недеља, 08. јун 2014.

3. deo - GORNJE PODUNAVLJE – VODE... POPLAVE...

SLIV DUNAVA,
 DUNAVOM OD CRNOG DO SEVERNOG MORA


''Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas razdvaja.''  - Dušan Radović

VODE DUNAVA I RAZVOJ VODOPRIVREDE U APATINSKOM I SOMBORSKOM PODUNAVLJU  - Nikita Andrejev, Apatin oktobar 2004. godine...
Svakako je dobro znati odakle dolaze vode Dunavom i prođu pored Apatina i šta znači kada negde gore na severu udari kiša ili napada nekakva snežina, sve te vode prođu pored nas i završe u Crnom moru. A nešto bi trebalo i znati kako je Dunav prevodnicama spojen sa Majnom a dalje i sa Rajnom, i kako se iz Apatina vodenim putem može doći i do Atlanskog okeana... uzvodno je interesantnije ploviti jer se tu primeti uspeh čoveka u savladavanju rečne matice, nizvodno može i fekalno-industrijski izliv (i dalje u neprečišćenom stanju) iz Apatina...  Mirko S. Vraneš

Нема коментара:

Постави коментар