понедељак, 06. јун 2011.

КОНАЧНО (ВАЉДА) ИСТИНИТИ ПОДАЦИ ...

ЗЛОУПОТРЕБА !?

  
''Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.'' Прописи права су: поштено живети, другог не вређати, свакоме своје дати.

Нешто ја на овом блогу у ''Апатинским хроникама'' писуцкао о примећеним неправилностима у газдовању са средствима прикупљеним самодоприносом у општини Апатин, о некаквој наводној злоупотреби, и некаквим наводним ненаменским трошењу истих, образложио ја то све онако лаички, нисам ни економиста ни правник али уочио да се нешто чудно дешава на релацији: народни џеп – општински Буџет – рачуни МЗ – трошење народних пара ... Подсетите се на:

Кад ово све лепо натенане исчитате, освежите памћење, све ће вам бити јасно. Како се нисам могао докопати податка колико је средстава прикупљено  (отето ?)  самодоприносом (строго чувана тајна нема је у ни једном документу) искористим познаника и правог опозиционара, мог другара и личног адвоката Жељка Рајчевића, па код њега са питањем како да им доакамо и да нам даду валидан податак, човек паметан и предложи да то учини преко одборничког питања, и све како треба са обрасцем за одборничко питање на 17. скупштини СО Апатин ... трас и постави се питање ... подсетите се на:


Ево га и то питање онако интегрално:

''U periodu od kada je Budžet prolazni račun sredstava samodoprinosa, odnosno od vremena kada se sredstva samodoprinosa prebacuju na Budzet, a potom sa Budžeta opštine na Mesne zajednice kao krajnje korisnike, koliko je sredstava prikupljeno na podračune samodprinosa od 3% i 1%, sa prikazom dnevnog priliva sredstava od dana uvodjenja ovakvog načina ubiranja sredstava do dana dostavljanja izveštaja i to za podračune svih samodoprinosa uvedenih na područiju opštine Apatin, kao i analitikom dinamike prebacivanja Mesnim zajednicama po tačnim datumima prenosa sredstava Mesnim zajednicama, u kom iznosu i za ostvarivanja koje namene ?''

Елем, ономад Жељко Рајчевић постави одборничко питање и види чуда, у позивном материјалу за 18. седницу СО Апатин уследио одговор, и ево га коначно (ваљда) истинити подаци. Скенирам ја то и ''окачим'' па студирајте: 
Унесем ти ја ове валидне податке у оне две опште познате табеле и ево како то сад коначно изгледа:СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА У АПАТИНУ ПО СТОПИ ОД 3% И 1% (2008. – 2010.)

Апатин самодопринос 3%
2008.
2009.
2010.
Одлука о буџету СО Апатин –
планирана средства самодоп. 3%
60.000.000,00
9/2007 - 228
72.000.000,00
15/2008 - 290
72.000.000,00
10/2009 - 186
Индекс реализације самодоприноса
1,067 (7/2009)
1.0631 (3/2010)

Завршни рачун буџета СО Апатин –
остварена средства самодоп. 3%
65.640.000,00
7/2009 - 94
72.000.000,00
3/2010 - 66
72.000.000,00

Прикупљена средства
70.385.743,00
74.506.282,92
72.374.349,91
Средства пребачена на рачун МЗ
51.674.070,83
7/2009 - 94
30.647.718,09
3/2010 - 66
42.201.186,85

Средства пребачена - податак МЗ
51.303.150,53
30.647.718,09
42.733.982,55
Ускраћена средства МЗ
18.711.672,17
43.858.564,83
30.173.163,06

Апатин самодопринос 1%
2008.
2009.
2010.
Одлука о буџету СО Апатин –
планирана средства самодоп. 1%
20.000.000,00
9/2007 – 228
24.000.000,00
15/2008 - 290
24.000.000,00
10/2009 - 186
Индекс реализације самодоприноса
1,067 (7/2009)
1.0631 (3/2010)

Завршни рачун буџета СО Апатин –
остварена средства самодоп. 1%
21.880.000,00
7/2009 – 94
24.000.000,00
3/2010 - 66
24.000.000,00

Прикупљена средства
23.533.009,84
25.223.494,44
24.728.421,78
Средства пребачена  на рачун МЗ
18.739.072,17
7/2009 - 94
8.825.860,15
3/2010 - 66
14.122.960,29

Средства пребачена - податак МЗ
19.109.992,47
8.825.860,15
14.360.400,40
Ускраћена средства МЗ
4.793.937,67
16.397.634,29
10.605.461,49
УКУПНО: 124.540.433,40 динара
Напомена:
  1. Изменом закона о финансирању локалне самоуправе и закона о  трезорском депозиту буџета од 01.01.2008. године сва средства прикупљена самодоприносом по основи 3% и 1% депонују се  на буџетски рачун СО Апатин 840-711181843-57 са позивом на број 3120330103 за самодопринос од 3% и са позивом на број 3120330101 за самодопринос од 1% (изузетак је 2010. година када су позиви на број били : 10355703702506 за самодопринос од 3% и 10355703704298 за самодопринос од 1%).
  2. Рачуни МЗ Апатин за прилив средстава из самодоприноса су: 840-26699745-05 за самодопринос од 3% и 840-2704745-40 за самодопринос од 1%.


СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА 3% И 1% У ОПШТИНИ АПАТИН (2008. – 2010.)

АПАТИН

2008.
2009.
2010.
Прикупљена средства самодопринос 3%
70.385.743,00

74.506.282,92

72.374.349,91

Средства пребачена на рачун МЗ
51.674.070,83
30.647.718,09
42.201.186,85
Ускраћена средства МЗ 3%
18.711.672,17
43.858.564,83
30.173.163,06
Прикупљена средства  самодопринос 1%
23.533.009,84

25.223.494,44

24.728.421,78

Средства пребачена  на рачун МЗ
18.739.072,17
8.825.860,15
14.122.960,29
Ускраћена средства МЗ 1%
4.793.937,67
16.397.634,29
10.605.461,49
Укупно ускраћено МЗ
23.451.609,84
60.256.199,12
40.778.624,55
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
124.540.433,40
ПРИГРЕВИЦА
Прикупљена средства самодопринос 3%
12.505.351,90
13.384.082,14
12.732.059,64
Средства пребачена на рачун МЗ 
11.264.114,22
6.762.060,08
14.671.190,66
Ускраћена средства МЗ 3%
1.241.237,68
6.622.022,06
-1.939.131,02
Прикупљена средства  самодопринос 1%
3.754.752,90
4.428.262,15
4.267.377,66
Средства пребачена  на рачун МЗ
3.280,000
2.507.241,54
4.164.641,62
Ускраћена средства МЗ 1%
474.752,90
1.921.020,61
102.736,04
Укупно ускраћено МЗ
1.715.990,58
8.543.042,67
-1.836.394,98
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
8.422.638,27
СОНТА
Прикупљена средства самодопринос 3%
7.534.433,25
8.105.017,85
7.347.488,87
Средства пребачена на рачун МЗ
6.737.856,48
3.783,312,90
9.052.657,31
Ускраћена средства МЗ 3%
796.576,77
4.321.704,95
-1.705.168,44
Прикупљена средства  самодопринос 1%
2.352.644,25
2.782.402,44
2.434.017,49
Средства пребачена  на рачун МЗ
2.073.313,43
1.448.717,52
2.910.292,63
Ускраћена средства МЗ 1%
279.330,82
1.333.684,92
-476.275,14
Укупно ускраћено МЗ
1.075.907,59
5.655.389,87
-2.181.443.58
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
4.549.853,88
КУПУСИНА

2008.
2009.
2010.
Прикупљена средства самодопринос 3%
1.685.826,12
1.767.079,71
1.743.851,96
Средства пребачена на рачун МЗ
1.506.886,92
1.642.801,49
1.868.246,35
Ускраћена средства МЗ
153.635,15
124.278,22
-124.394,39
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
153.518,98
СВИЛОЈЕВО

2008.
2009.
2010.
Прикупљена средства самодопринос 3%
1.750,000
1.660.000
1.960.000
Средства пребачена на рачун МЗ
1.506,886,92
1.642.801,49
1.868.246,35
Ускраћена средства МЗ
243.113,08
17.198,51
91.753,65
СВЕ УКУПНО 2008. – 2010.
352.065,24
СВЕ УКУПНО ОПШТИНА
 АПАТИН 2008. – 2010.
138.018.509,20

 Дакле поштовани моји нема се ту шта више причати, сад је све познато 124.540.433,40 динара прикупљених од народа – становника Апатина завршило на Буџету и ту и остало за које намене, то само ''одговорна'' лица и потписници финансијских трансакција знају, која би, ако је ово све што сами потврдише тачно, требали одговарати за ненаменско трошење строго наменских средстава самодоприноса ... Све онако окуражени, кад су могли оробити апатинске џепове нешто мало се острвили и на остале па тако мештанима Пригревице закинуше 8.422.638,27 динара, мештанима Сонте 4.549.853,88 динара, мештанима Купусине 153.518,98 динара и мештанима Свилојева 352.065,24 динара нешто ''испеглали'' крајем прошле године али не може то тако ... увалили се још у већа говна ... све у свему ''склонише'' сазнаће се већ где и за шта  у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2010. године. 
Да наменски усмерише средства канализација би у Апатину већ одавно била готова и без новог самодоприноса, путеви би личили на цесте а не на турску калдрму, и питке воде би били, и  тротоари би били лјудски сређени, и бициклистичке стазе би имали, и ... сад вам је ваљда јасно за шта им треба овај нови самодопринос и што се онако грчевито борише за њега и преко живих и ''непокретних'' и мртвих и ... онда још кажу. ''Правда и закон су на нашој страни.'' 
 
Сад се погубили к'о магарад у магли па почели да ''пеглају'' у Пригревици и Сонти али немају довољно пара, а, ретроактивно у финансијама везано за буџетска средства не може ... јебите се мамлази,  све са прстима на тегли са медом, и зна вам се има да вам опиздим кривичну па се сликајте кретенчине у 3ЛПМ, ко је одговоран знају већ  они сами међу собом, а, и институције ће радити, нема само поднесак кривичне у Апатин и Сомбор па да по навици турите у фијоку, овај пут по свим вертикалама, и хоризонталама, и новинарима, и плакати, и леци, и  мајице има да штампам све са решеткама и крмцима, и ... ... видећете, баш ми се 'оће крмци матори. 

        Kомотно можете да ме тужите за душевни бол и нанету нематеријалну штету, који бол и која душа, па ви то, мислим на душу, никад нисте ни имали, додуше ваш предводник ђеље неку Душу или је некад док је мог'о.

О овој теми за сада толико, да не заборавим и оно ненаменско трошење средстава самодоприноса мимо одлуке, и ту кривичне за одговорна лица у МЗ, па се сликајте. Знам да неки блогери мисле, да је ово нормална држава и средина да би ови нафатани требали бар оставке поднети, ма јок они су убеђени да је то што урадише све ОК и није им први пут само сад нема ко да посакрива трагове а нашо се неко и да пише о њима и да потпише све то.

                                                 Мирко С. Вранеш

Нема коментара:

Постави коментар