четвртак, 24. март 2011.

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АПАТИН ''МАЦА'' ПОЈЕЛА  СТОПЕДЕСЕТ МИЛИОНА  ДИНАРА У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА...

НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА ... НЕСАВЕСНО ПОСЛОВАЊЕ ... ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА !

ТО ЈЕ ТО ! 

ПАТРИЈОТСКИ, ПРАВЕДНО И ОДГОВОРНО ? 

НЕ ТО СЕ ЗОВЕ ''ГАЗДОВАЊЕ''
ИЛИ ТИ СВИЊАРИЈА !

''Бранићу се ћутањем, ја признајем суд само своје СПС партије ... '' - Газда даје интервју локалним ''слободним'' медијумима.
       
         ''Vis legis.'' – Сила закона.

        Пишући Апатинске хронике и ''качећи'' их на блог покушао сам информисати читаоце и јавност о разним аспектима живота у Апатину, понекада и шире ... намерно сам у овој години крајем фебруара и почетком марта фокусирао текстове на  примедбе и примећене пропусте у ''газдовању'' боље рећи свињаријама са новцем (финансијским средствима) како општинског Буџета тако и средствима Месне заједнице Апатин (немојте се заносити или заваравати  да су остале МЗ на територији општине Апатин нешто боље од ове наше на Тргу ослобођења, све је то исти ''штоф'' ... остављам за право мештанима ових насеља - села да пишу о себи и својим импресијама мени је и апатина пуна капа, да некажем чега ми је пун ...).  
    Моје писаније имало ефекта, уродило плодом, и сада смо код чекања одговора на одборничко питање које упути ДС одборник у локалном парламенту господин Жељко Рајчевић, везано за трошење средстава самодоприноса по стопи од 3% и 1% и ''мистериозним'' токовима новца на релацији: ЏЕП ГРАЂАНИНА АПАТИНА – ОПШТИНСКИ БУЏЕТ – МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН – КРАЈЊИ КОРИСНИК, исто смо тако код чекања и добијања одговора и матријала по захтеву ОО Покрет социјалиста Апатин о трошењу средстава самодоприноса по свим стопама у свим Месним заједницама ...

        Да искористимо време чекања, пре него што потпишем и пошаљем већ најављене КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ за НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА,  НЕСАВЕСНО ПОСЛОВАЊЕ, ЗЛОУПОТРЕБУ ПОЛОЖАЈА ... накитићемо то већ онако како ваља и ТО ЋЕ БИТИ ТО ! ... сада је мртва трка ко ће први поднети кривичне пријаве, ја као слободни стрелац, или ОО ДС као политичка опција и њени чланови као слободни грађани, или ОО ПС и њени чланови као најслободнији и храбри млади људи ... мислим да смо се прећутно договорили да то урадимо заједно и да се сви потпишемо па папире доставимо и Полицији, и Тужилаштву, и Окружном тужиоцу, и министарствима, и медијима, и политичким странкама, и ЕУ ... па чик нека неко тури у фијоку и буде оно ''ПОЈЕЛА МАЦА !'' ...  Она Маца више не станује у нашем комшилуку, научили смо знање и ТО ЈЕ ТО ! Елем, како почех ... Да искористимо време чекања ево нешто мало занимације и података па размишљајте: ко је колико, и где, и зашто, и кад ненаменски трошуцкао, несавесно радуцкао, злоупотребљавао положајчић ... а можда и крадуцкао ко зна може бити свашта ... у сваком случају сви су лагали, и кроз папире, и кроз дискусије, и преко обећања и ...

        Пред вама је табела о токовима финансијских средстава на релацији: ГРАЂАНИН - БУЏЕТ СО АПАТИН  – МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН, знам да нисте вични праћењу трагова новца и заврзламама локалних моћника али нема журбе све ћу вам појаснити, ја сам нешто мало научио како систем фецера ипак сам био неки општински функционер, и одборник, а и нешто сабрати  и одузети знам.

СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА У АПАТИНУ ПО СТОПИ ОД 3% И 1% (2008. – 2010.)

Апатин самодопринос 3%
2008.
2009.
2010.
Одлука о Буџету СО Апатин –
планирана средства самодоп. 3%
60.000.000,00
9/2007 - 228
72.000.000,00
15/2008 - 290
72.000.000,00
10/2009 - 186
Индекс реализације самодоприноса
1,067 (7/2009)
1.0631 (3/2010)
0,992 (3.)
Завршни рачун Буџета СО Апатин –
остварена средства самодоп. 3%
65.640.000,00
7/2009 - 94
72.000.000,00
3/2010 - 66
72.000.000,00
(3.)
Прикупљена средства
???
???
???
Средства пребачена на рачун МЗ Апатин
51.674.070,83
7/2009 - 94
30.647.718,09
3/2010 - 66
42.391.186,85
(3.)
Стварно пребачено на МЗ
51.303.150,53
30.647.718,09
42.733.982,55
Ускраћена средства МЗ
???
???
???
Апатин самодопринос 1%
2008.
2009.
2010.
Одлука о Буџету СО Апатин –
планирана средства самодоп. 1%
20.000.000,00
9/2007 – 228
24.000.000,00
15/2008 - 290
24.000.000,00
10/2009 - 186
Индекс реализације самодоприноса
1,067 (7/2009)
1.0631 (3/2010)
0,992 (3.)
Завршни рачун Буџета СО Апатин –
остварена средства самодоп. 1%
21.880.000,00
7/2009 – 94
24.000.000,00
3/2010 - 66
24.000.000,00
(3.)
Прикупљена средства
???
???
???
Средства пребачена  на рачун МЗ Апатин
18.739.072,17
7/2009 - 94
8.825.860,15
3/2010 - 66
13.932.960,29
(3.)
Стварно пребачено на МЗ
19.109.992,47
8.825.860,15
14.360.400,40
Ускраћена средства МЗ
???
???
???

Примедба:

  1. Средства прикупљена за самодопринос по стопи од 3% у 2006. години у износу од  54.487.910,84 динара и у 2007. години у износу од 59.116.664,80 динара, ово је период када су средства ишла директно из Џепова грађана на рачун МЗ Апатин без ''царињења'' од стране налогодаваца општинског Буџета.
  2. Средства прикупљена за самодопринос по стопи од 1% у 2006. години у износу од  18.945.305,25 динара и у 2007. години у износу од 20.315.915,23 динара, ово је период када су средства ишла директно из Џепова грађана на рачун МЗ Апатин без ''царињења'' од стране налогодаваца општинског Буџета.
  3. Сви подаци су узети из релевантних докумената и извора као што су ''Службени лист општине Апатин'', финансијски извештаји МЗ Апатин и Материјали усвојени на седницама СО Апатин.
Напомена:

  1. Изменом закона о финансирању локалне самоуправе и закона о  трезорском депозиту буџета од 01.01.2008. године сва средства прикупљена самодоприносом по основи 3% и 1% депонују се  на буџетски рачун СО Апатин 840-711181843-57 са позивом на број 3120330103 за самодопринос од 3% и са позивом на број 3120330101 за самодопринос од 1% (изузетак је 2010. година када су позиви на број били : 10355703702506 за самодопринос од 3% и 10355703704298 за самодопринос од 1%).
  2. Рачуни МЗ Апатин за прилив средстава из самодоприноса су: 840-26699745-05 за самодопринос од 3% и 840-2704745-40 за самодопринос од 1%.
  3. Подаци из информације о извршењу Буџета општине Апатин у периоду јануар – децембар 2010. године, 17. седница СО Апатин 3. тачка дневног реда.
  4. Недоступни подаци ... ???

        Како за себе мислим, и други кажу, да сам од речи и обећања ево да вам појасним ''мистерије'' нестанка нашег новца на релацији рецимо ПОЦЕПАНИ ПОЛУПРАЗАН ЏЕП – МЗ Апатин ... биће прилике да се чује и прича о новцу на релацији МЗ Апатин – ИЗВОЂАЧИ РАДОВА или ЧИТАВИ ПУНИ ЏЕПОВИ ! неком другом приликом.

        Узећемо за пример, самодопринос од 3% на територији насељеног места Апатин за претходну годину, 'оће рећи 2010. годину ... Одлуком о Буџету  СО Апатин за 2010. годину објављеној у ''Службеном листу општине Апатин'', број 10/2009. планирано је прикупљане по основи самодоприноса од 3% износ од 72.000.000 динара. (Тада настаје ''заврзлама'', од 2008. године до данас нигде није објављен реалан износ прикупљених – реализованих средстава по годинама прикупљања, већ се у Завршним рачунима Буџета општине Апатин увек приказују планирана средства из Одлуке о Буџету или изменама Одлуке о Буџету и то је цифра ''округла'', на нивоу милиона или стотина хиљада динара, тешко је замислити да се целу годину износи прикупљени од грађана могу поклопити и дати ''округлу'' цифру, најчешће су то износи са прецизношћу на другу децималу, па проценти су у питању а и основица није ''округла'' сами знате колика је пензија, плата или већ неко друго примање. Дакле тајна је колико се тачно средстава прикупи иако све уплате од грађана иду на јединствени буџетски подрачун и веома их је једноставно очитати на дневном, на месечном или на годишњем нивоу.) Ајдемо даље, узећемо да је ове године прикупљено баш толико колико је планирано средстава односно 72.000.000 динара, како то стоји у Информацији о извршењу Буџета општине Апатин у периоду јануар – децембар 2010. године усвојеној на 17. седници СО Апатин, сад у прошли петак под тачком 3. дневног реда ... исто тако, тамо стоји да је МЗ Апатин пребачено 42.391.186,85 динара (додуше у Финансијском извештају МЗ Апатин стоји да је пребачено 42.733.982,55 динара ?) ... узимајући као тачан податак у извештају о Буџету настаје један ''мали'' проблем, где се деде 72.000.000 - 42.733.982,55 = 29.608.813,15 динара, ако знамо да су Одлуком о увођењу самодоприноса средства прикупљена самодоприносом наменска (СТРОГО НАМЕНСКА) и зна се да за нешто друго не могу и не смеју бити утрошена ... Сада овом аналогијом додајмо и средства из 2009. године у износу од 72.000.000 – 30.647.718,09 = 41.352.281,91 динара, и додајмо средства из 2008. године 65.640.000 – 51.674.070,83 = 13.965.929,17 динара ... Све у свему мистериозно нестало из касе МЗ Апатин 85.227.023,23 динара, па кад томе додамо и средства из самодоприноса по стопи од 1%: 2008. – 3.140.927,83 динара; 2009. – 15.174.139,85 динара и 2010. – 10.067.039,71 динара  ... мастиљаву оловку у шаке па пљуни и сабери и одузмеш се од муке, 113.309.131,60 динара налогодавац и овлашћени за трансфер средстава, исплате и плаћања прдседник општине Апатин и заменик председника општине ... усмерили негде другде ???  Е, зато су ''господа и госпођа'' из власти на последњој одржаној седници СО Апатин мењали боје к'о семафор, јеботеее ухваћени на делу за које законодовац кроз закон прописује казне по члану ...Закона ... од  ... година ... до година затвора. Прдекана баћо па у возић.

СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА У ОПШТИНИ АПАТИН (2008. – 2010.)

АПАТИН

2008.
''Сл. лист'' 7/2009
2009.
''Сл. лист'' 3/2010
2010.
Седница СО 17/3
Завршни рачун буџета СО Апатин самодопринос 3%
65.640.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

Средства пребачена на рачун МЗ
51.674.070,83
30.647.718,09
42.391.186,85
Ускраћена средства МЗ 3%
13.965.929,17
41.352.281,91
29.608.813,15
Завршни рачун буџета СО Апатин  самодопринос 1%
21.880.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

Средства пребачена  на рачун МЗ
18.739.072,17
8.825.860,15
13.932.960,29
Ускраћена средства МЗ 1%
3.140.927,83
15.174.139,85
10.067.039,71
Укупно ускраћено МЗ
17.106.857,00
56.526.421,76
39.675.852,86
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
113.309.131,60
ПРИГРЕВИЦА
Завршни рачун буџета СО Апатин  самодопринос 3%
12.580.000
12.500.000
16.500.000
Средства пребачена на рачун МЗ 
11.264.114,22
6.762.060,08
14.671.190,66
Ускраћена средства МЗ 3%
1.315.885,78
5.737.939,92
1.828.809,34
Завршни рачун буџета СО Апатин  самодопринос 1%
3.280.000
3.500.000
5.500.000
Средства пребачена  на рачун МЗ
3.280,000
2.507.241,54
4.164.641,62
Ускраћена средства МЗ 1%
0
992.758,46
1.335.358,38
Укупно ускраћено МЗ
1.315.885,78
6.730.698,38
3.164.167,72
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
11.210.075,88
СОНТА
Завршни рачун буџета СО Апатин  самодопринос 3%
7.220.000
7.500.000
10.500.000
Средства пребачена на рачун МЗ
6.737.856,48
3.783,312,90
9.052.657,31
Ускраћена средства МЗ 3%
482.143,52
3.716.687,10
1.447.342,69
Завршни рачун буџета СО Апатин самодопринос 1%
2.410.000
2.500.000
3.500.000
Средства пребачена  на рачун МЗ
2.073.313,43
1.448.717,52
2.910.292,63
Ускраћена средства МЗ 1%
336.686,57
1.051.282,48
589.707,37
Укупно ускраћено МЗ
818.830,09
4.767.969,58
2.037.050.06
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
7.623.849,73
КУПУСИНА

2008.
2009.
2010.
Завршни рачун буџета СО Апатин
самодопринос 3%
1.640,000
1.700.000,00
2.000.000
Средства пребачена на рачун МЗ
1.336.126,71
1.305.598,39
1.377.331,04
Ускраћена средства МЗ
303.873,29
394.401,61
622.668,96
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
1.320.943,86
СВИЛОЈЕВО

2008.
2009.
2010.
Завршни рачун буџета СО Апатин   самодопринос 3%
1.750,000
1.660.000
1.960.000
Средства пребачена на рачун МЗ
1.506,886,92
1.642.801,49
1.868.246,35
Ускраћена средства МЗ
243.113,08
17.198,51
91.753,65
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
352.065,24

СВЕ УКУПНО
19.788.559,24
68.436.689,84
45.591.493,25
СВЕ УКУПНО ОПШТИНА
 АПАТИН 2008. – 2010.
133.816.742,20
       
        Кад се овоме свему из Апатина додају самодоприноси из Пригревице и Сонте по стопама од 3% и 1%, па самодоприноси по стопи од 3% из Свилојева и Купусине ... ево нама округле цифрице од  133.816.742,20 динара, рачунајући да је више средстава прикупљено него што је планирано на шта указују индекси реализације прикупљања самодоприносима по годинама у завршним рачунима Буџета Со Апатин дакле штовани моји драги блогери, ПОЈЕЛА МАЦА ПРЕКО СТОПЕДЕСЕТ МИЛИОНА ДИНАРА само из самодоприноса у општини Апатин за три године, сада су јасне ствари зашто су се локални моћници толико упирали да самодопринос ''прође'', и да убудуће буде намењен за шта ти ја знам шта не, у оних десетине тачака у 3ЛПМ, то су ''наше'' ПАТРИЈОТЕ И БОРЦИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПРАВДУ.

       Надам се да вам је сада свима јасно што сам био против самодоприноса, управо због тога што знам као раде ови ''незаменљиви'' ... Приупитајте се сад да ки сте наслућивали или знали кави су или вас баш боли брига па ипак је то само ваш новац ... Што би рекли неки моји пајташи: ''Јебеш новац, чувај здравље !'', па поштовани моји блогери НА ЗДРАВЉЕ.

        ''Поштована'' и много ''уважавани'' ДРУГОВИ са ДРУГАРИЦАМА и БРАЋО са СЕСТРАМА ... чик закажите округли сто на ТВ Апатину или неком од радијских станица ... или у згради Скупштине општине разговор пред грађанима на ову тему ... позовите само ''ваше грађане'' доћи ћу  сам да вам свима објасним ко сте и шта сте. Обећавам донећу вам још нешто докумената и материјала као изненађење није о самодоприносу већ о ... Хе, хе долијали сте МАЦАНИ, посебно они што имају овлашћење за потписивање налога за трансфере и плаћања, да, да вас двојица Газда и Газменик ... који сте ви крмци.

        Секретару МЗ Апатин сам раније све појаснио и обећ'о тако да нема потребе понављати се ... прелистајте мало оно ...  ТРИ У ЈЕДАН, ЂОЛЕ МУЋКО СИ !, МЛОГО СИ МУЋКО ЂОЛЕ (МИЛЕ) !,  БАШ СИ МЛОГО МУЋКО МИЛЕ ! ...  

       Шта рећи ? Права правцата свињарија!


ТО ЈЕ ТО !

        ПС  Свим заинтересованим дајем на увид документацију којом располажем, могу вам документе послати и мејлом све је скенирано и у ЈПГ формату.

                                                     Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар