уторак, 28. децембар 2010.

КАО ДЕТЕ ЧУВАЈУЋИ КРАВЕ У ЛИЦИ, ВОДИО САМ ИХ НА ЛОКВУ ДА ПИЈУ ВОДЕ, А НА ЛЕВЕНТИ, ЛЕТИ, У БАРИ КОРПОМ 'ВАТАО ШАРАНЕ И БЕЛУ РИБУ... И ЛИЧКЕ ЛОКВЕ И АПАТИНСКЕ БАРЕ БИЛЕ ЧИСТЕ...

КАД КИША ПОСТАНЕ КРИВАЦ ?

      ''Ако не знате како, посматрајте појаве у природи, она ће вам дати јасне одговоре и инспирацију.'' – Никола Тесла

      На основу члана 5. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за финансирање комуналних делатности општине Апатин (''Службени Лист општине Апатин'' број 7/1992) и члан 76. став 1. Статута општине Апатин  (''Службени Лист општине Апатин'' број 2/2000) СО Апатин именује Управни одбор Буџетског фонда за финансирање комуналних делатности општине Апатин… тако ја крајем 2000. године постанем председник Управног одбора поменутог фонда, уз предложене и изабране  чланове (Вучетић Зоран, Јовановић Синиша, Јовић Драган и Лаврнић Милан) почнемо радити, окупљати на једном месту идеје и потребе свих Јавних предузећа и институција чији је оснивач општина Апатин  и Месних заједница, ујединимо средства буџета, самодоприноса, донација… и направимо са стручним службама свих горе поменутих план за 2002. па за  2003. и за 2004. годину све набројано у табелама и све објављено по усвајању на Скупштини у ''Гласу комуне'' и ''Службеном листу општине Апатин'' скроз транспарентно што би рекли, а народ и опозиција почели пратити шта се од планираног реализује, а оно све… стале им очи како то може, е, може кад се окупе сви и направе рационалан економски одржив програм… сада то зову пројекат… то је једно време у нас функционисала демократија, нећу набрајати шта је све урађено постоје програми а постоје и изграђени објекти инфраструктуре и…

      Некако 2001. била кишовита па смо сви пливали и Апатин, и Купусина, и Сонта, и Пригревица, и  Свилојево… запуштени системи за атмосферске воде… киша постала проблем… шта ћу куд ћу оловчица, папирче па на терен да ја то видим који се ту ку… дешава… па као неки сам стручњак, кажу људи, за цеви... леле мајко моја шта сам све видео, какве све глупости људи могу да ураде… па сада као нико није крив па пливај, ствара се Панонско море испостава у општини Апатин…

      Ове године слични проблеми бања и Пригревица к'о Венеција а Апатинци играју ватерполо у подрумима нешто о томе сам већ писуцкао види:
http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2010/12/blog-post_19.html и  
http://mirko-apatinskehronike.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html а и Апатинске новине су нешто писале па и најновији 45. број, као из Пригревице извозе блато. Ономад чак и локална ТВ Апатин приказала ГЛАВОЊУ како у буцама гаца по холу Бање Јебаковић  и 'вата жабе и жали се на планетарно отопљење, уместо да призна интерно замрзавање мозга код њега и његових му, е кад сам код МУ стварно су МУУУ, само што не дају млеко. Да су имали времена и бацили поглед на штиво што што написах маја 2003. можда би све било другачије, није баш нешто епохално али за иницијативу и почетак доста... могли сте окупити струку и потенцијал али памети и кадрова вама не треба... рече, исти Зајечарац сад се нешто у задње време курчи да је Личанин, рече  и оста жив – ''Док сам ја кадар, шта ће мени кадар.''. ''Благо'' нама с' тобом таквим кадрим, јебеш га 'оће чова да влада и рече ''Владаћу као Буш''... пре ће бити да је ово Буш почетна слова једне врсте краве из Динарских крајева, мала кочопрцна кравица звана Буша... е, ''мој'' Велникусе Жикитусе Мечкитусе Кравикусе... ни за бика и ни за вола више ниси, а да извину ови моји читаоци ни за курац више ниси,  постаде ти једна обична кравица... све нешто мислим да ли ливнице београдске праве брунзе (звона за око врата), па да ти једну, онако повећу, наручим да се ове твоје овце не погубе негде у магли да те чују и прате, па сви скупа у 3ЛПМ.

      Елем, да ми пустимо краве и остале овце, ипак је то за ветеринаре и  пољопривредне стручљаке смер сточарство... тако ја нешто после тог тумарања по каналима и вукојебинама апатинским срочио штиво и амбициозно га назвао анализа, ево га са ЦД – а директно у блог:
 
СИСТЕМ ОТПАДНИХ ВОДА – АТМОСФЕРСКА (КИШНА) КАНАЛИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ АПАТИН

ПРЕСЕК СТАЊА И ЦИЉЕВИ

Увод

      Напретком цивилизације све се више води рачуна о здрављу човека и продужавању његовог животног века. Здравље чланова заједнице зависи од очувања природних ресурса и животног окружења, самим тим намеће се потреба за уклањањем узрочника загађења животне средине и санирањем последица небриге.
      Постоји потреба за уклањањем, фекалног, индустријског и пољопривредног отпада од места настанка до места обраде и на такав начин да не представљајуздравствену опасност по заједницу. Такође постоји потребас  да се атмосферске воде уреде на такав начин да допринесу очувању животне средине и повећању квалитета вода у нашем окружењу.
      Територија општине Апатин граничи се реком Дунав и прошарана је целом мрежом канала, бара и мањих акумулација. Сви ови водотокови и акумулације коришћени су као јединствен реципијент (прималац) за испустање фекалних, индустријских и отпадних вода без претходног пречишћавања, последице оваквог поступања су несагледиве и угрожавају животну средину.
      Све је већа загађеност подземних и површинских вода које се делом  користе за снабдевање водом за пиће, наводњавање и друге потребе. Из тог разлога се комуналне и индустријске отпадне воде морају пречишћавати до прописаног квалитета пре њиховог испуштања у реципијент. Степен пречишћавања одређују карактеристике отпадних вода и важећи стандарди за испуштање у канализацију и водотокове.
      У урбаним срединама, посебно се води рачуна о квалитету атмосферских вода те да се оне непомешане  са отпадним и фекалним водама врате у природно окружење и да се одржава, законом прописан, еколошки ниво реципијента у који се те воде испуштају.Канализационе отпадне воде су обично мешавина комуналних и индустријских испуштања, и веома често долази до мешања са атмосферским водама.
      Град Апатин једини у општини Апатин има релативно добро решено одвођење атмосферске воде кроз зацевљене системе са нешто отворених канала у језгри насеља, решавањем коловоза асфалтирањем и постављањем ивичњака приступа се постављању и цевовода за атмосферску канализацију. Мрежом атмосферске канализације покривено је преко 90% градског подручја док је у насељеним местима у општини Апатин одвођене атмосферске воде , готово 100% решено путем отворених канала. Добра и устаљена пракса је да у новије време решавањем коловоза асфалтирањем решава и атмосферска канализација постављањем цевовода за одвођење воде.
      Неоспорна је чињеница да је највише захваљујући локалном месном самодоприносу урађено поред осталог и на изградњи  мреже атмосферске канализације, што доказује високу колективну свест у решавању заједничкихпроблема локалне заједнице.

Историјат

      Развитком Апатина као урбаног насеља и административног центра расле су потребе становништва за савременијом инфраструктуром, током прве половине ХХ века искључиво је привреда и мали број домаћинстава користио сливове за одвођење отпадних вода са изливом првобитно у рукавац дунава код Чарапаре а касније и у Дунавац код Кружног насипа. За одвођење атмосферских (кишних) вода коришћени су отворени канали понегде и већих пресека, изузев у малом броју улица у централној језгри града где су коришћени зацевљени системи.
      Решавањем излива фекалних вода у септичке јаме и њиховим коришћењем током дугог низа година долазило је до засићења терена и покушаја копања нових септичкиј јама чији је век био све краћи и краћи, асфалтирањем улица и израдом атмосферске канализације добар део грађана, немајући другу солуцију, је исту искористио за преливе из септичких јама и на овај начин је дошло до загађења каналске мреже на периферији града. Уз индустријске и ови фекални преливи довели су до еколошке катастрофе и замирања живог света у Дунавцу што је неминовно довело до санирања зацевљењем и затрпавањем, да ли су пресеци ових зацевљења задовољовајући показаће време.
      Како би се ублажио проблем са одвођењем отпадних вода приступило се изради фекалне канализационе мреже и раздвајању система фекалних и атмосферских сливова.

Стање изграђености атмосферске канализације

      Урбанизацијом и повећањем животног стандарда становништва у смислу квалитета становања и експанзијом возног парка становништва наметнула се неопходност за решавање коловоза од квалитетнијег материјала асфалтирањем и уз то решавање одвода атмосферских вода зацевљеним системима до западног и јужног дела Апатина. Долази до зацевљења највећег дела отворених канала и њихову улогу преузимају системи цевовода. Већ је раније константовано да је преко 90% одвођења атмосферских вода решено путем цеви.
      Сливови атмосферске канализације решени су у западном делу Апатина изливима у отворене канале у улицама Миће Радаковића код пруге и исто тако у улици Језерској, као и сливови у Јужном делу у отворене канале у улицама Кружни насип, Нова, Сонћанска и Николе Тесле.
      Проблем и даље представљају отворени канали у урбаним језгрима и то на потезима Бранка Радиченића – Његошева – Кружни насип и Николе Тесле – Сонћанска – Лађарска – куглана у које није прикључен само слив атмосферске канализације већ и преливи фекалних вода из околних објеката.
      Током рада на овој анализи стања мреже атмосферске канализације уочени су радови у 2003. години и то на зацевљењу канала у блоку 57 и постављање атмосферске канализације у улицама и блоковима који су обухваћени планом радова уређењем и асфалтирањем саобраћајница.
      Изграђеност мреже атмосферске канализације приказана је на схеми која је саставни део ове анализе.

