уторак, 01. март 2011.

2. ДЕО: ''НАЗИРУ СЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ?'' …

МЛОГО СИ МУЋКО ЂОЛЕ (МИЛЕ) !
Нисте ваљда и од беба крали ?
        ''Желимо модерну Србију која ће се такмичити са другима и имати главну улогу на Балкану, у којој ће бити мало трутова, а много радилица.'' – Зоран Ђинђић

        Референдум за самодопринос по стопи 1% за насељено место Апатин одржан је 16. новембра 2003. године, средства су предвиђена за покривање дела трошкова за сахрањивање и за покривање дела трошкова опреме за прворођено дете, као и делом за уређење гробља у Апатину и за покривање трошкова увођења и реализације самодоприноса. Референдум прошао и успео, намена била хумана и добро дође осиромашеном становништву Апатина и даје подршку за повећање наталитета.
        Све би то било у реду да је локална  власт одговорна и да троши средства за шта су намењена, овако испаде да се новац прикупљен по овом основу користио за свега и свачега.

        Како би се могло уопште нешто и казати по питању реализације – трошењу средстава из овог самодоприноса. Ево да видимо шта каже Одлука о увођењу самодоприноса за насељено место Апатин, ''Службени лист општине Апатин'' број 7/2003. страна 132 и 133 и број 9/2003. страна 216, скенирано и ево га на блогу у ориђиналу 100%:

Члан 2. ... покриће дела трошкова сахране 60% прикупљених средстава ... опрема за прворођено дете 30% прикупљених средстава ... трошкови увођења и реализације самодоприноса 4% ...

Члан 13. За реализацију ... одговоран је Савет МЗ Апатин.

Члан 2. Одлука о увођењу самодоприноса за ... ступа на снагу даном проглашења (26.12.2003. године)
       
       Ових дана на савету МЗ Апатин усвојен је финансијски извештај о реализацији - расходу средстава из самодоприноса по стопи од 1%, извештај ''окачен'' на блог у суботу, 26. фебруара'' ... ''ТРИ У ЈЕДАН?'' ... File number two: ... види на: 
http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false_26.html
        
       Да вам скратим муке ево га препис истог:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 1% ЗА 2010. ГОДИНУ

Р.Б.
ОПИС
ИЗНОС

Почетно стање 01.01.2010.
59.331,61
I.
ПРИХОДИ:

1.
Самодопринос 1%
14.360.400,40


14.419.732,01
II.
РАСХОДИ:

1.
Допринос ПИО – уговор прив. и повр. пословима – на терет послодавца
132.763,00
2.
Допр. за здрав. осиг.
74.225,00
3.
Допр. за незапосл.
9.059,00
4.
Трошкови платног промета
81.234,38
5.
Одвоз смећа са гробља
428.283,50
6.
Услуге по уговору о прив. посл.
1.206.866,00
7.
Одржавање јавне чесме Рибарево
235.172,64
8.
Бензин
87.000,00
9.
Потрошни матер. за одржавање
60.031,96
10.
Родитељ. додат. – првор. дете (102 бабе)
5.271.690,00
11.
Сахрањивање (277 сахрана)
4.988.894,10
12.
Једнократне помоћи
300.000,00
13.
Одржавање расвете на гробљу
100.919,00
14.
Снација и рек. стаза на гробљу
381.171,27
15.
Финансирање РЗ
1.060.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ:
14.417.309,85

Стање т.р. 31.12.2010.
2.422,16

Апатин, 11.02.2011.                                     СЕКРЕТАР МЗ АПАТИН


       Ајде да видимо шта се овде дешавало, ''Мућко си Миле!'' ... Дакле одлуком су дефинисане намене за које ће прикупљена средства бити трошена ... лепо пише и обавезује Чланом 2. ставом 2.:

     Прикупљена средства самодоприноса ... у следећим односима:

1. за покриће дела трошкова сахране 60%,
2. за покриће дела трошкова опреме за прворођено дете 30%,
3. за уређење гробља у Апатину 6% и
4. за трошкове увођења и реализације самодоприноса 4%.

Јеботеее, па ови и од мртвих дрпишу ... Ископаће вас Били, ја вам кажем !
          Немам ја ту шта више рећи погледајте и сами за шта је све коришћен новац прикупљен самодоприносом у 2010. години, има ту: и бензина, и једнократне помоћи, и чесма у Рибареву, и услуге по уговору и доприноси за ПИО и пензионо и за незапослене, и расвета гробља ... и 7,4% за Радну заједницу (МЗ) ... Ало браћо претерасте што је много много је, јели мајке вам 'оћете ли ви икада и једну одлуку и закон испоштовати, или вам се може па може ?
        Јуче сам довољно анализирао и показивао и ненаменско трошење и рачун'о проценте, нема се ту шта ново рећи, ови ЦРВЕНО - ЦРНИ, ''ДРУГОВИ - ПАТРИЈОТЕ'' чега год се ухвате то ти је го лоповлук, петљање, мување, злоупотребе, ненаменско трошење и ... еј кад је мени понестало речиии, стварно су више прекардашили.

И светло у гробљу ???

И чесма ... није на гробљу али скоро ...
И бензин ...
Још печено прасе па сви скупа у 3ЛПМ !

        Што се тиче самодоприноса у Апатину и овога од 1% и онога од 3% рокнућу вам ја кривичну пријаву за злоупотребу положаја и нанаменско тошење средстава мимо одлуке, а све на ''адресу'' одговорног лица , па се сликајте и идите у 3ЛПМ. 

         Што се тиче политичких опција које су као опозиција у Апатину они и даље лалају (нанају и пајке) у зимском сну лети и зими,  траже неке опипљиве доказе, опипавају већ од локалних избора 2004. године,  кад већ опипавају  под број један нека опипају властита муда ако их имају. Спавају  и сањају да ће једног дана бити власт и можда им је жеља да се понашају као и ови сад.

        Путуј Европооо!

                                                           
                                                         Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар