понедељак, 09. мај 2011.

AFERA PEМZIJA …

PO'VATALI NEKE I OBUSTAVILI IM ISPLATU ''KRVAVO'' ZARAĐENIH (PLAĆENIH) PENZIJA …

Rupa u saksiji, najveći izum nakon tople vode, teorije relativiteta i penicilina.
 ''Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.'' – Nikola Tesla

Srbija je već poodavno postala zemlja gde je životni san svakog prosečnog građanina da se dokopa penzije, o onima nadprosečnim nećemo pričati oni i kad odu u penziju, oni rade a kad umru i onda primaju nekoliko prinadležnosti tek toliko da se familije jedno vreme nađe koji dinar pri ruci dok se nesnađu, oće reći i oni sami umru … Evropa sigurno pojma nema kavi smo mi tipovi što se penzija i stvari oko penzija tiče, nagledd'o sam se za ovih više od po veka života baš svačega, i boračkih penzija kod čeljadi rođene 1937. godine, i invalidskih penzija kod onih što volu rep mogu isčupati, i prevremenih penzija sa crvenim pečatom kao lud ili alkoholičar taj i taj, i redovnih penzija sa stažom naknadno dopisanim, i invalidskih plus boračkih penzija a svi znaju da se i rodio/la kljakav/a … znala se tarifa od pečenog praseta, preko seksualne usluge, do keša u plavoj koverti (pričalo se da su ti iz nekih komisija filatelisti i da vole marke) ... cela enciklopedija kako smuvati i kako se dokopati penzije, leći na grbaču državi pa vozi, mislim da smo mi zemlja sa najvećim brojem penzionera koji istu dobijaju preko 50 godina … životni san biti na grbači državi i biti penzioner preko 50 godina, da to mora da su ljudi stariji od 120 godina, ma jok jedva napunili sedamdesetak pa sebi ugodili i ljuljaju.


Odskora bilo tu i nekih aferica neki lekari po'apšeni radi zloupotreba oko penzija, koliko me sećanje služa, a služi Bogu fala dobro, o tim nameštenim i kupljenim penzijama se priča još negde od početka sedamdesetih prošloga veka, pričalo se pričalo pa uj'o vuk magare i zaćutalo se … dok ne lezi vraže nepokaza država zube i poče oko tih po'apšenih lekara zatvarati krug i proveravati izdata rešenja o penzijama, revizijaaa bato, zvali i lekare i ''penzionere'' i svedoke i sve gledali u karte, i tarot, i kristalne kugle, i pasulj bacali, i pileće kosti rasejavali, i oglodanu plećku osmatrali … i vidi vraga posle 35 godina otkrili rupu u saksiji i mlaku vodu, pametnjakovići zaključili da je tu neko nešto muvao, da je neko kraduck'o, da je neko davo a ovaj drugi uzimo mito … TRIDESETAK NAŠIH SUGRAĐANA, APATINACA, UHVAĆENO U ŠTETI, OBUSTAVLJENE IM PENZIJE, PA ČAK I ONE PRIMLJENE MORAJU VRAĆATI SVE U RATAMA ... KO SU TI ? pitaćete se vi, e, zinite da vam kažem, i vi svi to jako dobro znate, samo se pravite blesavi i spremate Evriće da odete u ''zasluženu'' i sanjanu pemzijicu .... šta da vam pričam Srbija je ovo, o Evropskoj uniji nekom drugom prilikom, kad se dokopamo njihovih penzionih fondova ima da ih sjebemo k'o krmača masnu torbu … mi šampioni …

Kako mi jeste cilj da edukujem i informišem naš dragi prepošteni narod putem bloga i ''Apatinskih hronika'' o stanju stvari evo šta kažu zakonodavci i zakonopoštovaoci u institucijama koje se brinu da bar što se penzija u Srbiji tiče bude sve u redu i OK.
Zakonom o PIO, na 74 stranice, sve je objašnjeno što se tiče penzionog osiguranja i penzija, doduše meni nije bilo jasno mnogo toga čitajući ovu zakončinu, ali ima pametnih školovanih glavica koji mogu razjasniti sve što meni ili nekom drugom nije jasno … sve mi se čini da bi bilo bolje da je ovaj Zakon pisan na latinskom jeziku pa da ga razumeju samo oni koji znaju latinski ovako nije dovoljno znati srpski da bi ovo čudo od zakona normalan čovek razumeo … učinili Narodni poslanici i njihovi servisi pravnički zavrzlamu i sve mi se čini da ni njima samima baš sve nije jasno , a da li se u Srbiji i prave zakoni da sve bude jasno ili treba biti jasno samo onome koji naprave zakone … ko ne veruje evo mu link do Zakona pa nek se zamajava:  (http://www.pio.rs/sr/img/zakoni%20i%20propisi/ZAKON_O_PIO_2011_lat.pdf)
        Kako bi razmrsili situaciju, i pojasnili nama pravničko nepismenima, ovi iz PIO na svoju veb stranicu okačili prečice i tumačenja pa sad ti vidi šta se tu radi glede penzija:

Penzije


Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:
za slučaj starosti - pravo na starosnu penziju;
za slučaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju;
za slučaj smrti - pravo na porodičnu penziju;

OSTVARIVANjE PRAVA

Osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pokrajinskom fondu kao organizacionoj jedinici tog fonda.
Obavezno osigurana lica su kao kategorija zaposlenih i profesionalna vojna lica. Od 1. januara 2012. godine prava će ostvarivati po novom Zakonu pod posebnim predviđenim uslovima.
Lica iz člana 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja se uključe u obavezno osiguranje i lica iz člana 17 tog zakona koja ostvaruju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu i profesionalnom bolešću i prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev stranke - osiguranika, odnosno člana porodice umrlog osiguranika - korisnika prava za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.
Postupak za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti pokreće Fond na zahtev osiguranika i na osnovu predloga za utvrđivanje invalidnosti koji daje izabrani lekar.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije, a takođe i po službenoj dužnosti na osnovu mišljenja organa veštačenja datog prilikom veštačenja invalidnosti.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.
Promena u stanju invalidnosti (preispitivanje, kontrolni pregled), koja je utvrđena pravnosnažnim rešenjem o priznavanju prava na invalidsku penziju, utvrđuje se u postupku po zahtevu osiguranika korisnika prava, odnosno po službenoj dužnosti.
U okviru Fonda, o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu rešava filijala na čijem području je osiguranik bio poslednji put zaposlen - osiguran. Ako je od prestanka zaposlenja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci i više, nadležna za rešavanje je filijala na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.
Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim sporazumima - ugovorima u prvom stepenu donosi direktor sektora Direkcije Fonda, odnosno direktor sektora Direkcije Pokrajinskog fonda, a za bivše jugoslovenske republike direktor filijale.
Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu donosi direktor Fonda, odnosno direktor Pokrajinskog fonda ili lice koje on ovlasti.


Starosna penzija


Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici:
Muškarac :
sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
posle 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i četiri meseca života
Žena :
sa 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
sa 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života
– pripadnici oba pola , bez obzira na starost, sa 45 godina staža osiguranja.
Radnicima koji su imali beneficirani staž starosna granica se u 2011. godini snižava do 53 godine i četiri meseca, a ako su radili na mestima na kojima se 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža, do 50. godine života, i to:
1. za svakih pet godina provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;
2. za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;
3. za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;
4. za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.

Uz popunjen zahtev za starosnu penziju, potrebno je dostaviti:

1. Fotokopiju lične karte
2. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu ( rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
3. Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez ( za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine )
8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

- Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi.
- Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nije vam regulisan ukupan staž, dobićete privremeno rešenje, a konačno kad se namire svi doprinosi.
- Ukoliko poslodavac, iz bilo kog razloga, nije u prilici da plati zaostale doprinose, možete to da učinite sami, ako vam je to uslov za penziju.
- Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
– Zahtev se, po pravilu, predaje po prestanku osiguranja, ali može i ranije (uz pružanje dokaza da će radni odnos prestati).
– Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
– Penziju možete primati na tekući račun ili na kućnu adresu; za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova.
– Možete nekoga da ovlastite da podiže penziju umesto vas, ovlašćenje važi godinu dana i može da se obnovi.
– Fond je dužan da isplaćuje penziju u mestu boravka, a penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
– Korisnik starosne penzije može, posle prekida osiguranja, ponovo da se zaposli ili da obavlja samostalnu delatnost i da prima penziju, izuzev kada se zaposli u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
– Ako se ponovo zaposlite ili obavljate samostalnu delatnost više od godinu dana, imate pravo na novi obračun penzije.
- Osiguraniku samostalnih delatnosti koji nije platio sve doprinose penzija se umanjuje za trećinu dok ne izmiri dugovanja. Isto važi i za poljoprivrednike i one koji sami plaćaju doprinose (po članu 15 Zakona o PIO).
- Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog bolesti.
- Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

Invalidska penzija


Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:
  • ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža
  • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van posla, potrebno je najmanje pet godina staža

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:
  • do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
  • do 25 godina - dve godine staža osiguranja
  • do 30 godina - tri godine staža osiguranja

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine, izuzetak su stariji od 58 godina i oni čije dijagnoze ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Ukoliko se lice ne odazove pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Uz popunjen zahtev za invalidsku penziju, potrebno je dostaviti:

1. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen
2. Potvrdu o radnom mestu, opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
3. Prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
6. Fotokopiju lične karte
7. Fotokopiju zdravstvene knjižice
8. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu ( rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
9. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez ( za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
10. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine )
11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
- Ukoliko je osiguranik korisnik naknade za nezaposlenost, zahtev podnosi uz stručnu pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje.
- Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
- Ukoliko imate potvrđen staž u bivšim jugoslovenskim republikama, priložite potvrdu ili listing sa registrovanim podacima.
- Ukoliko u invalidsku penziju idete iz radnog odnosa, poslodavac je dužan da vam isplati otpremninu, najmanje u visini tri prosečne zarade (član 119 Zakona o radu).
- Ne morate biti u radnom odnosu kada podnosite zahtev.
- Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi.
- Postupak se pokreće u toku trajanja svojstva osiguranika, prvo se utvrđuje i donosi rešenje o postojanju invalidnosti, pa tek onda rešenje o iznosu invalidske penzije.
- Fond je dužan da isplaćuje penzije u mestu boravka, penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese.
- Invalidski penzioner je dužan da prijavi svaku promenu koja je od uticaja na pravo (zasnivanje radnog odnosa i slično).
- Penziju možete primati na tekući račun ili na kućnu adresu; za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova.
- Možete nekoga ovlastiti da podiže penziju umesto vas, ovlašćenje važi godinu dana i može da se obnovi.
- Invalidski penzioner koji se zaposli ponovo izlazi pred invalidsku komisiju i od nalaza veštaka zavisi dalja isplata penzije.
- Invalid rada koji ostane bez posla nezavisno od svoje volje ima pravo na polovinu invalidske penzije, po prestanku prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje; ukoliko se zaposli, isplata se obustavlja.

Porodična penzija


Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

Bračni drug ima pravo na porodičnu penziju:
Supruga :
sa navršenih 50 godina, pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života
Suprug :
ako je u momentu smrti supruge imao najmanje 55 godina života

Bračni drug može da koristi porodičnu penziju uz dete, koje je korisnik porodične penzije, ako obavlja roditeljske dužnosti prema njemu. Takođe, ako u roku od godinu dana posle smrti supružnika postane potpuno nesposoban(a) za rad.
Razvedeni bračni drug ima pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom dodeljeno izdržavanje, za onoliko vremena koliko je u presudi naznačeno.
Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio 65 godina života (muškarac), odnosno 60 (žena), bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Deca:
do 15 godina, bez obzira na to da li se školuju
učenici srednje škole do 20 godina, a studenti do navršenih 26 godina
Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.
Ukoliko penziju ostvaruje više članova porodice, iznos se određuje od penzije koju bi pokojnik imao u momentu smrti, i to:
za 1 člana 70%
za 2 člana 80%
za 3 člana 90%
za 4 i više članova 100% pokojnikove penzije

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.
Članovi šire porodice – roditelji, braća, sestre i druga deca mogu ostvariti pravo, ako ih je pokojnik izdržavao do smrti i ako je preostao iznos njegove penzije posle ostvarivanja prava članova uže porodice.
Ako pravo na porodičnu penziju imaju bračni drug i razvedeni bračni drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i deli se u jednakim iznosima.
Bračni drug profesionalnog vojnog lica koje je poginulo za vreme dejstava stiče pravo na porodičnu penziju pod uslovom da nije ponovo zaključio brak. Porodična penzija se određuje u visini od 100 odsto penzije koja bi osiguraniku pripadala.
Isplata porodične penzije se neće obustaviti kada je mesečna ugovorena naknada niža od 50 odsto od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih važeće u momentu uplate doprinosa.

Uz popunjen zahtev za porodičnu penziju, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige umrlih (original) za umrlog osiguranika-korisnika
2. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
3. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca izdat posle smrti osiguranika-korisnika (original)
Napomena: Saglasno čl. 82 Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09), izvodi iz matičnih knjiga nemaju ograničeni rok važenja od dana izdavanja, a za upotrebu izdatog izvoda iz matičnih knjiga koji ne sadrže poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u pravni saobraćaj
4. Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga
5. Prijavu o povredi na radu ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu ( ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
6. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka) za umrlog osiguranika
7. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
8. Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice
9. Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
10. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez ( za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine ) za pokojnog osiguranika
12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
13. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
14. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
15. Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika-korisnika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
16. Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca
17. Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika
– Deca starija od 15 godina donose potvrde o školovanju jednom godišnje.
– Udovice ili udovci ne gube porodičnu penziju ako sklope novi brak.
– Penziju možete primati na tekući račun ili na kućnu adresu; za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova.
– Možete nekoga da ovlastite da podiže penziju umesto vas; ovlašćenje važi godinu dana i može da se obnovi.
– Fond je dužan da isplaćuje penzije u mestu boravka, a penzioner da prijavi promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo.
- Ako je preminuli radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
- Ukoliko je imao potvrđen staž u bivšim jugoslovenskim republikama, priložiti potvrdu ili listing sa registrovanim podacima.

        Tako sad mi je srce na mestu, sada sam 100% siguran da nikome više neće pasti na pamet da muva oko penzija, ipak smo mi država gde je Zakon na prvom mestu … ili sam se ja to malo zaletio, ipak smo mi država filatelista koji od poštovaoca Markica pređoše na štovaoce Evrića … dakle ako imate Evriće zna vam se raspitajte se koliko to košta i kome treba dati … ''pošten'' smo mi narod za penzije bi i prkno dali.

PS Kud nesačuva neku paru, pa da i ja odem u pemziju, ovako moram čekati još u 3LPM. Sve se nadam da ću neku boračku izvućiiiii ...

                                                     Mirko S. Vraneš

Нема коментара:

Постави коментар