      Примедба: На основу увида у мреже изграђене фекалне и атмосферске канализације уочљиво је да је већа обухваћеност мрежом атмосферске канализације, што ствара могућности коришћења за спајање прелива септичких јама у пределима где нема фекалне канализације. Ова појава је уочена на више локација тако да атмосферске воде не можемо сматрати искњучиво кишним водама већ су оне затроване фекалним преливима.
      Како би стање мреже атмосферске канализације било задовољавајуће потребно је вршити периодично одржавање: чишћење сливника и ивичњака, испирање цевовода и одржавању отворених канала. Поред одржавања потребно је приступити едуковању грађанстава и тако подизати еколошку свест  а исто тако приступити рестриктивној казненој политици према извршиоцима преступа, загађивачима атмосферских вода.

Уочени проблеми у изграђеној мрежи атмосферске канализације

      Најчешћи проблеми који су примећени на изведеној мрежи атмосферске канализације су везани за дотрајалост старог цевовода, неквалитетни радови у сабирним и пролазним шахтовима, ови проблеми су узроковани недовољном  контролом и недостатком рестриктивнијег и квалитетнијег надзора  извођача радова.
      Дотрајалост мреже и измешаност фекалних и атмосферких вода примећена је на више локација.
      Анализа проблема мреже атмосферске канализације мора бити предмет посебног разматрања где учешће требају узети сви релевантни чиниоци, свакако треба узети у обзир све примедбе и предлоге који постоје у Дирекцији за изградњу Апатина јер је њима мрежа атмосферске канализације поверена на управљање и природом свог посла су најупућенији у ову материју. 

Циљеви развоја и коначног решења мреже атмосферске канализације

      Коначно решење мреже атмосферске канализације је технички и финансијски рационално оправдана мрежа на територији целе општине Апатин. Код овога морају се узети у обзир све специфичности како Апатина тако и свих насељених места на територији општине.
      Посебна пажња мора се посветити индустријским водама које у себи имају токсине - отрове, агресивне хемикалије, минерална уља и остале по еколошке системе опасне материје.
      Потребно је приступити планској реализацији са датим роковима и дефинисаним изворима финансирања, један од пионирских корака је урађен ове године предлагањем Програма уређења грађевинског земљишта, изградње објеката комуналне инфраструктуре и других објеката са финансијским планом за 2003. годину, који мора бити предмет опште расправе и представљати основу за успешан рад, те убудуће на основу позитивних искустава наставити са оваквом праксом планирања.

      Река Дунав са осталим хидро потенцијалима се мора ставити у заштиту јер ништа није довољно велико и чисто да га људска небрига не може довести у стање еколошошког проблема и катастрофе. Свесни чињенице да у природи постоји кружни циклуси, морамо одговорно приступити решавању проблема загађивача јер ми користимо део природних ресурса из нашег окружења и за нашу прехрану, тако да све небриге могу да заврше у нашем тањиру или чаши.
      Стратегију развоја и делом експлоатацију система отпадних вода  мора бити предмет који ће заједно решавати грађани, локална самоуправа, стручне службе, институције и пре свих стручне екипе верификоване и доказане у решавању оваквих проблема са применом најсавременијих достигнућа али обавезно уз квалитетан и ригорозан надзор.

      Отворени сливови и акумулације атмосферских вода могу бити уређени локалитети са атрактивним амбијенталним садржајима као што су: паркови, шеталишта, бициклистичке стазе, мостови ... а не црне еколошке тачке као данас.

Поговор:  Молим будуће читаоце овог материјала да исти схвате као скроман допринос у решавању проблема везаних за систем атмосферских и отпадних вода, није ми била намера да путем овог текста све предложим и ''решим'' већ да покренем размишљање о заједничком будућем пројекту и решавању, по мени, једног од горућих проблема. Хвала.

У Апатину маја 2003. године
Аутор: Мирко С. Вранеш

      Све нешто мислим каква би тек то анализа била да се да прилика младим и школованим да нешто предложе... а не ја овакав никакав и полу писмен...  Е, децо и омладино неће моћи док је Буш+а  на челу општине ''будућности''.
                                                             Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар