недеља, 26. фебруар 2012.

ГДЕ НАМ ЈЕ САД НУШИЋ

СУМЊИВA ЛИЦA
 И ЈОШ СУМЊИВИЈИ ИЗВЕШТАЈИ !

Како ''заврнути славину'' ненаменском и нерационалном трошењу пара из самодоприноса ... па да и из наших славина потече вода за пиће ???

        ''Има шансе да Рокфелер остане гологуз – само треба да почне да се дружи са нашим вођама.'' – афоризам из књиге ''Говњива мотка'', аутор Бобан Милетић Бапси

        Ево га опет, опште позната ствар да је нешто сумњиво и да се нешто мућка у МЗ и СО Апатин гледе самодоприноса, неки дан напуштање седнице Савета МЗ Пригревица са стране чланова у Савету из редова ДС-а и СРС-а, сад и ''незгодна'' питања од представника опозиције све у смислу -  Где су потрошене паре и колико је потрошено ... ? Покушавамо већ годинама сви ми скупа који су ''државни непријатељи, страни плаћеници, противници развоја општине Апатин ...'' да скренемо пажњу на злоупотребе са средствима из самодоприноса, да укажемо на пропусте и да власт у Апатину почне радити ако баш никако оно бар по закону и важећим прописима, али нема ту вајде навикли Главоња и главоњини да су им прсти у меду па лижу ли га лижу (свакако овде мислим на ''мед'' са прстију) и шта сад бива, у озрачју предизборне кампање чућемо шта је све ненаменски потрошено и где су без икакве потребе и везе ''скркане'' строго наменске паре ''отете'' од осиромашених мештана/ки Апатина и насеља у општини Апатин.
        Да су нам сад савременици Нушић, Домановић, Стерија ... алај би им наша мала средина дала материјала за нове комендије и сатиру, ко зна како би ова наша позната пера назвала ''нашега'' EL COJOTE-a ???

        На седници савета била присутна новинарка и дописник Дневник-а Јелисавета Прелчец а ми остали пренесошмо њену вест ...


Сумња у извештаје о потрошњи новца


Дневник|25.02.2012. Јелисавета Прелчец

АПАТИН: Чланови МЗ Апатин прихватили су Уговор о заједничком финансирању реконструкције постојећег постројења, испоруке, уградње опреме и пуштања у рад постројења за прераду пијаће воде за потребе производног погона ЈКП „Наш дом” према којем би извођачима требало уплатити укупно 231 милион динара, од чега су обавезе ЈКП „Наш дом” око 180, а Месне заједнице 50 милиона динара. Од својих обавеза Месна заједница је лане платила 20 милиона, а како је објашењено ове године та сума ће бити знатно мања, јер се очекује да ће у финансирању учествовати и Фонд за капитална улагања Војводине.
        - Прва фаза реконстракције Фабрике воде почела је 1997. године, а данас је Фабрика воде готова и изузетно добро ради и пијемо најквалитетнију воду. Чињеница је да треба заменити још око 14 километара азбестних цеви да би цело подручје имало воду истог квалитета. Радови по поменутом Уговору су већ урађени па остаје само обавеза да се они и плате извођачу радова - истакао је директор ЈКП „Наш дом” Мирко Павловић.
        - У Фабрику воде годинама се улаже и желимо да знамо колико је укупно утрошено у њену реконструкцију и изградњу друге фазе, поготово што је речено да је сада све довршено – рекао је у име три члана Савета опозиционе Демократске странке Драган Хрњак.

        Финансијски извештај самодоприноса од три и један одсто за прошлу и финансијски план ових самодоприноса за ову годину прихваћени су већином гласова,  уз три гласа против (ДС) и једним суздржаним гласом  члана из СНС. Основна примедба чланова ДС била је да не прихватају извештаје и планове јер се у њима поново појављује уређење Трга Никола Тесла, а то по њима нису приоритетни радови у интересу грађана. Примедбе су ставили и на пребацивање средстава самодоприноса из општинског буџета на рачун Месне заједнице Апатин и осталим месним заједницама у селима, али на нерационално трошење новца.
        - Уместо да се средства одмах дозначе месним заједницама она остају у општинском буџету, а према нашој провери апатинска месна заједница остала је протеклих година без сто милиона динара - рекао је Хрњак.
Секретар МЗ Милан Лаврнић и заменик председника општине Миодраг Бакић су истакли да општински буџет не дугује тај новац него да је тај новац отишао на отплату кредита који је узет за изградњу Фабрике воде у висини од око 2,5 милиона евра, а месна заједница није могла да дигне кредит јер стране банке као кориснике кедита прихватају само општине. Образложење чланови опозиционог ДС нису прихватили и због тога нису подржали ни поменуте документе.

Једнократне помоћи
        Савет Месне заједнице Апатин једногласно је прихватио предлог да се породици Каурин, чија кућа је недавно страдала од пожара, додели 50.000 динара као и да се породици Радовановић, којој је изгорела штала и сва храна за стоку, додели 100.000 динара. Предлоге за помоћ упутио је Центар за социјални рад. Прихваћен је и предлог ОО ДС да  се за адаптацију породичне гробнице Веиндл  са које је непознати лопов однео бакарни кров, издвоји 400.000 динара.MZ APATIN – USVOJEN FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Radio Dunav |24.02.2012.

        Članovi MZ Apatin prihvatili su Ugovor o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije postojećeg postrojenja, isporuke, ugradnje opreme i puštanja u rad postrojenja za preradu pijaće vode za potrebe proizvodnog pogona JKP
''Naš dom'' prema kome izvodjačima treba uplatiti ukupno 231 milion dinara od čega su obaveze JKP ''Naš dom'' oko 180 a Mesne zajednice 50 miliona dinara. Od svojih obaveza Mesna zajednica je lane platila 20 miliona a kako je objašenjeno ove godine ta suma će biti znatno smanja jer se očekuje da će u finansiranju učestvovati i Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine.
        -Prva faza rekonstrakcije Fabrike vode počela je 1997. godine a danas je Fabrika vode gotova i izuzetno dobro radi i pijemo najkvalitetniju vodu. Činjenica je da treba zameniti još oko 14 kilometara azbestnih cevi da bi celo područje imalo vodu istog kvaliteta. Radovi po pomenutom Ugovoru su već uradjeni a ostaje samo obaveza da se oni i plate izvodjaču radova- istakao je direktor JKP ''Naš dom'' Mirko Pavlović.
        -U Fabriku vode godinama se ulaže  i želimo da znamo koliko je ukupno utrošeno u njenu rekonstrukc8iju i izgradnju druge faze, pogotovo što je rečeno da je sada sve dovršeno – rekao je u ime tri člana Saveta  opozicionog DS Dragan Hrnjak.

        Finansijski izveštaj samodoprinosa od tri  i jedan odsto za prošlu i finansijski plan ovih samodoprinosa za ovu godinu prihvaćeni su uz tri glasa opozicionog DS i jednim suzdržanim glasom  člana iz SNS prihvaćeni su većinom glasova. Osnovna primedba članova DS bila je da ne prihvataju izveštaje i planove jer se u njima ponovo pojavljuje uredjenje Trga Nikola Tesla a to po njima nisu priroritetni radovi u interesu gradjana. Primedbe su stavili i na prebacivanje sredstava samodoprinosa iz opštinskog budžeta  na račun Mesne zajednice Apatin ali i ostalim mesnim zajednicama u selima, ali i na neracionalno trošenje novca.
        -Umesto da se sredstva odmah doznače mesnim zajednicama  ona ostaju u opštinskom budžetu  a prema našoj proveri apatinska mesna zajednica ostala je proteklih godina bez sto miliona dinara - rekao je Hrnjak.

        Sekretar MZ Milan Lavrnić i zamenik predsednika opštine Miodrag Bakić su istakli da opštinski budžet ne duguje taj novac nego da je taj novac otišao na otplatu kredita koji je uzet za izgardnju Fabrike vode u visini od oko 2,5 miliona evra, a mesna zajednica nije mogla da digne kredit jer strane banke kao korisnike kedita prihvataju samo opštine.Obrazloženje članovi opozicionog DS nisu prihvatili i zbog toga nisu podržali ni pomenute dokumente.          Portal www.025info.rs preneo u celosti informaciju sa portala www.dnevnik.rs .

Пиво је закон ...

Руководилац машинских радова на реконструкцији фабрике воде 1997. године, посматрач печења бикова и мимоход њима сличних приликом свечаног отварања нових бунара и постројења са стране најлепших бркова Србије чији је власник био онај што ''пец'о'' штуке по околним барама, био председник Југославије а нико га није ј ... за ич, па ни и аутор блога који годинама пије флаширану  воду и пази када ће се окупати у нашој чесмовачи: Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар