недеља, 28. новембар 2010.

''У ЛАЖИ СУ КРАТКЕ НОГЕ''

ИСТИНА УВЕК ИЗАЂЕ НА ВИДЕЛО !

       ''Старац је човек који је довршио свој ручак и гледа друге како једу'' - Оноре Де Балзак

      За све тврдње, изјаве ... постоје докази, аргументи, чињенице, сведоци ... не вреди лагати, народ давно смислио ''У лажи су кратке ноге.'', зато ни једна лаж не може дуго бити прикривана и изношена као истина. У Србији постоји категорија људи који годинама лажу, можда је то болест или насушна потреба појединца - може бити и патолошки проблем, то су ''виђенији'' људи који се најчешће баве политиком. Наш случај у Апатину је ''светао'' пример лагања доведеног до савршенства, нећу да подсећам на предизборна обећања или обећања изнета за скупштинском говорницом и махом сва она испадоше лажна обећања ... ево једног  примера где је ''перјаница'' апатинске политике ухваћен у лажи а докази то и потврђују. 

      Дакле ''Апатинске новине'' су пренеле интервју Живорада Смиљанића објављеног у ''Војвођанском магазину'' где интервјуисани поред осталох изјави и остаде жив ''Владаћу као Буш'' и изнесе неколико ноторних лажи од којих једну коментаришем у писму ''Апатинским новинама''. Елем:

...

U Apatinu:25.10.2009. godine
 

REDAKCIJA
‘’APATINSKE NOVINE’’ – Apatin

      Poštovani,
    
    Čitajući prošli broj vaših  novina ( od 22.10.2009. godine) pažnju mi je privukao tekst na trećoj strani ‘’ VLADAĆU KAO BUŠ’’, koji je prenet iz časopisa ‘’VOJVOĐANSKI MAGAZIN’’ a u pero ga dao, a ko drugi nego Smiljanić dr Živorad. Ne želim komentarisati objavljeni tekst već samo ukazati na neke činjenice vezane za deo koji govori o ugovoru sa Apatinskom pivarom. Kako se navodi u tekstu… 
 
          Kritikovali su vas da ste umesto u velnes centar novac dobijen od Pivare mogli da uložite u nešto svrsishodnije?
         Još tokom 90-ih godina napravio sam ugovor sa Pivarom i njenim direktorom, Radom Svilarem, da u zamenu za gradsko zemljište, Pivara izgradi sportske objekte, bazene i terene. Još tada sam znao da od toga neće biti ništa. Kad sam 2000. izgubio vlast, dođu ovi...ma, nisu ništa znali, nisu imali pojma o ugovoru i on je istekao 2003. godine.
     
       Ugovor sa Apatinskom pivarom je potpisan 18.06.1997. godine gde su definisane prava i obaveze potpisnika Ugovora, činjenica je da je u članu 2. definisana obaveza Apatinske pivare '' da u roku od 3 godine, od dana zaključivanja  ovog Ugovora dodeljeno zemljište privede planiranoj nameni,...''. Znači od dana potpisivanja Ugovora do roka datog ugovorom od 3 godine, trebalo je izvršiti izgradnju objekata na parcelama u bloku 9, odnosno ta obaveza je trebala biti urađena do 18.06.2000. godine. Moram podsetiti vaše čitaoce da su ''...ovi...ma, nisu ništa znali, nisu imali pojma...'' (kako navede intervjuisani) predstavnici koalicije okupljene oko DOS – a stupili na dužnost u skupštini Opštine Apatin nakon Konstitutivne Sednice SO održane 13.10.2000. godine.
     Nekom drugom prilikom ću možda pisati o stanju koje smo zatekli u SO Apatin ali evidentno je da nije izvršena primopredaja dužnosti kako to dolikuje civilizacijskim tekovinama na početku 21 veka. Istina je da nam ništa nije preneto o obavezama, ugovorima i pravima koje je u ime Opštine Apatin uradilo - obavezalo pethodno rukovodstvo.
     Kopiju potpisanog ugovora sam ubrzo dobio od ''dušebrižnika'' pristalica tada palog režima (mnogo je njih htelo da kupi ulaznicu u demokratiju – nažalost neki su i uspeli) ... i tekst Ugovora prilažem mom pismu.JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE
'' A P A T I N ''
Broj:307/97
Dana: 18.06.1997. godine
A P A T I N

UGOVOR

        Zaključen dana 18.06.1997. godine, u prostorijama Javnog stambenog preduzeća ''Apatin'' iz Apatina, Srpskih vladara br. 10, IZMEĐU:

  1. OPŠTINE APATIN, odnosno Javnog stambenog preduzeća ''Apatin'' iz Apatina, koga zastupa direktor Bašić ing. Aljoša, s jedne strane, i
  2. APATINSKE PIVARE APATIN, iz Apatina, koju zastupa direktor Svilar Rade, s druge strane.

Član 1.
        Predmet ovog Ugovora je davanje na korišćenje, bez naknade, PO OSNOVU PRIKUPLJANJA PONUDA, JAVNIM OGLASOM, neuređeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište državne svojine čiji je korisnik Opština Apatin, uz obavezu kompletnog komunalnog opremanja i uređenja celog kompleksa zemljišta, budućeg sportsko rekreativnog centra u urbanističkom bloku 9 u Apatinu, u skladu sa DUP – om bloka 9,
  • Pod parcelnim brojem 659/4 površine 22 ara 39 m²,
  • Pod parcelnim brojem 659/5 površine 2 ara 00 m²,
  • Pod parcelnim brojem 660 površine 4 ha  44 ara 59 m²,
   k.o. Apatin, a prema Deobnom nacrtu Republičke geodetske uprave – Odsek Apatin br. 952-5/97 – C – 16 od 10.06.1997. godine, kao deo ranijih parcela br. 659/1 površine 3 ha 21 ar 88 m² i parcele br. 660 površine 2 ha 19 ari 12 m², kao i:
  • Pod parcelnim brojem 6310/1 površine 22 ara 02 m²,
  • Pod parcelnim brojem 6310/3 površine 1 ar 26 m²,
  • Pod parcelnim brojem 6315/1 površine 21 ara 49 m²,
  • Pod parcelnim brojem 6315/3 površine 7 ari 16 m²,
  • Pod parcelnim brojem 6315/5 površine 6 ari 70 m²,
   k.o. Apatin, a prema Deobnom nacrtu Republičke geodetske uprave – Odsek Apatin br. 952-5/97 – 0 – 14 od 21.05.1997. godine, kao deo ranijih parcela br. 6610 površine  27 ari 35 m² i parcele br. 6315 površine  41 ar 13 m²,
DD ''APATINSKOJ PIVARI APATIN'' iz Apatina, u celosti.

Član 2.
     Obavezuje se Apatinska pivara Apatin da u roku od 3 godine, od dana zaključivanja ovog Ugovora dodeljeno zemljište privede planiranoj nameni, izgradi predviđeni sportsko – rekreacioni centar prema DUP – u bloka 9 u Apatinu, sa predviđenim sadržajima, odnosno izvrši znatnije radove, pod teretom gubitka toga prava.
    Apatinska pivara Apatin je u obavezi da izradi pomoćno igralište, rekonstruiše glavni stadion sa svim pratećim objektima u skladu sa propisima iz Pravilnika Fudbalskog saveza Jugoslavije.

Član 3.
    Neizvršenjem obaveza iz člana 2. ovog Ugovora Apatinska pivara Apatin gubi pravo korišćenja predmetnog zemljišta. Svi nastali troškovi padaju na teret korisnika, a ovaj Ugovor se smatra raskinutim.
    Korisnik neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta se obavezuje da u roku od 30 dana, ako se ispune uslovi iz stava 1. ovog člana, od dana prijema rešenja o oduzimanju prava korišćenjaneizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta isto dovede u prvobitno stanje, tj. Oslobodi od lica, stvari i materijala.
    Ako to ne uradi u datom roku JSP ''Apatin'' će to učiniti na teret korisnika zemljišta.

Član 4.
Kompletno komunalno opremanje predmetnog neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz sopstvenih sredstava izvršiće korisnik zemljišta.

Član 5.
JSP ''Apatin'' daje svoju bezuslovnu dozvolu da korisnik neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta bez njegovog naknadnog pitanja i posebnog odobrenja sprovede ovaj Ugovor u Zemljišne knjige koje se vode kod Opštinskog suda u Apatinu.

Član 6.
Obaveza JSP ''Apatin'' je uklanjanje deponije peska koja se nalazi na parcelama navedenim  u članu 1. ovog Ugovora i tako u roku od 90 dana, računajući od dana zaključenja ovog ugovora.

Član 7.
Troškovi overe ovog Ugovora kao i uknjižbe predmetnog neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta padaju na  teret korisnika zemljišta.
                                                    
     Član 8.
            U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Opštinski sud u Apatinu.

        Član 9.
            Ovaj ugovor je zaključen u 8 (osam) istovetnih primeraka pročitan,   protumačen, svojevoljno i svojeručno potpisan od strane ugovarača.

Korisnik neizgrađenog gradskog
Građevinskog zemljišta
ZA APATINSKU PIVARU APATIN              ZA JSP ''APATIN'' APATIN

Direktor , Svilar Rade                             Direktor, Bašić .ing. Aljoša
     

      Moje obraćaje ovim putem je u interesu javnosti da sazna istinu i nepobitne činjenice a ne da bude neistinito (postoji i adekvatnija reč) zasuta optužbama i omalovažavanju (nije prvi put) bivših legalno izabranih predstavnika lokalne samouprave (autor ovog pisma je obavljao dužnost Predsednika izvršnog Veća SO Apatin) iznetih sa strane sadašnjeg VLASTODRŠCA  na lokalu.
 
      Sa poštovanjem.
                             ...                                    

     Чињенице су непобитне, нема лажи нема преваре, зато сви ви, који имате доказе о лагаријама и лажним маштаријама наших ''Вођа'' доказе на сунце, како би ако ништа за сада барем, УХВАЋЕНИ У ЛАЖИ, престали да лажу. О категорији лопова неком другом приликом, и опет народ, тај мудри народ има и ту шта рећи ''ЛАЖОВ И ЛОПОВ, ДВА БРАТА РОЂЕНА.''.


                                                                            Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар