45 одсто појединачних узорака. Можемо, налик Краљевићу Марку, само пола да пијемо, али друга половина можда није ни за ата Шарца, него пре за краву Шаруљу. Срећом, објашњавају стручњаци, није свака бактерија у води шкодљива. Али, у Колубарском округу су на оба теста, микробиолошком и физичко-хемијском, пали апсолутно сви узорци. Наш понос, Златибор, једва је нешто бољи. Његове воде по та два стандарда нису ваљале у 90 процената узорака.
За први ниво подземних вода одавно се прича, иако поузданих података још нема, да смо га на многим местима упропастили. Сад се захвата из дубљег слоја, па – док не стигнемо до Кине. Због свега тога, ваљда би грађани Србије требало и да буду задовољни тиме што се, према статистици ''Батута'' из 2012. године, неисправности бележе у течности којом грађане снабдева 42 одсто водовода. Могло је бити и горе, утолико пре што већина загађујућих материја нађених у тим случајевима није опасна по здравље. Али, у преосталим примерима где је утврђено одступање од стандарда било је и токсина и канцерогена.
 
Напослетку, тешко је имати претераног поверења у водоводе кад из године у годину све мање јавних предузећа која њима управљају достављају сопственом газди – држави – податке о томе какве су отпадне воде које враћају у реке и језера. Од 178 тих предузећа, 2011. године су такав извештај сачинила свега 42 а 2012. не више од 23, па чак ни они нису проследили, како је оценила Агенција за заштиту животне средине, релевантне приказе. Кад не може да притегне сопствену кућу, држава се бољем не може надати ни од фабрика које баратају најтежим загађујућим материјама, па су такође дужне да извештавају надлежне о својим отпадним водама. Пре три године, од њих 110 податке је послало 70. Тек 67 таквих компанија је годину дана касније испунило обавезу. Ту негде би се могао тражити барем део разлога из којих се већ хронично тешки метали региструју на четрдесетак локација, што је више од трећине мерних места на водама. Дужност да мотре на загађење вода имају инспектори министарстава животне средине и пољопривреде. Локалне самоуправе би морале одржавати акумулације и не дозволити дивљу градњу око басена из којих се снабдевају водом, нити да се ту изливају септичке јаме. Негде кроз мрежу свих тих чворишта надзора систем контроле очито пада – у воду. Али, домаћа индустрија, како саркастично примећују упућени, срећом по животну средину, слабо шта производи, па нема ни много отпадака да их баца у реке. Добрим делом захваљујући томе, већина српских водотокова квалитетом досежу ранг добрих и врло добрих. Тај резултат, међутим, приписује им се кад се посматрају у целини. Од места до места, индикатори умеју драстично да варирају. Просек можда не би био толико солидан да се узорци захватају на двоструко више локација, као што би по стандардима требало да се ради. За просек је спасоносна и величина. Србијом доминирају три велика слива – Дунав, Сава и Морава. У Београду, на пример, квалитет Саве и Дунава ни на једном мерном месту не пада испод доброг. Али, у тим границама је само 13 одсто притока те две реке и Мораве на територији престонице. Отрове који мање токове загушују највеће реке засад успевају да апсорбују и растворе. Питање је, ипак, колико још тога ће чак и Дунав моћи да прогута пре него што се загрцне.


''U našem javnom preduzeću vlada gvozdena disciplina. Moramo svakog radnog dana da dolazimo na posao.'' – aforizam, autor Slobodan Simić

Objavljeno u Apatinskim hronikama u četvrtak, 22. marta 2012. godine:

SVETSKI DAN VODA ...

        U svetu ali i u Srbiji danas se obeležava Svetski dan voda. Tema ovogodišnjeg obeležavanja je "Voda i hrana - dostupnost i bezbednost".

        Zvaničnici u Srbiji kažu da je stanje naših voda zadovoljavajuće, da su rečni i ostali vodotokovi neuporedivo čistiji nego ranije zahvaljujući tome što industrija ne radi i zato što poljoprivrednici nemaju para za veštačka đubriva, dođe mu da smo mi ekološka zemlja zahvaljujući siromaštvu i neradu industrijskih pogona …

        Sasvim bi bilo normalno i OK da svi rade i da se otpadne vode prerađuju na zakonom predviđeni kvalitet i da poljoprivrednici koriste manje štetna đubriva, ali tu treba biti puno odgovorniji i pre svega puno bogatiji.

        Sad u prošlu nedelju 18. marta Blic u svom vikend prilogu objavi tekst posvećen kvalitetu voda iz vodovoda u nas u Srbiji, evo pročitajte i sami:


VODA ZA PIĆE …

        Podrazumeva se da najkvalitetnija voda treba da bude ona koja ističe kroz česme iz vodovoda ali nije baš uvek tako, kažu da je voda najzdravije piće i da je to piće bez boje, bez mirisa i bez ukusa … Tolike godine slušamo priče o investicijama u fabriku vode u Apatinu, niko ne zna koliko je novca do sada potrošeno i kredita uzeto, a iz naših česmi ni dan danas ne teče voda koja ima bar jedno od tri nabrojana svojstva, naša voda ima i boju i ukus i miris … Znam da bi stvar bila neuporedivo bolja da se lokalni sveznajući političari batale priče i uplitanja u rešavanje, posebno finansijsko, kvaliteta vode za piće da se ta stvar prepusti struci i ljudima koji su odgovorni za vodovod, ovako godinama već svako sem struke i ljudi koji vode naš vodovod odlučuje kakvu ćemo vodu piti i ista ta pitka je već više od 50 godina tema za politička podkusurivanja, predizborna obećanja, finansijske manipulacije i …

        Kako se na adresi Branka Ćopića 20 u Apatinu, adresa kuće u kojoj živi vaš bloger sa porodicom, godinama ne pije voda iz vodovoda osim one u crnoj kafi - čaju i pripremljenim obrocima napravim malo istraživanje ko sve pije vodu iz vodovoda i ko kupuje flaširanu vodu i kakva je prodaja ovih flaširanih, neretko i neispravnih, voda i šta je sa onim silnim filterima sa osmozama i ostalim nebulozama što vodu iz vodovoda svode na vodu za piće. Kao prvo ovi što ugradiše filtere za filtraciju i pripremu vode iz vodovoda za piće se hvale kako je tako tretirana voda OK, samo što spominju nekakve cene tih prečistača i filtera koji su baš onako papreni. U razgovoru sa poznanicima, u Apatinu svi se mi poznajemo mala je ovo sredina, dođoh do informacije da preko 80% populacije pije flaširanu ili dodatno filtriranu vodu iz vodovoda. Obiđem i prodavnice – lokalne distributere flaširanih voda i evo egzaktan podatak za februar, gde je potrošnja vode neuporedivo manja nego u letnjim mesecima, kada je i na onih  minus 25 stepeni po Celzijusu ukupno prodato preko 180.000 litara flaširanih voda, gde ispadne da svaki Apatinac mesečno kupi 11 litara vode po onoj ciči, znam da puno više od 20% populacije pije vodu iz vodovoda i da je cena flaširanih voda nedostupna za dobar deo našeg stanovništva … Svojevremeno su ljudi iz Apatinskog vodovoda predlagali da na izvorištu u fabrici vode naprave punionicu vode u boce i balone, i na taj način reše problem pitke vode, zagađenog cevovoda i neracionalne potrošnje vode za piće u tehničke i tehnološke svrhe, bio je predlagan i modalitet dostave vode na kućnu adresu u ograničenim i potrebnim količinama za piće sa cenom koja pokriva nabavku ambalaže … trebalo bi o ovome razmisliti i pustiti ljude da rade svoj posao bez uplitanja sveznajućih i nezamenljivih. 


''Ne samo da se odlivaju mozgovi, nego odavde beže i glupaci.''aforizam, autor Aleksandar Čotrić


                                                            Mirko S. Vraneš